Chuyên mục số 8 Luật giào thồng tang bốc
Thứ năm, 00:00, 27/12/2018

Chuyên mục số 8

                          Luật giào thồng tang bốc ( xứp)

 

Cuồng chường trình mự nị, xum khỏi xứp tàm chiên xú pi nọng điều 6 cuồng chương I khòng Luật giào thồng tang bốc.

Điều 6. Pắc pằn xók pày tang ma tải chiên tang bốc

1.Pắc pằn giào thồng tải chiên tang bốc lỏ pắc pằn nả vịa chuyền ngành, hôm mi pắc pằn cốc ngươn xính khòng, pắc pằn xè pày tang cánh tải chiên tang bốc.

2.Pắc pằn giào thồng tải chiên tang bốc đảy tánh ók pâng xắư luông tang hầng hy mả khày kình tế xã hội, nhẳn pao tiêng àn quốc phọng cánh huộp hôm cắp lài mương tênh phén đìn, pọm pâng cắp pắc pằn ngành, vịa dệt; cạt kiên nẻn nà cắp pắc pằn pưng chuyền ngành giào thồng tải chiên ứn.

3.Pắc pằn giào thồng tải chiên tang bốc đảy tánh ók hẳư nọi nhất 10 pì cánh mả khày hẳư nọi nhất 10 pì pày nả; đảy xỏm pành chọp xồm cắp nả vịa mả khày kình tế xã hội cuồng tựng gian xi. Vịa xỏm pành pắc pằn đảy nhẳn pao xứp tàm khòng pưng pắc pằn đảy phề duyệt cón nặn.

Pắc pằn giào thồng tang bốc lằng chơ đảy phề duyệt đảy tống páo vạy cờ quàn, tổ chức, tựng côn mi nuống pan hụ, chấp năm cánh chôm hặp lăm le.

4.Pắc pằn giào thồng tang bốc đảy nhẳn danh chảnh luông pùn, luông ngắm chằư pùn, luông mả khày; lang áo xủ đìn, lang áo ngơn cốc, tàng ngơn cốc, phủ côn dệt vịa; nhẳn danh dành mục pưng dự án, dự án nhọng nho; nhẳn danh khù nuống pan khòng pắc pằn; nhẳn danh luông pùn chính sách cánh luông kẻ khày chấp năm pắc pằn.

5.Bộ giào thồng tải chiên tánh ók pắc pằn giào thồng tải chiên tang bốc cuồng cá mương, tựng phổng, phổng nị cái diên cắp phổng năư; pắc pằn tang luồng, tang hẳư xè len văn tinh Thủ tướng chính phủ phê duyệt lằng chơ mi quam chị bók khòng pưng bộ, cờ quàn piêng bộ cánh Uỷ bàn dần mương cấp tỉnh mi nuống pan.

6.UBND cấp tỉnh tổ chức tánh ók, tinh Hội đông dần mương piêng cấp quyết định pắc pằn giào thồng tải chiên tang bốc đảy địa phường quản lý, cón chơ tinh Hội đông dần mương piêng cấp quyết định đảy mi quam chị bók khòng Bộ giào thồng tải chiên.

Đối cắp pắc pằn giào thồng tải chiên tang bốc khòng thanh phố trực thuộc Trùng ường tàng đô thị pộn dỏn hư Uỷ bàn dần mương thanh phố tánh ók, tinh Hội đông dần mương piêng cấp tinh páo cánh đảy mi quam chị bók khòng Bộ giào thồng tải chiên, Bộ tẳng tánh cón chơ tinh Thủ tướng chính phủ phê duyệt.

7.Pắc pằn pưng cồng trình kỹ thuật cốc ngươn xính khòng đảy chọp xồm, pọm pâng cắp pắc pằn cốc ngươn xính khòng xók tang tang bốc.

8.Hươn nước nhẳn pao ngơn cốc ngần sách hươn nước cánh mi chính sách tọp hòm pưng tàng ngơn cốc ứn hẳư nả vịa tánh ók pắc pằn giào thồng tải chiên tang bốc./.

          Bích Thuỷ biên soạn-Tòng Anh dịch

(Lưu văn bản)

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC