LUẬT GIÀO THỒNG TANG NẶM CUỒNG MƯƠNG
Thứ năm, 00:00, 27/12/2018

Chuyên mục số 9

LUẬT GIÀO THỒNG TANG NẶM CUỒNG MƯƠNG

CHƯƠNG I

PƯNG TẶT PÙN CHÙNG

 

            Chiêng pi nọng hặc xường! Tẳng cốc té ngon tô mự, xum khỏi chi chiên xú pi nọng pưng nả vịa chính khòng luật giào thồng tang nặm cuồng mương.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật nị tặt pùn ma tang vịa dệt giào thồng tang nặm cuồng mương; pưng khù nhẳn pao tiêng àn xók tang tang nặm cuồng mương đối cắp cốc ngươn xính khòng, hưa tau cánh côn pày tang nặm, tải chiên tang nặm cuồng mương.

Điều 2. Pưng côn đảy chấp năm.

Luật nị chấp năm đối cắp tổ chức, tựng côn nuống pan họt vịa pày ma tang nặm cuồng mương.

Va điều ước quốc tế mương Cộng hoa xã hội chủ nghĩa Việt Nàm ký kết báu cọ khảu nhập mi tặt pùn ứn lák cắp luật nị hư chấp năm toi tặt pùn khòng điều ước quốc tế nặn.

Điều 4. Luông pùn vịa pày ma tang nặm cuồng mương.

1.VỊa pày ma tang nặm cuồng mương đảy nhẳn pao lông khày, tiêng àn hẳư côn, hưa tau, chương khòng cánh pảy chự bón nặm kìn đìn dú; chuông hong mả khày kình tế xã hội cánh hôm phân nhẳn pao tiêng àn quốc phọng, pảy chự quyên chảu chòm khóp nặm đèn đìn cánh khù lởi đì khòng bản mương.

2. Nhẳn pao tiêng àn pày ma tang nặm cuồng mương lỏ trách nhiệm khòng tênh cá bản mương, khòng chính quyên chu cấp, khòng tổ chức, tựng côn quản lý báu cọ trực chau pày ma tang nặm; chấp năm pọm pặp pưng luông pùn kỹ thuật, tiêng àn khòng hưa tau, cốc ngươn xính khòng tang nặm cuồng mương; bók xòn nho xùng luông hụ xiêng chuyền mồn, nghiệp vụ; chiên páo bók xòn pồng chằư chấp năm đì luật pày tang nặm hẳư côn dần; phạt mằư xư mình pưng vịa phít thứk pháp luật ma tang tiêng àn pày ma tang nặm cuồng mương toi tặt pùn khòng pháp luật.

3. Khày quảng tang nặm cuồng mương đảy toi pắc pằn, kế hoạch cánh pọm pặp.

4.Quản lý vịa pày ma tang nặm cuồng mương đảy chấp năm pọm xồm chằư pâng xắư pằn vịa, pằn cấp trách nhiệm, quyên hạn chảnh thí, xòng ma mi luông cạt kiên nẻn nà khòng chu bộ ngành cánh chính quyên chu cấp.

Điều 5. Chính sách khày quảng tang nặm cuồng mương.

1.Hươn nước nhọng nho dòm ngơn cốc mả khày cốc ngươn xính khòng tang nặm cuồng mương nẳng chu bón tang nặm cuồng mương cốc chính, phổng kình tế cốc chính, phổng cuồng lắc cày mi luông hanh tang nặm cuồng mương vẹt xắư pưng tàng xók tang ứn.

2.Hươn nước nhọng nho, tạk khù ngai đì hẳư tổ chức, tựng côn Việt Nàm, tổ chức, tựng côn mương nọk dòm ngơn cốc mả khày cốc ngươn xính khòng tang nặm cuồng mương, xủ khoà học cồng nghệ tàng mắư, bók xòn luông hụ xiêng chuyên ngành cánh dòm ngơn cốc cạ khài, tải chiên tang nặm cuồng mương vạy mả khày tang nặm cuồng mương tẹt tiêng./.

Bích Thuỷ biên soạn-Tòng Anh dịch

(Lưu văn bản)

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC