Chương trình phát thanh quam Tay thứ 3 mự 3 căm bườn 5 pì 2022
Thứ sáu, 16:27, 29/04/2022

Ngon tô thứ 3-03/5/2022

Côn Mông dệt du lịch bản khuống nẳng Mương Hoa pảy chự nghê mi té chạu

Xiềng tắm húk………….

          20 pì cài ma, chuông ký cọ cạt kiên cắp puồng kìn đơi dú khòng ưởi Tẩn Thị Si, dú thôn Hoà Sử Pán 1, xã Mương Hoa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lao Cài. Nọk dệt phải vạy tắt máy pưng tháo xỉn xửa té chạu hẳư chảu cánh tay hươn, pưa mả khày du lịch, nả vịa nị cọ cựt ma hẳư ưởi Si té 3 họt 4 triệu mằn mỏi bườn té vịa khài pưng tàng chương hang dệt té phải khít nho lai đảy chính lăm mo chảu dệt ók. Ưởi Si tô:

          Băng: “ Cón nị chảu dệt phải vạy tắt máy xuổng xửa hẳư lụk phùa thồi. Té pì 2018 hư chảu cọ dệt ók lài xưa vạy khài. Nọk xồn xéo, tắt máy pưng thảo xỉn xửa dệt té phải klhít nho lai hư khỏi cọ nhăng tắt máy xỉn xửa khòng côn Mông té phải xự nẳng chợ, báu mết lài ngơn ca khài thúk xưa xương nặn cọ mi lài côn mặc xự”.

          Toi pả Giàng Thị Chảy-lỏ côn ké nẳng Mương Hoa, nhinh xào chựa côn Mông nẳng phổng nị té 14-15 pì cọ hụ dệt phải, nhọm cham, xồn xéo lai bók lai hoà, nhịp máy đảy pưng tháo xỉn xửa khặn chăn. Té chạu ma cọ xương nặn, pưng khù xằng mi té chạu hau pền hiềm chự vạy.

          Băng: “ Té cón cọ pộ dịch bệnh, khék du lịch cọ báu ma, hák va té hùa pì nị khék ma cá Mương Hoa cọ lài xưa. Xum khỏi cọ vạu hẳư cằn hư cận đảy chự mẳn nghê khòng chảu, pưa ăn nị lỏ nghê mi té chạu ma khòng chựa côn chảu, lẹo nhăng púc chuân đảy lài khék ma ỉn dàm Mương Hoa hương mắư”.

          Pọm cắp vịa púk cò pán dệt phải, khạy Mương Hoa cọ nhăng mi hạng 10 chua hươn dần dệt nghê tặp mịt, tặp chóp. Mịt, pi nọng dệt ók nọk vạy chuông hong vịa dệt hạng mự nhăng đảy khài ók chợ lạt hương mắư, mịt cả , khảu đảy lài côn mặc xự. Lung Châu A Gả, dú Mương Hoa tô:

          Băng: “ Khỏi dệt nghê tặp mịt tặp chóp đảy 30 lài pì lẹo, nghê nị cọ khó mo lài, hák va chua pảu đơi púk chiên cái hai vạy hư chảu đảy hiềm chự thồi, khỏi cọ chiên cái hẳư lụk trai vạy nghê báu chuốp mụt luội xìa. Khạy dệt khài ók chợ lạt hư mi thù nhập tẹt tiêng xưa”.

          Khạy nị, Mương Hoa mi cài 70 cơ sở homestay. Hák va mỏi cơ sở cọ mi khù lák khan riềng. Nặp té lằng chơ  Việt nàm khày tu lau du lịch, khék mương nọk cọ lựa chọn Mương Hoa vạy ma ỉn dàm. Lung Giàng A Chu, Phó chủ tịch uỷ bàn dần mương xã Mương Hoa hẳư hụ:

Băng: “ Xum khỏi đàng khâng chằư chiên páo vạy pi nọng tọn tăm hươn dảo vạy chôm tỏn khék, pảy chự pưng ngươn lang vằn hoá khòng chựa côn chảu vạy chuông hong hẳư khék du lịch cuồng mương cánh mương nọk, vạy xáo hụ vằn hoá khòng chựa côn Mông mả khày kinh tế xã hội địa phường”.

        Du lịch bản khuống lỏ khék mi xương dệt vịa toi pi nọng bản khuống. Đảy tà hền cánh đảy dệt pưng nghê mi té chạu khòng pi nọng, ặn lỏ khù púc chuân đảy lướm lài pi nọng ma ỉn dàm. Pưng khù nặn cọ đảy pồng chằư hom phân dệt pền chư xiềng riềng hẳư du lịch Mương Hoa./.

An Kiên-Huyền dịch

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC