Mưa bấng le pưng chòm pu xùng nhất nẳng tỉnh Lai Châu
Thứ sáu, 15:12, 29/04/2022

Mưa bấng le pưng chòm pu xùng nhất nẳng tỉnh Lai Châu

 

          Tả Liên Sơn báu cọ nhăng mi chư khék toi địa phường ứn ặn lỏ pu Cổ Trâu,  dú nẳng phổng xã Tả Lèng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Ăn nị lỏ pu xùng thứ 6 khòng Việt Nàm, cắp 2996 thứak vẹt xắư nả nặm bể cánh dú tó 2 tỉnh Lao Cài cánh Lai Châu. Pưa mi lài khù khặn luông chăn pu Tả Liên Sơn đàng lỏ bón du lịch vạy khék ma đắn ảnh, ma nẳng nỉ khék báu xương đằư bánh lưm xìa đảy. Chơ khửn mưa pu Tả Liên Sơn, khék chí đảy khảm pá phà pu, cắp pá ké đồng luồng, mi lài tàng lài dong pưng tàng cò. Chơ mưa họt bón xùng 1.700 thứak, khék cọ chí đảy hền pá cò che ké  hạng họi pì. Ai Nguyễn Thịnh Quý, khék ma té thủ đô Hà Nội tô:

 “ Chăm va xểm tang hy cài 7 cày số, hák va chảu đảy nhang tìn mết 8 chơ đông hô. Khửn đảy họt bón nị hư khỏi hền đảy luông chóng hanh khòng chảu va báu chóng cọ chí báu khửn họt đảy. Lưn xưa chơ khửn mưa xum khỏi đảy bấng le lài bón khặn chăn, nhương púc chuân xum khỏi đảy chóng hanh xưa mắư”.

 

 

  Cọ xương nẳng Tả Liên Sơn, chòm Pu Ta Leng, dú xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đảy hụ họt mi  cắp luông xùng 3.049 thứak cọ men chòm pu xùng nẳng Đông Dương lằng pu FanSiPan cánh Pu Si Lung. Toi quam Dạo Ta leng báu cọ Tả Lèng lỏ chư khòng phổng nị cánh va chư Pu Ta Leng cọ mi té nặn ma. Vạy khửn mưa họt chòm pu Ta leng, khék chí đảy khảm cài pá ké đồng luồng, pưng tát nặm, huổi hong. Ưởi Phạm Thị Hiền Nhi, khék ma té thành phố HCM tô:

           “ Đảy khửn mưa cá pu Ta Leng khỏi cọ nắt xường lài, pưa đảy đắn ảnh chơ pày cài pưng me nặm, pưng xểm tang, lưn xưa lỏ đảy bấng le pưng tàng bók đỗ quyên khặn chăn. Hền pưng huổi hong nặm lày lâng xương nị cọ nắt xường lài, khỏi tin chưa cuồng dan lằng lun mưa nả Pu Ta Leng chí lỏ bón du lịch khặn chăn púc chuân đảy lướm lài khék cuồng mương cánh mương nọk ma bấng le”.

          Toi nhẳn danh khòng khék du lịch cánh chuyên gia chơ ma du lịch đắn ảnh nẳng tỉnh Lai Châu, pưng chòm pu nẳng địa phường nhăng mi pá ké đồng nga pá ngao, tang khửn mưa dạk, khék đảy nan chằư chắng khửn mưa họt chòm pu đảy. Pọm cắp nả vịa nặn, côn dần kìn dú ỏm pùm pu lỏ pưng bản khòng pi nọng chựa nọi côn, nhăng chự mẳn đảy pưng ngươn lang vằn hoá khặn chăn riềng.

          Pọm cắp vịa pảy chự pưng ngươn lang vằn hoá khòng pi nọng chựa nọi côn, du lịch mưa đắn ảnh nẳng pưng chòm pu khòng tỉnh lai Châu đàng đảy khék cuồng mương cánh mương nọk xáo hà. Pưng pòm pu Pu Si Lung, Tả Liên Sơn, Pu Ta Leng, Bạch Mộc Lương Tử, Hoàng Liên San cọ dú cuồng mú 10 chòm pu xùng nhất Việt nàm pọm xùng té 2.996 thứak họt 3.083 thứak vẹt xắư nả nặm bể. ăn nị lỏ luông hanh, khù lợi đì riềng khòng tỉnh Lai Châu cánh luông tặt tánh mả khày du lịch khòng tỉnh Lai Châu. Lung Trần Tiến Dũng, Chủ tịch uỷ bàn dần mương tỉnh Lai Châu va:

           “ Lai Châu cọ mi lài bón nặm đìn pá pu khặn chăn xương Pu Ta leng, măn cạt kiên mẳn cặt cắp ngươn lang vằn hoá khòng chu chựa côn. . Cánh va pưng pòm pu nị pọm đảy tỉnh lăm le cánh mi lài khù khặn luông chăn chọp xồm cắp dệt du lịch. Pưa xương nặn, tỉnh Lai Châu cọ tặt tánh ma tang dệt du lịch đắn ảnh, nhăng tìn khửn mưa cá chòm pu, cài nặn tánh ók pưng tua chọp xồm cắp khék”.

          Tỉnh đèn mương Lai Châu dú nẳng khóp nặm đèn đìn khòng bản mương, bón mi 20 chựa côn pọm kìn dú, khạy cọ đàng thái kinh khày nưa vạy nhẳn danh luông hanh nẳng bản dô du lịch Việt Nàm. Pưng nen vằn hoá pàng chạu khòng chu chựa côn cánh pưng luông hanh pưng pòm pu xùng nẳng tỉnh Lai Châu đàng hựt khửn mả khày pưng tàng du lịch vạy púc chuân khék táng phường táng mương ma ỉn dàm dặng dom./.

 

Khắc Kiên-Huyền dịch

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC