TÌNH XUÂN
TÌNH XUÂN

Mòn chăn táng cúa tàng lượn phong slư xáu bại tàng lượn đai lẻ pửa khửn heng lượn. Pửa phong slư đảy phác thâng cần pạng bưởng, pậu xẹ khay mà ngòi, căm bâư slư chang mừ, dỉ toọc dỉ lượn, chang tỉ lẻ bại cằm slắng, cằm slương điếp, mì bảt lẻ bại cằm chứ thâng căn nhặc nhạy đâư slim…

TÌNH XUÂN

TÌNH XUÂN

Mòn chăn táng cúa tàng lượn phong slư xáu bại tàng lượn đai lẻ pửa khửn heng lượn. Pửa phong slư đảy phác thâng cần pạng bưởng, pậu xẹ khay mà ngòi, căm bâư slư chang mừ, dỉ toọc dỉ lượn, chang tỉ lẻ bại cằm slắng, cằm slương điếp, mì bảt lẻ bại cằm chứ thâng căn nhặc nhạy đâư slim…

NÀNG ỚI: VUI XUÂN SLẮNG BẠN
NÀNG ỚI: VUI XUÂN SLẮNG BẠN

Bại nậu bjoóc tào đeng đáo sli phông dú tềnh bại pàn phja páo cạ slì xuân đang slí mà thâng, tó lẻ slì cúa báo slao Tày, Nùng khửn heng sli, lượn đuổi căn. Pỉ noọng lầu xường slì khửn heng lượn khảu slì xuân, chang bại vằn nèn, vằn hội, slao báo bản tẩư bản nưa xày căn pây lỉn hội... slao quai, báo mjảc phác cằm slương điếp quá heng lượn.

NÀNG ỚI: VUI XUÂN SLẮNG BẠN

NÀNG ỚI: VUI XUÂN SLẮNG BẠN

Bại nậu bjoóc tào đeng đáo sli phông dú tềnh bại pàn phja páo cạ slì xuân đang slí mà thâng, tó lẻ slì cúa báo slao Tày, Nùng khửn heng sli, lượn đuổi căn. Pỉ noọng lầu xường slì khửn heng lượn khảu slì xuân, chang bại vằn nèn, vằn hội, slao báo bản tẩư bản nưa xày căn pây lỉn hội... slao quai, báo mjảc phác cằm slương điếp quá heng lượn.

Then: TÀNG HÀNH QUÂN THÂNG KHOÁI NOỌNG SLAO
Then: TÀNG HÀNH QUÂN THÂNG KHOÁI NOỌNG SLAO

Bại chài bộ đội piên phòng đang slí cừn vằn chửc mắn tàng piên chái cúa đin mường. Fiểc tảng làn cần lẳc pây tẻo quá piên chái chăn lai dưởng khỏ tọ bại chài vận mắn slim. Tàng pây tiểm ngòi mì pỉ noọng dú bản cỏn xam dương, mì bại noọng slao cần Tày, cần Nùng lượn cằm cam kẻ hưa bại chài lừm pây đửa đét.

Then: TÀNG HÀNH QUÂN THÂNG KHOÁI NOỌNG SLAO

Then: TÀNG HÀNH QUÂN THÂNG KHOÁI NOỌNG SLAO

Bại chài bộ đội piên phòng đang slí cừn vằn chửc mắn tàng piên chái cúa đin mường. Fiểc tảng làn cần lẳc pây tẻo quá piên chái chăn lai dưởng khỏ tọ bại chài vận mắn slim. Tàng pây tiểm ngòi mì pỉ noọng dú bản cỏn xam dương, mì bại noọng slao cần Tày, cần Nùng lượn cằm cam kẻ hưa bại chài lừm pây đửa đét.

CÂU THEN HỘI XUÂN
CÂU THEN HỘI XUÂN

Câu Then hội Xuân Sáng tác: Phạm Tịnh Biểu diễn: Ca sỹ Xuân Tứ & Ngọc Hiên nguồn: Sắc màu Việt Bắc

CÂU THEN HỘI XUÂN

CÂU THEN HỘI XUÂN

Câu Then hội Xuân Sáng tác: Phạm Tịnh Biểu diễn: Ca sỹ Xuân Tứ & Ngọc Hiên nguồn: Sắc màu Việt Bắc

BẢN NOỌNG KHẢU CHIÊNG
BẢN NOỌNG KHẢU CHIÊNG

Lượn phong slư Tẳt cằm: Nông Minh Châu Chiềng: Trung Trực + Mai Biển

BẢN NOỌNG KHẢU CHIÊNG

BẢN NOỌNG KHẢU CHIÊNG

Lượn phong slư Tẳt cằm: Nông Minh Châu Chiềng: Trung Trực + Mai Biển

QUÊ NOỌNG VẰN NẨY
QUÊ NOỌNG VẰN NẨY

Hát then Tẳt cằm: Đinh Đại

QUÊ NOỌNG VẰN NẨY

QUÊ NOỌNG VẰN NẨY

Hát then Tẳt cằm: Đinh Đại

MÙA XUÂN BẮC KẠN QUÊ HÂY
MÙA XUÂN BẮC KẠN QUÊ HÂY

Hát then Tẳt cằm vạ chiềng: Hà Đức Định

MÙA XUÂN BẮC KẠN QUÊ HÂY

MÙA XUÂN BẮC KẠN QUÊ HÂY

Hát then Tẳt cằm vạ chiềng: Hà Đức Định

Nòn đắc nòn đí - (Ngủ ngon, ngủ say)
Nòn đắc nòn đí - (Ngủ ngon, ngủ say)

Sáng tác: Nhạc sỹ Phạm Tịnh Biểu diễn: Ca sỹ Phương Đông và cháu Nông Khánh Linh Thu âm Xuân Hưng Quay Phim: Hải Anh , Hải Hà Đạo diễn, Dựng Phim: Hải Anh Trợ lý đạo diễn: Xuân Tứ - Ngọc Hiên Đạo cụ: Nguyễn Hiếu.

Nòn đắc nòn đí - (Ngủ ngon, ngủ say)

Nòn đắc nòn đí - (Ngủ ngon, ngủ say)

Sáng tác: Nhạc sỹ Phạm Tịnh Biểu diễn: Ca sỹ Phương Đông và cháu Nông Khánh Linh Thu âm Xuân Hưng Quay Phim: Hải Anh , Hải Hà Đạo diễn, Dựng Phim: Hải Anh Trợ lý đạo diễn: Xuân Tứ - Ngọc Hiên Đạo cụ: Nguyễn Hiếu.

VẰN XUÂN QUÊ NOỌNG
VẰN XUÂN QUÊ NOỌNG

Tẳt cằm: Trọng Quyết Chiềng: Mai Lộc

VẰN XUÂN QUÊ NOỌNG

VẰN XUÂN QUÊ NOỌNG

Tẳt cằm: Trọng Quyết Chiềng: Mai Lộc