VÍ MỜI TRẦU
VÍ MỜI TRẦU

Dân ca Mường Thể hiện: Nghệ nhân Đinh Kiều Dung

VÍ MỜI TRẦU

VÍ MỜI TRẦU

Dân ca Mường Thể hiện: Nghệ nhân Đinh Kiều Dung

TẶNG KHĂN NGƯỜI YÊU
TẶNG KHĂN NGƯỜI YÊU

Dân ca Thái Điệu: Khắp báo sao Trình bày: Lừ Thị Bình Đệm khèn bè: Lừ Hồng Sưa

TẶNG KHĂN NGƯỜI YÊU

TẶNG KHĂN NGƯỜI YÊU

Dân ca Thái Điệu: Khắp báo sao Trình bày: Lừ Thị Bình Đệm khèn bè: Lừ Hồng Sưa

TỔ KHÚC QUAN HỌ
TỔ KHÚC QUAN HỌ

ACAPELLA: (Bèo dạt mây trôi + Cò lả + Trống cơm) Biểu diễn: Tốp nam Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh

TỔ KHÚC QUAN HỌ

TỔ KHÚC QUAN HỌ

ACAPELLA: (Bèo dạt mây trôi + Cò lả + Trống cơm) Biểu diễn: Tốp nam Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh

CÂY TRÚC XINH
CÂY TRÚC XINH

Dân ca Quan họ; Biểu diễn: NSUT Quang Lý

CÂY TRÚC XINH

CÂY TRÚC XINH

Dân ca Quan họ; Biểu diễn: NSUT Quang Lý

TÂN TUNG DA DẶ- VŨ ĐIỆU CƠ TU
TÂN TUNG DA DẶ- VŨ ĐIỆU CƠ TU

Vũ điệu Tân tung Da dă (Vũ điệu dâng trời) được thể hiện trong lễ hội mừng mùa, mừng nhà mới, săn được thú lớn hay các lễ hội của cộng đồng Cơ Tu. Đây là điệu múa với động tác cơ bản là đôi tay của người phụ nữ xoè lên trời cầu xin và đón nhận sinh khí và hạt lúa của thần linh...

TÂN TUNG DA DẶ- VŨ ĐIỆU CƠ TU

TÂN TUNG DA DẶ- VŨ ĐIỆU CƠ TU

Vũ điệu Tân tung Da dă (Vũ điệu dâng trời) được thể hiện trong lễ hội mừng mùa, mừng nhà mới, săn được thú lớn hay các lễ hội của cộng đồng Cơ Tu. Đây là điệu múa với động tác cơ bản là đôi tay của người phụ nữ xoè lên trời cầu xin và đón nhận sinh khí và hạt lúa của thần linh...

LÝ SO LE (Dân ca Quảng Nam)
LÝ SO LE (Dân ca Quảng Nam)

Biểu diễn: Nghệ nhân THẾ DÂN (Huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)

LÝ SO LE (Dân ca Quảng Nam)

LÝ SO LE (Dân ca Quảng Nam)

Biểu diễn: Nghệ nhân THẾ DÂN (Huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)

ĐƯỜNG TRƯỜNG TIẾNG ĐÀN (Chèo cổ)
ĐƯỜNG TRƯỜNG TIẾNG ĐÀN (Chèo cổ)

Biểu diễn: Các diễn viên trẻ Nhà hát Chèo Nam Định

ĐƯỜNG TRƯỜNG TIẾNG ĐÀN (Chèo cổ)

ĐƯỜNG TRƯỜNG TIẾNG ĐÀN (Chèo cổ)

Biểu diễn: Các diễn viên trẻ Nhà hát Chèo Nam Định

HÁT CHẦU VĂN
HÁT CHẦU VĂN

Nghệ sĩ Ưu tú VĂN CHƯƠNG- Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam

HÁT CHẦU VĂN

HÁT CHẦU VĂN

Nghệ sĩ Ưu tú VĂN CHƯƠNG- Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam

"CHIỀU CHIM K-LANG" (Dân ca Pa Kô)
"CHIỀU CHIM K-LANG" (Dân ca Pa Kô)

Trình bày: Hồ Văn Ngừ - Hồ Thị Xưm Đàn Ta Lư: Hồ Văn Hữu Khèn bè: Hồ Văn Việt ( Huyện Đakrông, Quảng Trị)

"CHIỀU CHIM K-LANG" (Dân ca Pa Kô)

"CHIỀU CHIM K-LANG" (Dân ca Pa Kô)

Trình bày: Hồ Văn Ngừ - Hồ Thị Xưm Đàn Ta Lư: Hồ Văn Hữu Khèn bè: Hồ Văn Việt ( Huyện Đakrông, Quảng Trị)