Chương trình phát thanh quam Tay thứ 6 mự 29 căm bườn 4 pì 2022
Thứ sáu, 10:28, 29/04/2022

Choi dừa pưng học sình xắc mắn ép học nẳng phổng xùng Sơn La

 

         Cuồng làng hươn mạy 3 hỏng, pưng băng khèn, chỉa khèn, xừng nhọng “Chua hươn ép học” đảy lung Phàng Xà Sinh, dú bản Háng Cao, xã Làng Chếu, huyện Bắc Yền tèo nẳng bón đì nhất. Hụ đảy vịa khó mo cuây pì “ Cổm nả xắư đìn, còng lằng xắư phạ” cọ báu po kìn, po nung, lung Sinh cọ chóng hanh khâng lò hẳư lụk tảu đảy pày trương ép xừ, vạy mi puồng kìn đơi dú đì xưa. Chua hươn lung cọ cựt pền chua hươn xắc mắn ép học pộn dỏn khòng sính Phàng nẳng Làng Chếu. Lung Phàng Xà Sinh tô:

          “ Cón nị xum khỏi dú nẳng phổng xùng nị, phan lài lỏ dệt hay, dệt na xương nặn puồng kìn đơi dú nhăng pọ dạk cha lài, vịa ép học cọ báu ngắm họt. Lằng ma đảy chiên páo ma tang chủ trương dệt kìn pền bón, dú pền ti, báu nhại pày pai ma, xỏn hôm xắư vịa tí thàng na vạy tẹt tiêng puồng kìn đơi dú; té nặn, khỏi cọ hẳư lụk tảu pày ép tục po. Khạy nị pưng tồ lụk khòng lung cọ mi vịa dệt tẹt tiêng, khỏi hền cọ nhăng ven xưa cón nị lài”.

 

 

          Xã Làng Chếu mi 100% lỏ lỏ pi nọng chựa côn Mông kìn dú, số chua hươn cặt áo lài, puồng kìn đơi dú khòng pi nọng nhăng pọ lài dạk cha. Cuồng chơ nặn, ngon nưng lỏ pưa mi lài côn báu hụ xừ, báu mi luông hụ xiêng cuồng vịa dệt dượn, mả khày kinh tế…Xã cọ púc chuân luông chôm choi khòng tênh cá chủm mú chính trị, chiên páo, nho xùng luông hụ xiêng hẳư po me pi nọng ma tang nả vịa ép học. Hội nhọng nho ép học khòng xã cọ cạt kiên cắp pưng bản cánh pưng trương ép, đoàn thành niền, hội phủ nhinh…mi lài luông pùn niếu chưa học sình ma lớp ép cánh chự mẳn số học sình.

          Say giáo Phạm Thị Ánh Nguyệt, Hiệu trưởng Trương Tiểu học Làng Chếu, huyện Bắc Yền hẳư hụ:

“ Pưa púc pua nả vịa nhọng nho ép học, cánh lợp tăn choi dừa hẳư pưng nọng hươn dảo pọ dạk cha, pưng pì ép chọm cài ma hươn trương cọ báu mi học sình đằư vang xừ; số học sình nhại chiên lớp cựt đảy 98%; số học sình ép lẹo bậc tiểu học cựt đảy 99%”.

          Pưng pì chằm nị, , pi nọng cọ hụ chảnh khù cận hà khòng vịa ép học; pưng phủ pền ải pền êm cọ đù đìa xưa họt vịa ép học khòng lụk tảu. Khạy xã Làng Chếu mi cài 100 sình viền đàng ép nẳng pưng trương trung cấp, cao đẳng, đại học, trương bók nghê… Nọng Phàng A Sủ, dú bản Háng Cao, xã Làng Chếu khạy đàng ép nẳng Trương đại học Tây Bắc tô:

           “ Chảu cọ bùn đì pưa đảy ải êm hẳư pày ép học. Chảu chí chóng hanh ép vạy choi dừa ải êm báu khó mo dạk cha lài, hẳư puồng kìn đơi dú lằng lun mưa nả khòng chảu báu khó mo xương té chạu”.

          Lung Phàng A Tống, Chủ tịch Hội nhọng nho ép học xã Làng Chếu, huyện Bắc Yền hẳư hụ: xã cọ pếnh khày trách nhiệm khòng 9 chi hội nhọng nho ép học, cuồng nặn mi 6 chi hội bản cánh 3 chi hội nẳng hươn trương cuồng vịa choi dừa, khèn thưởng lợp tăn hẳư pưng nọng học sình. Xòng ma, mòng cong pùn pàn lan nóm chí cóp pặc hôm hanh hẳư luông mả khày khòng địa phường:

           “ Hội nhọng nho ép học khòng xã cọ chiên páo nả vịa nhọng nho ép học họt pưng chi hội nẳng bản, lưn xưa lỏ chi hội nẳng trương ép, chướng  chưa pưng nọng học sình ma lớp ép tục po. Xòng ma, niếu chưa pưng nọng học sình, sình viền nẳng pưng trương cao đẳng, đại học táo ma địa phường”.

          Chu làn nọi ma lớp ép men pùn tuổi, hạng họi sình viền toi ép nẳng pưng trương chuyên nghiệp, lài lớp ép lan lay xìa bót xừ hẳư pi nọng cọ đảy chự mẳn…Pưng lang đì nặn, cọ é vạu khửn luông chóng hanh cuồng nả vịa nhọng nho ép học khòng xã Làng Chếu, cọ xương pưng xã phổng pi nọng chựa nọi côn nẳng huyện Bắc Yền, tỉnh Sơn La./.

 

Lê Hạnh-Huyền dịch

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC