DƯƠNG BẢN CẦN TÀY DÚ LÂM BÌNH, TUYÊN QUANG
DƯƠNG BẢN CẦN TÀY DÚ LÂM BÌNH, TUYÊN QUANG

Lâm Bình lẻ hoẹn khau phja cúa slảnh Tuyên Quang, quây thành phố Tuyên Quang quạng 130 cái hin mừa pạng Tây Bắc. Hoẹn đảy đin fạ chảo pền xáu lai dưởng khau phja đây slướng, mì lai mòn pèng quỷ cúa pỉ noọng cần Tày, Mông, Dao, Pà Thẻn... Lâm Bình đang slí lẻ búng đảy lai pỉ noọng thâng dương chồm chang slì xẩư nẩy, thâng nẩy, pỉ noọng xẹ hăn đảy lai mòn đây chang bại bản cỏn.

DƯƠNG BẢN CẦN TÀY DÚ LÂM BÌNH, TUYÊN QUANG

DƯƠNG BẢN CẦN TÀY DÚ LÂM BÌNH, TUYÊN QUANG

Lâm Bình lẻ hoẹn khau phja cúa slảnh Tuyên Quang, quây thành phố Tuyên Quang quạng 130 cái hin mừa pạng Tây Bắc. Hoẹn đảy đin fạ chảo pền xáu lai dưởng khau phja đây slướng, mì lai mòn pèng quỷ cúa pỉ noọng cần Tày, Mông, Dao, Pà Thẻn... Lâm Bình đang slí lẻ búng đảy lai pỉ noọng thâng dương chồm chang slì xẩư nẩy, thâng nẩy, pỉ noọng xẹ hăn đảy lai mòn đây chang bại bản cỏn.

DƯƠNG HÁNG CAI ĐỒNG VĂN, HÀ GIANG
DƯƠNG HÁNG CAI ĐỒNG VĂN, HÀ GIANG

Khau phja hin slung quảng khóp 4 hoẹn Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn vạ Mèo Vạc. Dú pạng Bắc Hà Giang mai lai ăn lườn vạ tỉ háng cai đạ đảy tẳng có lẩn pác pi dú tỉnh chang thị trấn Đồng Văn, slí slướng lẻ đán slung làn phân làn đét. Háng cai Đồng Văn pắn voỏng lẩn kỷ cái hin thâng tẳm tin phja.

DƯƠNG HÁNG CAI ĐỒNG VĂN, HÀ GIANG

DƯƠNG HÁNG CAI ĐỒNG VĂN, HÀ GIANG

Khau phja hin slung quảng khóp 4 hoẹn Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn vạ Mèo Vạc. Dú pạng Bắc Hà Giang mai lai ăn lườn vạ tỉ háng cai đạ đảy tẳng có lẩn pác pi dú tỉnh chang thị trấn Đồng Văn, slí slướng lẻ đán slung làn phân làn đét. Háng cai Đồng Văn pắn voỏng lẩn kỷ cái hin thâng tẳm tin phja.

THÂNG LỈN LIỂU HOA TIẾN ĐÂY MJẢC, AN ỎN
THÂNG LỈN LIỂU HOA TIẾN ĐÂY MJẢC, AN ỎN

Quây Hà Nội quạng 300 cái hin, bản tỏn rẳp khéc Hoa Tiến dú xạ Châu Tiến, hoẹn Quỳ Châu, slảnh Nghệ An lẻ tỉ nâng đảy lai cần hăn nắt pửa thâng búng chướng chực đông phja pạng Tây slảnh Nghệ An.

THÂNG LỈN LIỂU HOA TIẾN ĐÂY MJẢC, AN ỎN

THÂNG LỈN LIỂU HOA TIẾN ĐÂY MJẢC, AN ỎN

Quây Hà Nội quạng 300 cái hin, bản tỏn rẳp khéc Hoa Tiến dú xạ Châu Tiến, hoẹn Quỳ Châu, slảnh Nghệ An lẻ tỉ nâng đảy lai cần hăn nắt pửa thâng búng chướng chực đông phja pạng Tây slảnh Nghệ An.

BẠI PÙ PHJA ĐÂY TẢI ẾT SLE PIN DÚ TAM ĐƯỜNG, LAI CHÂU
BẠI PÙ PHJA ĐÂY TẢI ẾT SLE PIN DÚ TAM ĐƯỜNG, LAI CHÂU

Pây pin phja dương chồm nắm nhằng lác tói xáu pỉ noọng lai cần, ết lẻ tói xáu bại cần ón cà này. Rèo bại cần pây pin phja lai hẩư chắc, dú bại slảnh khau phja pạng Bắc, ết lẻ dú Lai Châu lẻ tỉ nâng mì lai pù phja slung đảy lai cần lưởc pây pin phja. Chang tỉ lèo lẩn thâng bại pù phja đây tải ết vạ pin khỏ tải ết. Bại pù phja nẩy đang slí đảy lai cần lưởc thâng dương chồm.

BẠI PÙ PHJA ĐÂY TẢI ẾT SLE PIN DÚ TAM ĐƯỜNG, LAI CHÂU

BẠI PÙ PHJA ĐÂY TẢI ẾT SLE PIN DÚ TAM ĐƯỜNG, LAI CHÂU

Pây pin phja dương chồm nắm nhằng lác tói xáu pỉ noọng lai cần, ết lẻ tói xáu bại cần ón cà này. Rèo bại cần pây pin phja lai hẩư chắc, dú bại slảnh khau phja pạng Bắc, ết lẻ dú Lai Châu lẻ tỉ nâng mì lai pù phja slung đảy lai cần lưởc pây pin phja. Chang tỉ lèo lẩn thâng bại pù phja đây tải ết vạ pin khỏ tải ết. Bại pù phja nẩy đang slí đảy lai cần lưởc thâng dương chồm.

BÌNH NGỌC KHEO SLÂƯ HẾT HẨƯ PỈ NOỌNG THÂNG LỈN LIỂU HĂN ỎN AN SLIM CẦN
BÌNH NGỌC KHEO SLÂƯ HẾT HẨƯ PỈ NOỌNG THÂNG LỈN LIỂU HĂN ỎN AN SLIM CẦN

Dú quây tỉnh chang thành phố Móng Cái quạng 10 cái hin mì bại xạ, phường dú tem pé hải, triết hí dú nẩy chăn ngải dú, mọi tỉ slâư đây. Pây rèo kha tàng mừa pạng Đông lẻ phường Bình Ngọc, dú nẩy mì lai mòn đây pjòi cúa pỉ noọng xáu bại mòn tan mì cúa búng đin pé hải. Chương trình vằn nẩy xỉnh pỉ noọng xày thâng dương ngòi pé hải dú nẩy đây slướng pền rừ nớ!

BÌNH NGỌC KHEO SLÂƯ HẾT HẨƯ PỈ NOỌNG THÂNG LỈN LIỂU HĂN ỎN AN SLIM CẦN

BÌNH NGỌC KHEO SLÂƯ HẾT HẨƯ PỈ NOỌNG THÂNG LỈN LIỂU HĂN ỎN AN SLIM CẦN

Dú quây tỉnh chang thành phố Móng Cái quạng 10 cái hin mì bại xạ, phường dú tem pé hải, triết hí dú nẩy chăn ngải dú, mọi tỉ slâư đây. Pây rèo kha tàng mừa pạng Đông lẻ phường Bình Ngọc, dú nẩy mì lai mòn đây pjòi cúa pỉ noọng xáu bại mòn tan mì cúa búng đin pé hải. Chương trình vằn nẩy xỉnh pỉ noọng xày thâng dương ngòi pé hải dú nẩy đây slướng pền rừ nớ!

DƯƠNG CHỒM PHẢ MOÓC XỎN KHAO DÚ TÀ XÙA
DƯƠNG CHỒM PHẢ MOÓC XỎN KHAO DÚ TÀ XÙA

Lẻ búng khau phja đây slướng mì bại mản moóc xỏn pền phả khao mủng chăn cạ pjòi tha, xạ Tà Xùa, hoẹn Bắc Yên, slảnh Sơn La nắm tan đảy bại pỉ noọng xẩư quây chang nặm mường chắc thâng, nẩy tó lẻ tỉ đảy lai khéc dú noỏc nặm mường xa thâng dương chồm vạ chụp ngàu pửa thâng Việt Nam lỉn liểu. Mái pện, sle hăn đảy bại phả moóc xỏn khao khóp khau pù Tà Xùa tó nắm chử ngải. Mì cần pây lai pày tọ xằng đảy hăn, nhoòng chiết hí dú nẩy tối piến lầng, bảt lẻ mì moóc tằng cẳm, bảt lẻ nâư chạu, mì bảt thâng pài đăm chắng hăn mì.

DƯƠNG CHỒM PHẢ MOÓC XỎN KHAO DÚ TÀ XÙA

DƯƠNG CHỒM PHẢ MOÓC XỎN KHAO DÚ TÀ XÙA

Lẻ búng khau phja đây slướng mì bại mản moóc xỏn pền phả khao mủng chăn cạ pjòi tha, xạ Tà Xùa, hoẹn Bắc Yên, slảnh Sơn La nắm tan đảy bại pỉ noọng xẩư quây chang nặm mường chắc thâng, nẩy tó lẻ tỉ đảy lai khéc dú noỏc nặm mường xa thâng dương chồm vạ chụp ngàu pửa thâng Việt Nam lỉn liểu. Mái pện, sle hăn đảy bại phả moóc xỏn khao khóp khau pù Tà Xùa tó nắm chử ngải. Mì cần pây lai pày tọ xằng đảy hăn, nhoòng chiết hí dú nẩy tối piến lầng, bảt lẻ mì moóc tằng cẳm, bảt lẻ nâư chạu, mì bảt thâng pài đăm chắng hăn mì.

