Chương trình phát thanh quam Tay thứ 2 mự 2 căm bườn 5 pì 2022
Thứ sáu, 16:18, 29/04/2022

Ngon tô thứ 2 mự 25 tháng 5 năm 2022 (Quam tô té phổng bản na)

BẢN MƯỠNG TÃY TÉ CÓ PÊN CĂP MẢ PE

          Chiêng pi nọng hặc xường! Cuồng ngon tô “Quam tô té phổng bản na” tuận nị, chương trình xò chiên xú pi nọng quam tô “Bản mương Tay té có pền cánh mả pe” cài quam tô khòng lung Ca Chùng, côn hụ chang ma tang vằn hoá khòng phủ Tay, khay nị đàng dú nẳng bản Nòng Là, xã Chiêng Ngân, Thanh phố Sờn Là. Cuồng chương trình mự nị xum khỏi chi chiên xú pi nọng hụt cốc khọe cuồng quam tô nị, ặn lỏ “Té có pền bản mưỡng Tãy”. Mơi pi nọng pọm phăng:

 

Ông Cà Chung: “Dan cốc khoẹk lỏ dan Tạo tõ mưỡng: Mú cỗn dân pay pày toi Tạo chĩnh dạt àu bón đìn quảng, phiềng piễng, mĩ nặm, chí dệt nã đảy, kìn dú đảy, dệt dượn pền, chắng có pên mưỡng. Mú côn pằn ók dệt lài bản, mỏi bản mĩ xíp xão hua hưỡn pền mốt mú điều cằn. Tạo cắp pững quàn choi việk hữ dú nẳng càng mưỡng, bón pày mã ngai, lăm lẽ bản mưỡng ngai đì. Pững bản cọ pọm hỗm hãnh cằn dệt Mưỡng, phài, lái, lĩn àu nặm mã dệt nã. Cỗn Tay hãu lỡng va: Chu cỗn hỗm hãnh chắng pền bản, Chu bản hỗm hãnh chắn pền mưỡng; Lài hưỡn chắng pền bản, lài bản chắng pên mưỡng; Mĩ nặm chắng mĩ mường, mĩ Mưỡng chắng mĩ tạo. Mĩ nặm mã chắng pọm cằn tí nã púk khảu, chắng mĩ khảu liệng pay. Tõ đảy mưỡng chắng khék Tạo pền Phĩa. Mưỡng nặn cọ khék mưỡng Phĩa. Mưỡng nọi lài hữ khék mưỡng Lộng, chảu mưỡng Lộng hữ khék Tạo Lộng. Mỏi bản cọ mĩ cỗn nưng dệt chảu. Va chảu bản pên lụk làn Tạo hữ khék Tạo bản; va báu chư lụk làn Tạo hữ khék Quàn bản.

Dan lằng mã lỏ dan Tạo kìn mưỡng:

Mốt cỗn hàn tánh pày chĩnh dạt mưỡng nhại mã dệt hãng mương, tánh lăm đù bản mưỡng, lỗng hà xuỗi lòm bản vạy tánh bản đà mưỡng. Phĩa chắng tánh ók thảu ké hãng mưỡng. Thảu ké hãng mương chắng pùn ók pững ông, quàn choi Phĩa tánh đà mưỡng bản. Mĩ xí ông: Ông Xèn, Ông Pẵn, Ông Pọng, Ông Hò Luồng,  cắp lài quàn, mò, chang tánh lăm đù bản mưỡng.

Mưỡng Phĩa hữ pằn ók 4 xổng: Xổng Pẵn, Xổng Pọng, Xổng Hò Luông, Xổng Quàn Cuồng (mĩ bón khék Xổng Lam Hò). Mưỡng Lộng báu pằn xổng (mĩ lộng cọ pằn ók xong xổng).

Chiêng pi nọng hặc xường! Quam tô bản mương Tay té có pền cánh mả pe nhăng mi hụt nưng mắư. Cuồng ngon tô “Quam tô té phổng bản na” pày nả, xum khỏi chi xứp tàm chiên xú pi nọng./.

Cà Thành TTTB

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC