Ngon tô thứ 5 mự 20 căm bườn 4 pì 2023 – Phủ nhinh phổng xùng Yên Bái chóng tánh tăm vịa dệt dượn
Thứ năm, 11:00, 20/04/2023 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 5 mự 20 căm bườn 4 pì 2023 – Phủ nhinh phổng xùng Yên Bái chóng tánh tăm vịa dệt dượn

          Phủ nhinh phổng xùng Yên Bái chóng tánh tăm vịa dệt dượn

          Pưa mi nong luông Thác Bà, ưởi Đồng Thị Hiền dú nẳng thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái cọ tánh ók HTX dệt dượn, chế biến chương hay khòng na Tây Bắc Hiền Vinh, chưng dệt pà giảng khài xương pà rô, pa mương, pà chày, pà thiểu, pà rúi mi to nẳng nỉ…

          Vạy cựt tóp đảy lang áo xủ dống cọ xương tạk mi vịa dệt lâng chơ hảu pi nọng cuông HTX, ưởi Hiền cọ dom ngơn sự máy tàng máư hôm lo giảng pà, máy ép báu hảu mi hơi, tủ chự hiêm chương hang…Pưng tang chương hang khòng HTX dệt ók lâng chưn mai chẹp, báu mi chất pảy chự, đảy chứng nhẳn tiêng an pẹk căm kin, mi mã vạch hụ đảy bón dệt ók cánh đảy chứng nhẳn tàng chương hang OCOP 3 đào, pưa xương nặn đảy lài côn mặc sự. Ưởi Hiền tô:

           “Mưa khọe tàng chương hang tô pà nong luông Thác Bà hê đảy lài côn hụ họt, vịa khài chương hang pọ lài dạk cha. Cắp vịa chiên páo ma tang chương hang hư xum khỏi cọ àu pưng tàng chương hang pày khài nẳng pưng hươn hang khài chương hang pẹk cuông cánh nọk tỉnh.”

          Tánh tăm vịa dệt đảy lang đì cắp luông dệt kinh tế lài tàng, ưởi Lương Thị Liên dú thôn Hương Lý, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái hảu hụ, ưởi nhẳn đảy luông chôm choi té chu cấp hội phủ nhinh cuông  vịa đảy choi dừa toi chính sách, tàng ngơn cốc củ tà mả tắm, pưng chương trình tập huấn, chiên cái khoa học kỹ thuật…Khạy nị, luông toi cả co chựa, cạt kiên tảnh liệng mu, pọm cắp cạ khài khún dà, chương khòng nông nghiệp  khòng ưởi mỏi pi cọ thu đảy hạng họi triệu ngơn.

“Vạy mả khày kinh tế đảy mi ngơn cốc, mi luông pông chaừ khong chu cấp, chu ngành, lưn xưa lỏ Hội phủ nhinh cọ choi khỏi đảy củ ngơn cốc vạy mả khày kinh tế.

          Vạy choi ưởi nọng phủ nhinh tánh tăm vịa dệt dượn, mả khày kinh tế, pưng pi cài ma, Hội phủ nhinh huyện Yên Bình cọ cóp thỏi hôm quam cắp cấp ủy, chính quyên địa phương tạk khù ngai đì hảu ưởi nọng phủ nhinh chôm hặp pưng lớp tập huấn ma tang khoa học kỹ thuật xương toi cả pưng tàng co mạy vạy púk, púk cánh lăm đù dàu dà co mák pục toi luông pun Việt gáp…

          Chấp năm đảy lang đi Đề án “ Choi dừa phủ nhinh tánh tăm vịa dệt dượn dan té pi 2017 - 2025, dan cài ma, Hội Liên hiệp phủ nhinh tỉnh Yên Bái cọ uôn pa chu cấp hội cuông tỉnh púc pua nả vịa chiên páo, chướng chưa, choi dừa phủ nhinh tánh tăm vịa dệt, tẳng cốc cạ khài pâng sáư khù hăng luông hanh khòng địa phương, nhọng nho ưởi nọng phủ nhinh mả khày pưng luông dệt kinh tế púk bồng, tảnh liệng, cạ khài, dịch vụ…Xong ma pông chaừ choi dừa ưởi nọng phủ nhinh hươn dảo cặt cung, phủ nhinh minh điêu hák dú hựt khửn tánh tăm vịa dệt, mả khày kinh tế hươn dảo.

          Lang đì họt khạy cọ mi hạng păn ưởi nọng phủ nhinh nẳng cuông phổng đảy choi dừa cánh tánh tăm vịa dệt đảy lang đì cánh choi ưởi nọng phủ nhinh nẳng nỉ yên chằư chóng hanh dệt dượn khảm khói xìa cặt cung, hựt khửn dệt hăng./.

                                                                   Đinh Tuấn – Hạnh dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC