CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY- NÙNG (Thứ Bảy- Vằn 13/4/2024)
CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY- NÙNG (Thứ Bảy- Vằn 13/4/2024)

Slảnh Gia Lai chướng chắp nghể tắm húc phải lài sli cáp xáu tẳng có tàng hết kin tỏn rẳp khéc thâng dương chồm lỉn liểu

CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY- NÙNG (Thứ Bảy- Vằn 13/4/2024)

CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY- NÙNG (Thứ Bảy- Vằn 13/4/2024)

Slảnh Gia Lai chướng chắp nghể tắm húc phải lài sli cáp xáu tẳng có tàng hết kin tỏn rẳp khéc thâng dương chồm lỉn liểu

CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY- NÙNG (Thứ Năm – Vằn 11/04/2024)
CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY- NÙNG (Thứ Năm – Vằn 11/04/2024)

boong hây xày chứ mừa đin tỉ, nảo niểt xày pỉ noọng chang bản, chang họ, tó lườn pây slại mạ khóp bại pò, khau thuông vằn xo 3/3 vạ Nèn Slinh Mình.

CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY- NÙNG (Thứ Năm – Vằn 11/04/2024)

CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY- NÙNG (Thứ Năm – Vằn 11/04/2024)

boong hây xày chứ mừa đin tỉ, nảo niểt xày pỉ noọng chang bản, chang họ, tó lườn pây slại mạ khóp bại pò, khau thuông vằn xo 3/3 vạ Nèn Slinh Mình.

CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY - NÙNG (Thứ 4–Vằn xo 10 bươn 4 pi 2024)
CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY - NÙNG (Thứ 4–Vằn xo 10 bươn 4 pi 2024)

Bại HTX búng khau pù cúa slảnh Yên Bái lồng rèng hết kin nèm tàng dưởng mấư sle ngám hảp xáu nặm háng vạ khai dự đảy mắn chắn. Chang fấn “Xa thắp sle chắc dưởng đây pjòi cúa bại dân tộc pỉ noọng” cạ hẩư pỉ noọng chắc mừa lẹ khảu Kut cúa pỉ noọng cần Chăm.

CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY - NÙNG (Thứ 4–Vằn xo 10 bươn 4 pi 2024)

CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY - NÙNG (Thứ 4–Vằn xo 10 bươn 4 pi 2024)

Bại HTX búng khau pù cúa slảnh Yên Bái lồng rèng hết kin nèm tàng dưởng mấư sle ngám hảp xáu nặm háng vạ khai dự đảy mắn chắn. Chang fấn “Xa thắp sle chắc dưởng đây pjòi cúa bại dân tộc pỉ noọng” cạ hẩư pỉ noọng chắc mừa lẹ khảu Kut cúa pỉ noọng cần Chăm.

CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY- NÙNG (Thứ Ba – Vằn 09/4/2024)
CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY- NÙNG (Thứ Ba – Vằn 09/4/2024)

Boong hây xày tỉnh bại cà cạng chang fiểc lẩn pác pỉ noọng dú slảnh Bắc Kạn nắm đảy toỏng bảo hiểm đây đo. Chang fấn "Pằng dạu cúa cần hết nà rẩy"cạ hẩư pỉ noọng chay chướng co mác bây cáp cáng khót mác slọi.

CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY- NÙNG (Thứ Ba – Vằn 09/4/2024)

CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY- NÙNG (Thứ Ba – Vằn 09/4/2024)

Boong hây xày tỉnh bại cà cạng chang fiểc lẩn pác pỉ noọng dú slảnh Bắc Kạn nắm đảy toỏng bảo hiểm đây đo. Chang fấn "Pằng dạu cúa cần hết nà rẩy"cạ hẩư pỉ noọng chay chướng co mác bây cáp cáng khót mác slọi.

CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY - NÙNG (Thứ Hai- Vằn xo 8 bươn 4 pi 2024)
CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY - NÙNG (Thứ Hai- Vằn xo 8 bươn 4 pi 2024)

Slảnh Quảng Ninh đang slí hết nèm đây fiểc dủng tàng mạng chang lai thình pang hẩư pỉ noọng tằng bại lườn hết kin, puôn khai hết kin đảy khoay ngải, pỉ noọng hết bại thình chỉa mả tó đảy khoái.

CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY - NÙNG (Thứ Hai- Vằn xo 8 bươn 4 pi 2024)

CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY - NÙNG (Thứ Hai- Vằn xo 8 bươn 4 pi 2024)

Slảnh Quảng Ninh đang slí hết nèm đây fiểc dủng tàng mạng chang lai thình pang hẩư pỉ noọng tằng bại lườn hết kin, puôn khai hết kin đảy khoay ngải, pỉ noọng hết bại thình chỉa mả tó đảy khoái.

CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY- NÙNG (Chủ Nhật – Vằn 7/4/2024)
CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY- NÙNG (Chủ Nhật – Vằn 7/4/2024)

Bại chương trình ăn vằn vạ fấn mì chang chương trình tó đảy boong khỏi au khửn tàng mạn VOV4.VN sle pỉ noọng xa tỉnh ngải.

CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY- NÙNG (Chủ Nhật – Vằn 7/4/2024)

CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY- NÙNG (Chủ Nhật – Vằn 7/4/2024)

Bại chương trình ăn vằn vạ fấn mì chang chương trình tó đảy boong khỏi au khửn tàng mạn VOV4.VN sle pỉ noọng xa tỉnh ngải.

CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY - NÙNG (Thứ Bảy, Vằn xo 6 bươn 4 pi 2024)
CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY - NÙNG (Thứ Bảy, Vằn xo 6 bươn 4 pi 2024)

Thâng hoẹn Bảo Lâm, slảnh Cao Bằng, pỉ noọng xẹ đảy hăn bại pù phja ăng ắc, chồm nặm tả Gâm kheo lướp vạ đảy tỉnh heng lượn cọi nẳt nỉu slim cần. Lượn cọi cúa cần Tày lầu dú nẩy đạ đảy chủn pền mòn pèng quỷ cúa nặm mường, cằm lượn bặng cạ bại cằm slắng điếp slương vận nhằng đảy pỉ noọng chướng chắp au sle pền mòn đây tan mì cúa tỉ fuông.

CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY - NÙNG (Thứ Bảy, Vằn xo 6 bươn 4 pi 2024)

CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY - NÙNG (Thứ Bảy, Vằn xo 6 bươn 4 pi 2024)

Thâng hoẹn Bảo Lâm, slảnh Cao Bằng, pỉ noọng xẹ đảy hăn bại pù phja ăng ắc, chồm nặm tả Gâm kheo lướp vạ đảy tỉnh heng lượn cọi nẳt nỉu slim cần. Lượn cọi cúa cần Tày lầu dú nẩy đạ đảy chủn pền mòn pèng quỷ cúa nặm mường, cằm lượn bặng cạ bại cằm slắng điếp slương vận nhằng đảy pỉ noọng chướng chắp au sle pền mòn đây tan mì cúa tỉ fuông.

CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY- NÙNG (Thứ Sáu – Vằn 5/04/2024)
CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY- NÙNG (Thứ Sáu – Vằn 5/04/2024)

Pỉ noọng dú bản Mác Nẻng (xạ Khánh Xuân, hoẹn Bảo Lạc slảnh Cao Bằng) đảy dủng điện tứ tha vằn. Xỉnh pỉ noọng khửn chón phja Chiêu Lầu Thi, tỉ mì trạm phát sóng cúa Đài Cằm phuối Việt Nam dú slảnh Hà Giang lỉn liểu dương chồm.

CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY- NÙNG (Thứ Sáu – Vằn 5/04/2024)

CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY- NÙNG (Thứ Sáu – Vằn 5/04/2024)

Pỉ noọng dú bản Mác Nẻng (xạ Khánh Xuân, hoẹn Bảo Lạc slảnh Cao Bằng) đảy dủng điện tứ tha vằn. Xỉnh pỉ noọng khửn chón phja Chiêu Lầu Thi, tỉ mì trạm phát sóng cúa Đài Cằm phuối Việt Nam dú slảnh Hà Giang lỉn liểu dương chồm.

CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY - NÙNG (Thứ Năm, vằn xo 4 bươn 4 pi 2024)
CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY - NÙNG (Thứ Năm, vằn xo 4 bươn 4 pi 2024)

Tẳm hâng, pửa hăn bại đông mạy khoang quảng thếnh lẻ pỉ noọng chắc cạ lầu đạ thâng hoẹn Nguyên Bình, slảnh Cao Bằng. Cà này, tỉ fuông đang slí mì tàng lỏ đăm chay đông mạy khoang pền tàng hết kin mắn táng, hâng rì, cỏp fấn pang hẩư pỉ noọng hết đảy them ngần chèn, mì fiểc hết ỏn tỉnh hẩư pỉ noọng.

CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY - NÙNG (Thứ Năm, vằn xo 4 bươn 4 pi 2024)

CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY - NÙNG (Thứ Năm, vằn xo 4 bươn 4 pi 2024)

Tẳm hâng, pửa hăn bại đông mạy khoang quảng thếnh lẻ pỉ noọng chắc cạ lầu đạ thâng hoẹn Nguyên Bình, slảnh Cao Bằng. Cà này, tỉ fuông đang slí mì tàng lỏ đăm chay đông mạy khoang pền tàng hết kin mắn táng, hâng rì, cỏp fấn pang hẩư pỉ noọng hết đảy them ngần chèn, mì fiểc hết ỏn tỉnh hẩư pỉ noọng.

CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY NÙNG (Thứ Tư – Vằn 3/4/2024)
CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY NÙNG (Thứ Tư – Vằn 3/4/2024)

Đăm chay phjắc mác slâư đây, cáp căn tẳng có heng tiểng thình cúa đảy chủn OCOP đạ hưa lai HTX dú slảnh Hải Dương đảy lai tỉ chang vạ noỏc nặm mường chắc thâng.

CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY NÙNG (Thứ Tư – Vằn 3/4/2024)

CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY NÙNG (Thứ Tư – Vằn 3/4/2024)

Đăm chay phjắc mác slâư đây, cáp căn tẳng có heng tiểng thình cúa đảy chủn OCOP đạ hưa lai HTX dú slảnh Hải Dương đảy lai tỉ chang vạ noỏc nặm mường chắc thâng.