DƯƠNG CHỒM THOONG HANG ÉN
DƯƠNG CHỒM THOONG HANG ÉN

Lẻ thoong nặm nâng chăn đây, thoong nặm K50 (nhằng đảy roọng cạ thoong Hang Én) đạ đảy lai pỉ noọng nắt thâng dương chồm vạ chụo ngàu dú nẩy. Thoong nặm dú chang búng chướng chửc đông luông Kon Chư Răng, slảnh Gia Lai.

DƯƠNG CHỒM THOONG HANG ÉN

DƯƠNG CHỒM THOONG HANG ÉN

Lẻ thoong nặm nâng chăn đây, thoong nặm K50 (nhằng đảy roọng cạ thoong Hang Én) đạ đảy lai pỉ noọng nắt thâng dương chồm vạ chụo ngàu dú nẩy. Thoong nặm dú chang búng chướng chửc đông luông Kon Chư Răng, slảnh Gia Lai.

DƯƠNG BẢN TỎN LẲP KHÉC ĐÁ BIA DÚ SLẢNH HÒA BÌNH
DƯƠNG BẢN TỎN LẲP KHÉC ĐÁ BIA DÚ SLẢNH HÒA BÌNH

Dú quây thành phố Hoà Bình quạng 15 cái hin, bản Đá Bia vận nhằng chướng chắp đảy lai mòn đây pjòi, ngám hảp xáu hết pền bản tỏn lẳp khéc thâng dương chồm.

DƯƠNG BẢN TỎN LẲP KHÉC ĐÁ BIA DÚ SLẢNH HÒA BÌNH

DƯƠNG BẢN TỎN LẲP KHÉC ĐÁ BIA DÚ SLẢNH HÒA BÌNH

Dú quây thành phố Hoà Bình quạng 15 cái hin, bản Đá Bia vận nhằng chướng chắp đảy lai mòn đây pjòi, ngám hảp xáu hết pền bản tỏn lẳp khéc thâng dương chồm.

CHIÊM BJOÓC THA VẰN PHÔNG LƯƠNG DÚ KÉO LÙNG PA
CHIÊM BJOÓC THA VẰN PHÔNG LƯƠNG DÚ KÉO LÙNG PA

Kỷ vằn ngám dên, cần hâư mì pày pây quá kéo Lùng Pa (hoẹn Văn Quan, slảnh Lạng Sơn) xày hăn dú nẩy chăn đây mjảc. Dú lai boỏng tàng tẩp éo, 2 pạng rìm tàng, bjoóc tha vằn đạ phông lương:

CHIÊM BJOÓC THA VẰN PHÔNG LƯƠNG DÚ KÉO LÙNG PA

CHIÊM BJOÓC THA VẰN PHÔNG LƯƠNG DÚ KÉO LÙNG PA

Kỷ vằn ngám dên, cần hâư mì pày pây quá kéo Lùng Pa (hoẹn Văn Quan, slảnh Lạng Sơn) xày hăn dú nẩy chăn đây mjảc. Dú lai boỏng tàng tẩp éo, 2 pạng rìm tàng, bjoóc tha vằn đạ phông lương:

PÂY CHỒM PHẢ FẠ, CHỒM ĐÔNG MẠY THOÓC BÂƯ TỀNH CHÓN NGŨ CHỈ SƠN
PÂY CHỒM PHẢ FẠ, CHỒM ĐÔNG MẠY THOÓC BÂƯ TỀNH CHÓN NGŨ CHỈ SƠN

Ngũ Chỉ Sơn nhằng roọng lẻ phja phả mừ nhoòng pù phja nẩy mì 5 pù đếnh tồng phả mừ ngoảy khửn fạ mừa. Pù phja nẩy dú búng kéo Hoàng Liên Sơn, tem xáu Tam Đường (Lai Châu) vạ Sa Pa (Lào Cai). Dú búng slung 2.850 xích pỉ xáu nả nặm pé hải, nẩy lẻ pù phja slung tải 15 cúa đin mường lầu.

PÂY CHỒM PHẢ FẠ, CHỒM ĐÔNG MẠY THOÓC BÂƯ TỀNH CHÓN NGŨ CHỈ SƠN

PÂY CHỒM PHẢ FẠ, CHỒM ĐÔNG MẠY THOÓC BÂƯ TỀNH CHÓN NGŨ CHỈ SƠN

Ngũ Chỉ Sơn nhằng roọng lẻ phja phả mừ nhoòng pù phja nẩy mì 5 pù đếnh tồng phả mừ ngoảy khửn fạ mừa. Pù phja nẩy dú búng kéo Hoàng Liên Sơn, tem xáu Tam Đường (Lai Châu) vạ Sa Pa (Lào Cai). Dú búng slung 2.850 xích pỉ xáu nả nặm pé hải, nẩy lẻ pù phja slung tải 15 cúa đin mường lầu.