Chương trình phát thanh quam Tay thứ 3 mự 15 bườn 08 pì 2023
Thứ ba, 14:58, 15/08/2023 TTTB TTTB
Chương trình phát thanh quam Tay thứ 3 mự 15 bườn 08 pì 2023

Luông pùn đằư vạy “ kìn dú” toi nong lạt, đìn đán cạn chột

          Tó nả cắp vịa mi xương chí cướt sình ók nong lạt, đìn đán cạn chột cuồng lài pì cài ma, lài côn dần cọ đảy chiên cái pưng luông pùn cận hà, cuồng nặn mi vịa lăm đù phạ phồn đét xương xư vạy khâng chằư chự phong. Ưởi Giàng Thị Khua, côn dần dú bản Trống Là, xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải hẳư hụ; dáo 7 chơ tênh cưn mự 5/8, lăm báu le nặm nong thók ma, hák va pưa khâng lăm le xương nặn ưởi pọm cắp 5 côn cuồng hươn pi nọng bản khuống cọ len khói. Mết hươn mết dảo, mết chương khòng hák va chu côn cọ hền bùn đì pưa len khói đảy.

           “ Ải êm cọ đù đì, lâng chơ lăm le, chơ hền nặm lày ma hựn hựn hơ tênh cá hươn khặn khang len”.

          Lung Trần Anh Văn, Phó văn phọng Thường trực bàn uồn pa chự phong pưng liêm báu đì cánh xáo hà cứu choi côn chọ nạn tỉnh Yền Bái hẳư hụ: Vạy dón đảy xiệt hại, nọk luông hụk xiêng, kinh nghiệm khòng côn dần hư chu cấp, chu ngành cận dệt đì nả vịa tống páo phạ phồn đét xương xư:

           “ Chơ nhẳn đảy nang quam ơphạ phồn nong  khòng bàn uồn pa chự phong pưng liêm báu đì khòng tỉnh, huyện cánh xã chí chiên pưng nang quam tống páo họt pưng thôn, bản”.

          Nả vịa nhại dần pày dú bón tiêng àn pọm đảy chu địa phường pồng chằư đù đì, chấp năm cuồng dan cài ma cánh chơ phồn nong, đìn đán cạn chột nhương cướt sình ók lài khù báu ngau nả vịa nị cận đảy cằm quyết xưa mắư cuồng pưng pì pày nả. Lung Nguyễn Văn Thăng, Chủ tịch uỷ bàn dần mương huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu hẳư hụ:

           “ Uỷ bàn dần mương huyện cánh Bàn uồn pa chự phong pưng liêm báu đì cánh xáo hà cứu choi côn chọ nạn khòng huyện cọ pùn ók pưng vằn bản, cồng điển uồn pa uỷ bàn dần mương pưng xã chík bók côn dần nhaị pày dú bón tiêng àn. Xòng ma, chík bók hẳư côn dần báu pền non nẳng thiềng hay, thiềng na chơ mi phồn”.

          Lung Cao Viết Thịnh, Phó giám đốc Sở nông nghiệp mả pe bản na, Chánh vằn phọng bàn uồn pa chự phong pưng liêm báu đì cánh xáo hà cứu choi côn chọ ạn tỉnh Sơn La hẳư hụ: Tó nả lỏ kẻ cặm choi dừa pưng chua hươn chuốp mết xìa hươn dảo, địa phường chí nhại pưng chua hươn pày dú tạm nẳng trương ép, hươn vằn hoá.

           “ Giào hẳư địa phường, chảnh thí lỏ xã khâng lò bón kìn bón dú hẳư pi nọng, nhẳn pao cuồng dan hươn mương mi luông pùn dòm ngơn cốc tẳng tánh pưng bón dú mắư hẳư pi nọng, vạy pi nọng mi bón dú tẹt tiêng”.

          Toi biền mài hẳư hền, nẳng Tày bắc phạ phồn lài mi xương chí cướt sình ók nong lạt. Dệt xương xư vạy vện ník, dón xìa xiệt hại pọi phồn nong dệt ók, nọk luông chóng hanh khòng địa phường, cận púc pua vịa xủ pưng khù đắc ngon khòng khoa học công nghệ cuồng nả vịa bấng le, tống páo, xủ pưng luông pùn dón xìa pưng xiệt hại pộ nong lạt đìn đán cạn chột dệt ók.

          Vạy chấp năm đảy khù nị hư cận mi luông dệt cuồng nả vịa khoa học công nghệ, xòng ma cắp pưng luông vạy dón xìa xiệt hại pộ nong lạt dệt ók, cận dòm ngơn cốc tẳng tánh cốc ngươn sính khòng, nho xùng luông tống páo chạu, luông hanh cặm tó, lưn xưa lỏ cuồng phổng dần dú cọ đảy dòm xắư máy móc vạy chiên quam họt côn dần, vạy pi nọng dú phổng xùng, phổng đìn pu dón xìa chếp sảy mảy chằư, lâng chơ ứt dák cặt cung mỏi tưa mua phồn nong ma họt./.

                                                                                                                  VOV Tây Bắc-Huyền dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC