BẠI THÌNH NẶM KIN DẶM CHANG SLÌ MỒM
BẠI THÌNH NẶM KIN DẶM CHANG SLÌ MỒM

Thâng slì mồm, pỉ noọng ngải hăn đửa điểu. Rèo cần ké, mì kỷ thình nặm kin hết đang lầu dặm dẹ:

BẠI THÌNH NẶM KIN DẶM CHANG SLÌ MỒM

BẠI THÌNH NẶM KIN DẶM CHANG SLÌ MỒM

Thâng slì mồm, pỉ noọng ngải hăn đửa điểu. Rèo cần ké, mì kỷ thình nặm kin hết đang lầu dặm dẹ:

KÉC NGÒI DỎM, PAO CHỰC NOỌNG ENG PỬA MẺN OÓC HAN, OÓC THOÓC
KÉC NGÒI DỎM, PAO CHỰC NOỌNG ENG PỬA MẺN OÓC HAN, OÓC THOÓC

Pỉnh oóc han, oóc thoóc pải pét quá tàng thư châư vạ bại noọng eng xường slì chập mẻn. Hạy cạ chắc tảng làn vạ chắc chỏi pỉnh xẹ pang hẩư bại noọng eng pền pỉnh đây khoái. Ết lẻ pửa hăn đang noọng eng mì bại dưởng táng lẻ pá mé lèo ết slì slống noọng eng thâng tỉ khảm chỏi pỉnh sle đảy bại slấy da pang chỏi lập slì. Lăng nẩy lẻ kỉ slắng cạ ngòi dỏm, chỏi pỉnh hẩư bại noọng eng dú lườn pửa pền pỉnh oóc han, oóc thoóc

KÉC NGÒI DỎM, PAO CHỰC NOỌNG ENG PỬA MẺN OÓC HAN, OÓC THOÓC

KÉC NGÒI DỎM, PAO CHỰC NOỌNG ENG PỬA MẺN OÓC HAN, OÓC THOÓC

Pỉnh oóc han, oóc thoóc pải pét quá tàng thư châư vạ bại noọng eng xường slì chập mẻn. Hạy cạ chắc tảng làn vạ chắc chỏi pỉnh xẹ pang hẩư bại noọng eng pền pỉnh đây khoái. Ết lẻ pửa hăn đang noọng eng mì bại dưởng táng lẻ pá mé lèo ết slì slống noọng eng thâng tỉ khảm chỏi pỉnh sle đảy bại slấy da pang chỏi lập slì. Lăng nẩy lẻ kỉ slắng cạ ngòi dỏm, chỏi pỉnh hẩư bại noọng eng dú lườn pửa pền pỉnh oóc han, oóc thoóc

6 DƯỞNG ĐÂY PỬA PỈ NOỌNG KIN XÁY CÁY LẦNG
6 DƯỞNG ĐÂY PỬA PỈ NOỌNG KIN XÁY CÁY LẦNG

Xáy cáy lẻ thình cúa đây kin, mì lai chất hẩư đang cần nhằng sliểu. Lăng nẩy lẻ bại dưởng đây pửa pỉ noọng kin xáy cáy lầng pỉ xáu kin nọi

6 DƯỞNG ĐÂY PỬA PỈ NOỌNG KIN XÁY CÁY LẦNG

6 DƯỞNG ĐÂY PỬA PỈ NOỌNG KIN XÁY CÁY LẦNG

Xáy cáy lẻ thình cúa đây kin, mì lai chất hẩư đang cần nhằng sliểu. Lăng nẩy lẻ bại dưởng đây pửa pỉ noọng kin xáy cáy lầng pỉ xáu kin nọi

KỈ BÀI DA TỨ BJOÓC MÁC RẨU PHỦ
KỈ BÀI DA TỨ BJOÓC MÁC RẨU PHỦ

Bjoóc co mác rẩu phủ khôm, kin dặm, chỏi đảy lai thình pỉnh, ết lẻ pền da ay chăn đây. Nắm tan pện, chang bjoóc mác rẩu phủ nhằng mì lai thình vitamin vạ bại chất đai đây hẩư sức lèng cúa lầu.

KỈ BÀI DA TỨ BJOÓC MÁC RẨU PHỦ

KỈ BÀI DA TỨ BJOÓC MÁC RẨU PHỦ

Bjoóc co mác rẩu phủ khôm, kin dặm, chỏi đảy lai thình pỉnh, ết lẻ pền da ay chăn đây. Nắm tan pện, chang bjoóc mác rẩu phủ nhằng mì lai thình vitamin vạ bại chất đai đây hẩư sức lèng cúa lầu.

BẠI THÌNH CÚA KIN CẨN DIẾU HẨƯ CẦN MẺN KHẺO MÈNG
BẠI THÌNH CÚA KIN CẨN DIẾU HẨƯ CẦN MẺN KHẺO MÈNG

Cần pền khẻo mèng lèo lưởc bại thình cúa kin ngám hảp mì đo bại chất pện canxi, vitamin D, magie… sle khẻo mắn. Lăng nẩy lẻ bại thình cúa kin cần diếu hẩư cần mẻn khẻo mèn.

BẠI THÌNH CÚA KIN CẨN DIẾU HẨƯ CẦN MẺN KHẺO MÈNG

BẠI THÌNH CÚA KIN CẨN DIẾU HẨƯ CẦN MẺN KHẺO MÈNG

Cần pền khẻo mèng lèo lưởc bại thình cúa kin ngám hảp mì đo bại chất pện canxi, vitamin D, magie… sle khẻo mắn. Lăng nẩy lẻ bại thình cúa kin cần diếu hẩư cần mẻn khẻo mèn.

CẦN PỈNH HUYẾT ÁP SLUNG PỀN KIN ĐÂY ĐO VẠ CHƯỚNG ĐANG MÌ RÈNG
CẦN PỈNH HUYẾT ÁP SLUNG PỀN KIN ĐÂY ĐO VẠ CHƯỚNG ĐANG MÌ RÈNG

Huyết áp slung lẻ pỉnh xường slì chẩp, ết lẻ cần ké, nẩy tó lẻ cốc co hết thai cần lụ mẻn phó slướng chang bại thình pỉnh mừa slim tầu. Cần mẻn huyết áp slung kin ngám hạp, chực đang cần sẹ đợ chẩp đửa điểu.

CẦN PỈNH HUYẾT ÁP SLUNG PỀN KIN ĐÂY ĐO VẠ CHƯỚNG ĐANG MÌ RÈNG

CẦN PỈNH HUYẾT ÁP SLUNG PỀN KIN ĐÂY ĐO VẠ CHƯỚNG ĐANG MÌ RÈNG

Huyết áp slung lẻ pỉnh xường slì chẩp, ết lẻ cần ké, nẩy tó lẻ cốc co hết thai cần lụ mẻn phó slướng chang bại thình pỉnh mừa slim tầu. Cần mẻn huyết áp slung kin ngám hạp, chực đang cần sẹ đợ chẩp đửa điểu.

BẠI THÌNH CÚA KIN ĐÂY CHANG VẰN ĐÉT BỌNG
BẠI THÌNH CÚA KIN ĐÂY CHANG VẰN ĐÉT BỌNG

Bại vằn fạ đét bọng hết hẩư pỉ noọng cò khấư, đửa điểu. Đây tải ết lẻ chực đang cần dặm dẹ, kin ngám hạp bại thình cúa lăng nẩy:

BẠI THÌNH CÚA KIN ĐÂY CHANG VẰN ĐÉT BỌNG

BẠI THÌNH CÚA KIN ĐÂY CHANG VẰN ĐÉT BỌNG

Bại vằn fạ đét bọng hết hẩư pỉ noọng cò khấư, đửa điểu. Đây tải ết lẻ chực đang cần dặm dẹ, kin ngám hạp bại thình cúa lăng nẩy:

KỈ BÀI DA TỨ CO MẠY SÂU
KỈ BÀI DA TỨ CO MẠY SÂU

Co mạy sâu mì dú lai tỉ chang bại slảnh khau phja pạng Bắc, slì nẩy bâư mạy ban, lai pỉ noọng nhằng au bâư ón mà hết phjắc kin lụ au mà nhọm khẩu nua. Nắm tan pện, lai thình cúa co mạy sâu pện bâư, mác, năng mạy, lảc mạy sâu, dang mạy sâu xày pền hết da chăn đây.

KỈ BÀI DA TỨ CO MẠY SÂU

KỈ BÀI DA TỨ CO MẠY SÂU

Co mạy sâu mì dú lai tỉ chang bại slảnh khau phja pạng Bắc, slì nẩy bâư mạy ban, lai pỉ noọng nhằng au bâư ón mà hết phjắc kin lụ au mà nhọm khẩu nua. Nắm tan pện, lai thình cúa co mạy sâu pện bâư, mác, năng mạy, lảc mạy sâu, dang mạy sâu xày pền hết da chăn đây.

MÒN ĐÂY CÚA NẶM MÁC DỪA TÓI XÁU SỨC RÈNG
MÒN ĐÂY CÚA NẶM MÁC DỪA TÓI XÁU SỨC RÈNG

Nặm mác dừa chăn hom van, đảy lai cần nắt. Noỏc đợ cò khấư, thình nặm nẩy nhằng lẻ thình da đây hẩư sức rèng. Lăng nẩy lẻ kỷ mòn đây cúa nặm mác dừa tói xáu pỉ noọng, pỉ noọng pền chắc:

MÒN ĐÂY CÚA NẶM MÁC DỪA TÓI XÁU SỨC RÈNG

MÒN ĐÂY CÚA NẶM MÁC DỪA TÓI XÁU SỨC RÈNG

Nặm mác dừa chăn hom van, đảy lai cần nắt. Noỏc đợ cò khấư, thình nặm nẩy nhằng lẻ thình da đây hẩư sức rèng. Lăng nẩy lẻ kỷ mòn đây cúa nặm mác dừa tói xáu pỉ noọng, pỉ noọng pền chắc:

KỈ THÌNH DA TỨ CO VE
KỈ THÌNH DA TỨ CO VE

Ve lẻ thình nâng chăn quén đảy pỉ noọng lầu au mà hết phjắc kin ăn vằn. Nắm tan pện, ve nhằng lẻ thình nâng pền hết da chăn đây, da đảy lai thình pỉnh táng căn.

KỈ THÌNH DA TỨ CO VE

KỈ THÌNH DA TỨ CO VE

Ve lẻ thình nâng chăn quén đảy pỉ noọng lầu au mà hết phjắc kin ăn vằn. Nắm tan pện, ve nhằng lẻ thình nâng pền hết da chăn đây, da đảy lai thình pỉnh táng căn.