XUÂN MÀ DÚ BÚNG ĐIN VỴ XUYÊN
XUÂN MÀ DÚ BÚNG ĐIN VỴ XUYÊN

Lăng bại vằn fạ dên đảng lẻ đét ún sle bjoóc mác mặn phông khao, bjoóc tào phông đáo xảng pha sluôn vạ liểp tàng khảu bản. Pỉ noọng dú Vị Xuyên lồng tổng đăm chay, tởi slổng mì lai tối piến tứng vằn vạ slứn slim khảu fiểc dủng chèn pổn cúa 3 fấn fiểc tằng nặm mường tẳng có tàng hết kin, ỏn tỉnh tỉ dú búng pỉ noọng dân tộc nọi cần vạ khau pù

XUÂN MÀ DÚ BÚNG ĐIN VỴ XUYÊN

XUÂN MÀ DÚ BÚNG ĐIN VỴ XUYÊN

Lăng bại vằn fạ dên đảng lẻ đét ún sle bjoóc mác mặn phông khao, bjoóc tào phông đáo xảng pha sluôn vạ liểp tàng khảu bản. Pỉ noọng dú Vị Xuyên lồng tổng đăm chay, tởi slổng mì lai tối piến tứng vằn vạ slứn slim khảu fiểc dủng chèn pổn cúa 3 fấn fiểc tằng nặm mường tẳng có tàng hết kin, ỏn tỉnh tỉ dú búng pỉ noọng dân tộc nọi cần vạ khau pù

LẸ TÀI KHOĂN CÚA CẦN NÚNG DÚ BẮC KẠN
LẸ TÀI KHOĂN CÚA CẦN NÚNG DÚ BẮC KẠN

Pỉ noọng cần Nùng xường slì hết khoăn hẩư cần ké thuông vằn sleng lụ bại vằn hua xuân pi mấư. Pỉ noọng cần Nùng lầu dú hoẹn Na Rì, slảnh Bắc Kạn vận hết lẹ tài khoăn tẳm lai tởi quá mà.

LẸ TÀI KHOĂN CÚA CẦN NÚNG DÚ BẮC KẠN

LẸ TÀI KHOĂN CÚA CẦN NÚNG DÚ BẮC KẠN

Pỉ noọng cần Nùng xường slì hết khoăn hẩư cần ké thuông vằn sleng lụ bại vằn hua xuân pi mấư. Pỉ noọng cần Nùng lầu dú hoẹn Na Rì, slảnh Bắc Kạn vận hết lẹ tài khoăn tẳm lai tởi quá mà.

XÀY CĂN CHƯỚNG CHẮP CHIỀNG THEN TỨC TÍNH CÚA CẦN TÀY, NÙNG, THÁI
XÀY CĂN CHƯỚNG CHẮP CHIỀNG THEN TỨC TÍNH CÚA CẦN TÀY, NÙNG, THÁI

Chiềng then, tức tính cúa pỉ noọng cúa pỉ noọng cần Tày, Nùng, Thái đảy Tổ chức Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đảy chủn lẻ mòn pèng quỷ cúa tằng tẩư fạ. Liên Chi hội di sản văn hoá Then cúa Hội Di sản văn hoá Việt Nam ngám đảy có pền sle pỉ noọng điếp then tính dú lai tỉ đảy chẩp nả, xày chiềng then, tức tính vạ xày căn chướng chắp mòn pèng quỷ cúa pỉ noọng lầu sle bại pan slắm lăng.

XÀY CĂN CHƯỚNG CHẮP CHIỀNG THEN TỨC TÍNH CÚA CẦN TÀY, NÙNG, THÁI

XÀY CĂN CHƯỚNG CHẮP CHIỀNG THEN TỨC TÍNH CÚA CẦN TÀY, NÙNG, THÁI

Chiềng then, tức tính cúa pỉ noọng cúa pỉ noọng cần Tày, Nùng, Thái đảy Tổ chức Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đảy chủn lẻ mòn pèng quỷ cúa tằng tẩư fạ. Liên Chi hội di sản văn hoá Then cúa Hội Di sản văn hoá Việt Nam ngám đảy có pền sle pỉ noọng điếp then tính dú lai tỉ đảy chẩp nả, xày chiềng then, tức tính vạ xày căn chướng chắp mòn pèng quỷ cúa pỉ noọng lầu sle bại pan slắm lăng.

TUA LUỒNG CHANG NẲM SLƯỞNG CÚA CẦN TÀY
TUA LUỒNG CHANG NẲM SLƯỞNG CÚA CẦN TÀY

Tua luồng đảy ngòi lẻ tua cúa sliêng vạ mì lai mòn đây pjòi. Rèo cần ké pửa đú tua luồng lẻ ết chang slí tua cúa sliêng. Xằng mì cần hâư mủng hăn tua luồng pện tọ mì lai cúa cái vận đảy vẹ vạ slíu mì dưởng cúa tua luồng.

TUA LUỒNG CHANG NẲM SLƯỞNG CÚA CẦN TÀY

TUA LUỒNG CHANG NẲM SLƯỞNG CÚA CẦN TÀY

Tua luồng đảy ngòi lẻ tua cúa sliêng vạ mì lai mòn đây pjòi. Rèo cần ké pửa đú tua luồng lẻ ết chang slí tua cúa sliêng. Xằng mì cần hâư mủng hăn tua luồng pện tọ mì lai cúa cái vận đảy vẹ vạ slíu mì dưởng cúa tua luồng.

XO 1 NÈN CHIÊNG TỈNH HÁT QUỐC CA TẨƯ TIN PHJA LAM SƠN
XO 1 NÈN CHIÊNG TỈNH HÁT QUỐC CA TẨƯ TIN PHJA LAM SƠN

Đạ kỷ chủc pi quá mà, thâng nâư xo 1 Nèn Chiêng ăn pi, pỉ noọng cần Tày, Nùng, Keo, Mông, Dao dú Bản Nưa, búng Lam Sơn, xạ Hồng Việt, hoẹn Hòa An (slảnh Cao Bằng) tẻo chùa căn thâng lườn họp bản tẩư tin phja Ngả sle hết lẹ Chào cờ vạ hát Quốc ca.

XO 1 NÈN CHIÊNG TỈNH HÁT QUỐC CA TẨƯ TIN PHJA LAM SƠN

XO 1 NÈN CHIÊNG TỈNH HÁT QUỐC CA TẨƯ TIN PHJA LAM SƠN

Đạ kỷ chủc pi quá mà, thâng nâư xo 1 Nèn Chiêng ăn pi, pỉ noọng cần Tày, Nùng, Keo, Mông, Dao dú Bản Nưa, búng Lam Sơn, xạ Hồng Việt, hoẹn Hòa An (slảnh Cao Bằng) tẻo chùa căn thâng lườn họp bản tẩư tin phja Ngả sle hết lẹ Chào cờ vạ hát Quốc ca.

XÀY CẦN TÀY ĐĂM HÀ GIANG KIN CHIÊNG
XÀY CẦN TÀY ĐĂM HÀ GIANG KIN CHIÊNG

Cần Tày đăm mì lai dú bại búng khau pù pạng Tây cúa thành phố Hà Giang vạ vạ kỉ xạ cúa bại hoẹn Hoàng Su Phì, Xín Mần, Vị Xuyên (slảnh Hà Giang) cà này vận nhằng chướng chắp au sle đảy lai mòn đây pjòi pện slửa khóa, bại thình cúa kin, bại cỏ lẻ chang tởi slổng ăn vằn...

XÀY CẦN TÀY ĐĂM HÀ GIANG KIN CHIÊNG

XÀY CẦN TÀY ĐĂM HÀ GIANG KIN CHIÊNG

Cần Tày đăm mì lai dú bại búng khau pù pạng Tây cúa thành phố Hà Giang vạ vạ kỉ xạ cúa bại hoẹn Hoàng Su Phì, Xín Mần, Vị Xuyên (slảnh Hà Giang) cà này vận nhằng chướng chắp au sle đảy lai mòn đây pjòi pện slửa khóa, bại thình cúa kin, bại cỏ lẻ chang tởi slổng ăn vằn...

NÈN CHIÊNG CÚA CẦN NÙNG VẺN DÚ CAO BẰNG
NÈN CHIÊNG CÚA CẦN NÙNG VẺN DÚ CAO BẰNG

Bươn chiêng pi mấư mà thâng, kha tàng khửn bại xạ Lục Khu cúa hoẹn Hà Quảng, slảnh Cao Bằng bjoóc mặn, bjoóc phung phông khao khóp bản cỏn, heng sli lượn vạ slao báo toẹn khua đuổi căn dú hua bản vằn xuân.

NÈN CHIÊNG CÚA CẦN NÙNG VẺN DÚ CAO BẰNG

NÈN CHIÊNG CÚA CẦN NÙNG VẺN DÚ CAO BẰNG

Bươn chiêng pi mấư mà thâng, kha tàng khửn bại xạ Lục Khu cúa hoẹn Hà Quảng, slảnh Cao Bằng bjoóc mặn, bjoóc phung phông khao khóp bản cỏn, heng sli lượn vạ slao báo toẹn khua đuổi căn dú hua bản vằn xuân.

KÈM PỎ, KÈM MẺ CÚA CẦN TÀY QUẢNG NINH
KÈM PỎ, KÈM MẺ CÚA CẦN TÀY QUẢNG NINH

Nèn chiêng dú tứng tỉ, tứng dân tộc xày mì mòn táng căn. Tói xáu pỉ noọng cần Tày lầu dú hoẹn Bình Liêu, slảnh Quảng Ninh, pỉ noọng tó mì bại cỏ lẻ táng xáu bại búng đai, chang tỉ mì pẻng ben nhền pja hết khảu nèn chiêng.

KÈM PỎ, KÈM MẺ CÚA CẦN TÀY QUẢNG NINH

KÈM PỎ, KÈM MẺ CÚA CẦN TÀY QUẢNG NINH

Nèn chiêng dú tứng tỉ, tứng dân tộc xày mì mòn táng căn. Tói xáu pỉ noọng cần Tày lầu dú hoẹn Bình Liêu, slảnh Quảng Ninh, pỉ noọng tó mì bại cỏ lẻ táng xáu bại búng đai, chang tỉ mì pẻng ben nhền pja hết khảu nèn chiêng.

PIÊN CHÁI PÁC BÓ VẬN CHỰC MẮN CHÍNH XẰN CÁCH MẠNG
PIÊN CHÁI PÁC BÓ VẬN CHỰC MẮN CHÍNH XẰN CÁCH MẠNG

Vằn 28/1/1941, lăng 30 pi pây xa tàng cháu đin mường, Bảc Hồ đạ hòi mà Pác Bó, xạ Trường Hà, hoẹn Hà Quảng, slảnh Cao Bằng tải tàng cách mạng dân tộc.

PIÊN CHÁI PÁC BÓ VẬN CHỰC MẮN CHÍNH XẰN CÁCH MẠNG

PIÊN CHÁI PÁC BÓ VẬN CHỰC MẮN CHÍNH XẰN CÁCH MẠNG

Vằn 28/1/1941, lăng 30 pi pây xa tàng cháu đin mường, Bảc Hồ đạ hòi mà Pác Bó, xạ Trường Hà, hoẹn Hà Quảng, slảnh Cao Bằng tải tàng cách mạng dân tộc.

CẦN LỒNG RÈNG HẾT ĐÂY FIỂC BẢN CỎN
CẦN LỒNG RÈNG HẾT ĐÂY FIỂC BẢN CỎN

Tềnh 10 pi hết cốc hỏm cần ké pi, 8 pi lẻ cần đảy pỉ noọng slứn điếp chang bản cúa bản Thôm Bưa, xạ Tân Mỹ, hoẹn Chiêm Hóa, slảnh Tuyên Quang, pả Quan Thị Chiêng lẻ cần nâng lồng rèng hết đây fiểc bản cỏn, pang hưa pỉ noọng chang bản. Pả đạ hết đảy chăn đây fiểc roọng riểc pỉ noọng hết nèm bại tàng lỏ cúa pạng nưa, cỏp fấn chướng chắp tỉ fuông vằn cảng ím đo, chàu mjảc.

CẦN LỒNG RÈNG HẾT ĐÂY FIỂC BẢN CỎN

CẦN LỒNG RÈNG HẾT ĐÂY FIỂC BẢN CỎN

Tềnh 10 pi hết cốc hỏm cần ké pi, 8 pi lẻ cần đảy pỉ noọng slứn điếp chang bản cúa bản Thôm Bưa, xạ Tân Mỹ, hoẹn Chiêm Hóa, slảnh Tuyên Quang, pả Quan Thị Chiêng lẻ cần nâng lồng rèng hết đây fiểc bản cỏn, pang hưa pỉ noọng chang bản. Pả đạ hết đảy chăn đây fiểc roọng riểc pỉ noọng hết nèm bại tàng lỏ cúa pạng nưa, cỏp fấn chướng chắp tỉ fuông vằn cảng ím đo, chàu mjảc.