Ngon tô thứ 6 mự 12 căm bườn 4 pì 2024- Sơn La púc pua pưng luông pùn nhẳn pao tiêng àn sók tang nẳng cuồng tỉnh
Thứ sáu, 14:52, 12/04/2024 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 6 mự 12 căm bườn 4 pì 2024- Sơn La púc pua pưng luông pùn nhẳn pao tiêng àn sók tang nẳng cuồng tỉnh

 

Sơn La púc pua pưng luông pùn nhẳn pao tiêng àn sók tang nẳng cuồng tỉnh

Cài nặn, tỉnh uồn pa cánh tổ chức chấp năm pọm pâng pưng luông pùn té cấp tỉnh họt cấp huyện, cấp xã ngày té hùa bườn, hùa quý cánh tênh cá pì 2024. Pưng Sở, ngành, đoàn thể cánh huyện, thành phố chấp năm kế hoạch pì tiêng àn sok tang 2024 chọp xồm cắp chức quyên, vịa dệt cánh khù mi tẹ khòng đơn vị, địa phường, nhẳn pao phảy dòm, vện ník xìa vịa cáo ảng.

Chiên páo, bók xòn pháp luật ma tang tiêng àn sók tang,  chấp năm vịa dệt họt tựng cán bộ, cồng chức, viền chức, côn dệt dượn, cánh học sình, sình viền chấp năm xư đì pháp luật ma tang tiêng àn sók tang, tựng dan tẳng tánh vằn hoá pày tang tiêng àn.  Cạt kiên trách nhiệm khòng khòng phủ uồn pa cắp lang đì vịa dệt nhẳn pao tiêng àn ók pày tang ma cuồng chức quyên, vịa dệt, khòng cơ quàn đơn vị chấp năm vịa dệt.

Xứp tàm nho xùng luông hụ xiêng, lang đì vịa dệt cánh vịa quản lý, uồn pa cuổng nả vịa nhẳn pao tiêng àn ók tang khòng chủm mú, đơn vị mi chức quyên, lưn xưa lỏ cuồng nả vịa tuận tra, kiểm soát cánh phạt mằư pưng côn dệt phít thứk luật pày tang, đằng ký, đăng kiểm, chiên cái, bók xòn, cấp chỉa phép lái xè đối cắp côn cánh pưng tàng xè pày ma, púc pua vịa àu khảu dữ liệu té pưng máy móc lăm le chơ pày tang vạy chuông hong nả vịa quản lý vịa tải chiên.

Nho xùng  luông hanh cuồng vịa cứu choi côn chọ nạn cánh kẻ khày pưng khù siệt hại pưng chu chọ nạn dệt ók; nho xùng luông sơ cứu chọ nạn sók tang hẳư nhần viền y tế tổ, bản, trạm y tế; nho xùng luông hụ xiêng ma tang vịa dệt, xè pày ma, xự sắm máy móc hẳư hươn dà cánh pưng trạm y tế tuyến huyện nhẳn pao pày họt đảy bón mi côn chọ nạn cánh sơ cấp cứu hẳư pưng côn chuốp chọ ạn sók tang.

Xỏn hôm tuận tra, phạt mằư pưng côn dệt phít thứk; đằng ký, đăng kiểm pưng tàng xè, chiên cái, bók xòn, cấp lẹk chỉa phép lái xè, điều tra, kẻ khày pưng chu chọ nạn sók tang; cấp chỉa phép hẳư xè tải chiên khék…Kiểm tra, phạt mằư xư mình pưng côn phít thứk lài xè pày văn cài quá, kìn lảu, bia, cuôn dàng chơ lái xè, pày phít nong tang, báu tư mụ bảo hiểm chơ khí xè máy, dằng xè báu men bón, pưng tàng xè pày tang mết hạn xủ, báu nhẳn pao tiêng àn kỹ thuật cánh pảy chự bón nặm kìn đìn dú, pưng xè tau báu đằng ký, đăng kiểm, báu mi xửa phao.

          Nho xùng chất lượng chủm mú, piến mắư luông pùn chấp năm, piến pành chỉa lai hành chính vạy  nho xùng luông hụ xiêng, lang đì vịa quản lý hươn mương cuồng vịa nhẳn pao tiêng àn sók tang. Xủ khoa học công nghệ cuồng vịa quản lý, lăm le vịa tải chiên chương hang, tải chiên khék, lưn xưa lỏ xủ xè tô tải chiên./.

Bích Thuỷ-Huyền dịch

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC