Chương trình phát thanh thứ 2 mự 19 căm bườn 9 pì 2023
Thứ hai, 11:14, 18/09/2023 TTTB TTTB
Chương trình phát thanh thứ 2 mự 19 căm bườn 9 pì 2023

Yền Bái choi dừa vịa dệt dượn hẳư côn dần vạy khảm khói xìa cặt cung

----------------------------

Chấp năm Nghị quyết 61 khòng Tỉnh uỷ Yền Bái ma tang nả vịa lan lay xìa ứt dák cặt cung, dan cài ma, huyện Vằn Yền, tỉnh Yền Bái cọ tọp hòm cá chủm mú chính trị pọm chấp năm. Xương nặn, pưng đồng chí cuồng Bàn thường vụ, bàn chấp hành Đảng bộ, pưng cờ quàn, bành, ngành, đoàn thể, pưng đờn vị, tổ chức nẳng huyện Vằn Yền pọm đảy pằn vịa choi dừa hẳư pưng chua hươn cặt toi lài  luông chảnh thí.

Bàn chỉ huy quần sự huyện Vằn Yền, lằng chơ pâng sắư khù mi tẹ, pì nị đờn vị cọ quyết định choi dừa mù chựa, chương kìn tảnh liệng cánh chịk bók kỹ thuật tảnh liệnghẳư 2 chua hươn cặt lỏ chua hươn lung Đảng Tón Ú cánh Bàn Tòn Dân, dú nẳng thôn Bản Lùng, xã Phong Dụ Thượng. Trung tá Nguyễn Tiến Lực, Chỉ huy trưởng Bàn chỉ huy quần sự huyện Vằn Yền hẳư hụ:

 “Đảng uỷ, chi uỷ cọ xồm chằư thót ngon nưng ngơn quỹ khòng đờn vị cánh niếu chưa té cán bộ, quần nhần chuyền nghiệp pọm cóp pặc hôm hanh vạy choi dừa pưng chua hươn cặt. Pọm cắp nả vịa nặn, đờn vị nhăng tọp hòm cán bộ, chiến sĩ pày choi dừa, chịk bók hẳư pưng chua hươn luông dệt cọk bâng; chịk bók xiếp lặt, tọn tăm hươn dảo hẳư pẹk sằư, sáng bàng, lẹo tọn tăm bón nặm kìn đìn dú”.

 Vạy chấp năm nả vịa choi dừa cựt đảy lang đì, cón chơ chấp năm, pưng địa phường, ngành, đoàn thể cọ chấp năm nả vịa lăm le lau, xáo hụ cốc pài, hụ đảy pưng lang phắư chằư mon khòng tựng chua hươn cặt. Té nặn mi pưng luông pùn, luông choi dừa chọp xồm đối cắp tựng chua hươn vạy cựt đảy lang đì xùng nhất. Lung Nguyễn Trọng Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Lang Thíp, huyện Vằn Yền tô:

 “Pưng cờ quàn, doành nghiệp choi dừa hẳư côn dần xương cương cò que, mù chựa, cáy chựa,… vạy mả khày kình tế. Pưng chua hươn nhẳn đảy luông choi dừa cọ muôn hòm lài cánh lỏ bón pâng vạy hẳư pi nọng mả khày kình tế, lan lay xìa ứt dák cặt cung, lỏ bón pâng vạy hẳư xã chóng hanh cựt đảy luông pùn xã bản na măứ cuồng lả pì 2023 nị”.

Té hùa pì ma họt khay, huyện Vằn Yền, tỉnh Yền Bái cọ choi dừa hạng păn chua hươn cặt, cắp pưng luông choi dừa xương, choi dừa ngơn cốc, chựa phăn cò púk bồng, tồ tảnh liệng, chương kìn hẳư tồ tảnh liệng, kỹ thuật cuồng vịa dệt dượn,… Té nặn, pưng chua hươn cặt cọ mi tứm bón pâng vạy chóng hanh dệt dượn, tựng dan mả khày kình tế. Lung Lo Vằn Vui, chua hươn cặt nưng dú nẳng thôn Làng Chạng, xã Phong Dụ Thượng va:

 “Đảy pưng bàn ngành lăm le choi dừa hẳư 2 tồ mù chưa, khỏi chi chóng hanh tảnh liệng vạy lan lay xìa ứt dák cặt cung”.

Toi lăm le lau số chua hươn cặt toi luông pùn mắư cuồng dan té pì 2021 – 2025, huyện Vằn Yền, tỉnh Yền Bái cọ mi cài 6.400 chua hươn cặt, mi ngăn 18%; số chua hươn áo cặt lỏ 3.800 chua hươn mi ngăn 11% số chua hươn cuồng huyện. Cuồng pì 2023, luông pùn khòng huyện lỏ dón đảy cài 2.400 chua hươn cặt, to cắp cài 134%m kế hoạch tỉnh giào.

Vạy cựt đảy luông pùn nị, huyện Vằn Yền cọ xứp tàm xủ cựt đảy lang đì pưng ngon ngơn cốc té pưng chương trình luông pùn phén mương, pưng chính sách choi dừa khòng tỉnh vạy choi dừa hẳư côn dần, lưn xưa lỏ pưng chua hươn cặt. Lung Luyện Hữu Chung, Bí thừ huyện uỷ Vằn Yền, tỉnh Yền Bái hẳư hụ:

 “Cuồng dan pày nả, huyện Vằn Yền chi xứp tàm năm toi pưng chủ trường, luông tanh khòng tỉnh, pồng chằư chấp năm pưng chính sách mả khày kình tế, xa xhội, tạ mi vịa dệt, nho xùng puồng kìn đưoi dú hẳư dần mương. Xứp tàm pồng chằư tẳng tánh cốc ngươn xính khòng kình tế, xã hội pọm pâng; tọp hòm ngơn cốc, pếnh khày vịa dệt cốc chính khòng côn dần cuồng vịa chôm hặp tẳng tánh bản na mắư cựt đảy lang đì cánh tẹt tiêng”./.

                                                                                                                 Thừa Xuân – Thành dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC