Ngon tô thứ 7 mự 23 căm bườn 5 pì 2021 - Đù đì quyên bau cử, ứng cử khòng pi nọng chựa nọi côn cuông bau cử Quốc hội cánh Hội đôngdân mương chu cấp
Chủ nhật, 09:39, 23/05/2021

Đù đì quyên bau cử, ứng cử khòng pi nọng chựa nọi côn cuông bau cử Quốc hội

cánh Hội đông dân mương chu cấp

         

          Cuông pưng ngon hiệp thương khòng Mặt trận Tổ quốc chu cấp lựa chọn ứng cử viên lỏ chựa nọi côn vạy ứng cử khảu đại biểu Quốc hội cánh đại biểu Hội đông dân mương chu cấp đảy mi pưng luông pun hák va cọ báu pên tánh lài luông pun hảu đại biểu nưng.

          Toi lung Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đông dân tộc khòng Quốc Hội, vịa đù đì quyên bau cử, ứng cử khòng pi nọng chựa nọi côn cuông bau cử Quốc hội cánh cơ quan dân cử nẳng pưng địa phương lâng đảy chu cấp pông chàư, chík bók. Vạy dệt xương xư pếnh khày đảy khù lợi đì khòng mỏi ứng viên lỏ chựa nọi côn  nẳng chính phổng pi nọng kin dú. Pưa báu mi phaư hụ phổng xùng, đen mương xưa pưng côn đang chu mự pọm kin, pọm dú, pọm dệt vịa cắp pi nọng.

           Pưng ứng cử viên nị hụ chảnh nặm đin, vịa kin dú dệt dượn cánh lỏ phổng kin dú khong cử tri pi nọng chựa nọi côn. Thứ 2 lỏ hụ đảy hịt khong tòng chặn cọ xương lang pháư chàư mon khong pi nọng lỏ pưng khù cử tri đang pông chàư. Khù nưng máư lỏ pọm huôm quam pák lẹo cá vịa pày ma kin dú cuông pi nọng họ xong bản khuống. Ặn lỏ khù lợi đì khòng ứng cử viên chựa nọi côn.

          Khay nị, nả vịa khặn khang bau cử Đại biểu Quốc hội khoá 15 cánh Đại biểu Hội đông dân mương chu cấp nhiệm ky pi 2021- 2026 nẳng phổng pi nọng chựa nọi côn, toi Hội đông dân tộc khòng Quốc hội nhẳn danh cọ chấp năm xư minh, men toi tặt pun khòng pháp luật. Hák va, pộ lài khù lák căn, chất lượng phủ côn chi dệt vịa nẳng phổng chựa nọi côn nhăng tắm. Số lượng mi luông hụ chang đại học, cao đẳng cánh lưn xưa lỏ ép tênh đại học nhăng nọi cuông dân số. Nả vịa chiên páo nẳng phổng pi nọng chựa nọi côn cánh phổng đin pu nhăng pọ lai dạk cha, luông hụ xiêng hê đảy to đàư, hịt khong tòng chặn nhăng mi lài khu hê chọp xôm. Pưa xương nặn, pưng địa phương cận púc pua chiên páo, chík bók hảu pi nọng chảnh khặc kịu ma tang quyên bau cử cánh ứng cử khòng chảu. Đù đì nả vịa tập huấn, chiên cái luông hụ chang, chướng chưa chinh cử hảu pưng ứng cử cọ xương púc pua chiên páo nẳng phổng pi nọng chựa nọi côn. Lưn xưa, chu cấp uỷ Đảng, chính quyên, Hội đông bau cử chu cấp cận tổ chức chiên páo, chiên páo quyên cánh nghĩa vụ khòng cử tri cuông bau cử. Đù đi chiên páo toi quam chựa nọi côn, tổ chức cha van ma tang luông pun tặt tánh côn dệt đại biểu, ma tang tiểu sử pưng ứng cử viên đại biểu Quốc hội cánh đại biểu Hội đông dân mương chu cấp vạy dệt xương xư pi nọng hên đảy vịa chôm hặp sáư nả vịa bau cử chính lỏ quyên cọ xương khù lợi đì khòng pi nọng. Ặn lỏ bau ók đảy pưng côn tàng nả hảu pi nọng vạy chôm hặp tẳng tánh, xo vay lăm le vịa chấp năm chính sách, lưn xưa lỏ chính sách mi nuống pan họt phổng pi nọng chựa nọi côn, phổng xùng đin pu.

          Toi lung Ma Công Khâm, Bí thư đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban dân mương xã Thượng Lâm huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang, nẳng xã Thượng Lâm, cắp cài 90% dân số lỏ pi nọng chựa nọi côn, nả vịa bau cử, ứng cử khòng pi nọng nẳng địa phương lâng đảy po me pi nọng pông chaư. Xong ma, địa phương cọ pông chàư xưa họt quyên bau cử, ứng cử khòng pưng ứng cử viên lỏ chựa nọi côn vạy nả vịa bau cử đảy khày ók ngai đì đảy lang đì.

          Vịa giới thiệu côn ứng cử đại biểu Hội đông dân mương cọ đảy pưng tổ chức chính trị xã hội nẳng cuông xã, đảy chu côn pông chàư. Đối cắp pưng địa phương hư danh sách pưng côn bau cử, ứng cử họt dan nị cọ tống páo. Pâng sáư luông pun hư đảy chấp năm lăm le cánh hiệp thương pưng ngon 1,2,3 cánh pông chàư họt pưng côn đảy pi nọng tin chưa, mi luông hụ xiêng vạy cựt tóp đảy nả vịa chơ đảy bau dệt đại biểu Hội đông dân mương.

          Pọm cắp nả vịa nặn, vịa đù đì quyên bau cử, ứng cử khòng pi nọng chựa nọi côn cuông bau cử Quốc hội cánh Hội đông dân mương chu cấp cận đảy chấp năm pọm pặp té vịa hụ hên, lựa chọn, tặt pun, pông chàư, chiên cái, tủm pua, xủ vạy cựt tóp đảy lang áo ma tang luông pun cán bộ đối cắp chủm mú cán bộ, công chức lỏ chựa nọi côn.

          Đối cắp cán bộ mi luông hụ chang hák va nhăng đút thiếu pưng tặt pun hư cận àu khảu chương trình, kế hoạch chiên cái vạy nhẳn pao lang áo cán bộ, công chức, cuông nặn mi pưng cơ quan dân cử. Số cán bộ chựa nọi côn chóng hanh to păn pâng dân số tựng phổng. Nọk nặn ók, cận pông chàư họt pưng nang quam ma tang pháp luật mi nuống pan xương: Luật bau cử đại biểu Quốc hội cánh bau cử đại biểu Hội đông dân mương; chu văn bản chík bók ma tang pàng bau cử khòng Hươn mương, khòng Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cánh Hội đông bau cử phén mương./.

 

                                                                                                                            VOV 4 - Hạnh dịch

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC