Chương trình phát thanh quam Tay thứ 4 mự 16 bườn 08 pì 2023
Thứ tư, 10:39, 16/08/2023 TTTB TTTB
Chương trình phát thanh quam Tay thứ 4 mự 16 bườn 08 pì 2023

Sơn La: chơ chính sách chựa nọi côn họt phổng pọ lài dạk cha

          Xểm tang pu chăn ỏm ẻo mi to 5 cày số, hák va cón nị côn dân bản Suối Cù xã Huy Tân huyện Phù Yên tỉnh Sơn La đảy pày mết chơ đông hô chắng họt. Mi xểm tang vạy pày ma cắp lẹk cà khài lỏ lang pháư chàư mon khòng pi nọng nẳng nỉ té đàư ma…Tạu họt khạy cọ đảy toi lang pháư chàư mon, chơ dan tang đin đán khửn pu ỏm ẻo khay đảy dệt bê tông pưa tang ngơn cốc Chương trình luông pun phén mương mả khày kinh tế, xã hội phổng pi nọng chựa nọi côn, phổng đin pu dan té pi 2021 – 2030 ( Chương trình luông pun phén mương 1719). Ai Mùa A Trang, Trưởng bản Suối Cù tô:

          “ Pi nọng nẳng nỉ phàư cọ muôn lài. Xểm tang té tin pu khửn ma họt nỉ đảy thók bê tông lỏ dan tangpày ma dạk nhất, đảy xương nị lỏ chăn hênh lẹo, căm ơn đảng, căm ơn Hươn mương lài lọ.”

          Pháư mon ma lang hươn văn hoá mi chương xủ khòng dống khong pi nọng bản Khoa 2 xã Tường Thượng, huyện Phù Yên cọ đảy chấp năm chơ chính sách chựa nọi côn pày họt cơ sở. Lung Bạc Văn Mười, Bí thư chi bộ, trưởng bản hảu hụ, bươn 4/2023, hươn văn hoá bản Khoà 2, quảng 180 thứak môn, tênh mết ngơn cốc dom sáư chi áo họt tỷ nưng 200 triệu mằn đảy àu khảu xủ cuông khù muôn luông hòm khong dân mương.

           “ Cón nị hươn văn hoá nọi kẹp to thóng hươn văn hoá máư nị, côn dú cuông, côn xông nẳng nọk báu tọp hom căn. Té chơ mi hươn văn hoá mư nị phân lài côn dân năng cuông hươn mết, phăng đảy quam tô pi nọng.”

          Cọ té tàng ngơn cốc Chương trình luông pun phén mương 1719, nẳng lài bản phổng pi nọng chựa nọi côn nẳng Phù Yên ( Sơn La ), lài công trình, lớp ép, hươn bán trú, trạm y tế, chợ càng ong xã, báu cọ pưng bón nhại dân pày dú máư ník xia phôn nong, đin đán cạn chột…đang đảy tánh ók. Cuông số 58 công trình đảy dom ngơn cốc tẳng tánh pi 2023, họt khạy, cài thóng cọ đảy bàn giao cánh àu khảu xủ.

          Xong ma, pưng dự án mả khày vịa dệt dượn nông, lâm nghiệp nà mẳn, pếnh khày khu hăng luông hanh khòng lài phổng lô vạy dệt dượn ók chương hang pên ca con xùng cọ đảy choi dừa mả khày, choi côn dân nẳng  nỉ mi vịa dệt, mi ngơn xủ dống. Riêng chương trình pảy chự cánh púk ten pá, khạy Phù Yên đang giao khoán hảu cài 300 chảu pá cánh 7 bản quản lý, pảy chự cài 8 păn héc ta pá.

          Cuông 2 pi 2022 cánh pi 2023, huyện Phù Yên đảy păn dai chi áo họt 200 tỷ mằn vạy chấp năm 9 dự án khòng Chương trình luông pun phén mương 1719. Họt khạy cọ păn dai chấp năm đảy 4 cuông 9 dự án, cắp tênh mết ngơn dom sáư cài 83 tỷ mằn, cựt đảy cài 44% tênh mết ngơn cốc giao khòng 2 pi. Lung Đặng Quang Hưng, Chủ tịch Uỷ ban dân mương huyện Phù Yên, Sơn La  hảu hụ: Chăm va nhăng pọ lài dạkc ha, hák va đảy nhẳn danh lằng 2 pi chấp năm, chương trình luông pun phén mương 1719 cọ choi đảy lài khù hảu dan mả khay kinh tế - xã hội khòng địa phương. Pộn dỏn lỏ thu ngân sách lưn vẹt sáư pi 2022, số chua hươn cặt, chua hươn áo cặt dón vẹt sáư pi 2021…

           “ Dan pày nả xum khỏi chi xứp tam chiên páo chính sách khòng Đảng, hươn mương cuông nặn mi chương trình luông pun phén mương 1719 họt po me pi nọng, cán bộ, công chức, vạy nho xung luông hụ chang, chấp năm đảy lang đì. Xứp tam lăm le pưng chương trình, dự án cốc chính, tọp hom pưng khù nhăng khắt khỏng vạy kẻ khày, púc pua lăm le nhẳn pao đảy lang đi khặc khọ.”

          Pưng công trình máư, pưng luông dệt dượn chang ngắm pun cọ tựng dan hôm phân piến thái nả tà lài bản na, nho xung puông kin luông dú hảu pi nọng chựa nọi côn cánh phổng xùng đin pu./.

                                                                                                                      Lê Hạnh – Hạnh dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC