Chương trình phát thanh quam Tay thứ 2 mự 14 bườn 08 pì 2023
Thứ hai, 15:05, 14/08/2023 TTTB TTTB
Chương trình phát thanh quam Tay thứ 2 mự 14 bườn 08 pì 2023

Nặm nong – đìn đán cạn chột nhương mự nhương báu ngau

----------------------

Phồn nhắư lài mự diên đảy lài côn nhẳn danh lỏ cốc pài chính dệt ók nặm nong lạt cuồng pưng mự cài ma. Xương nặn, té mự 1 - 6/8 nẳng tỉnh Sờn Là tênh mết mức nặm phồn pằn pâng pâng té 100 – 400 mm mỏi chu; hại hức xưa, mi pưng bón phồn nhắư xương nẳng Chiêng Lào khửn họt 476mm, Tạ Bú 401mm,… Nẳng huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yền Bái cọ mi lài bón phồn nhắư xương Lao Chải 306mm, Mồ Dề 222mm,... phồn nhắư cướt xình ók nẳng pưng phổng mi đìn pu chăn, báu mi pá mạy hổm pốc xương nặn cọ dệt pền pưng chu nặm nong lạt hại hức, lạt xìa tênh mết chu tàng chương khòng nẳng bón măn pày cài, cuồng nặn mi cá hươn dảo, cồng trình, cò mạy cò mák khòng côn dần.

Lung Mùa A Dê, dú bản Trống Là, xã Hồ Bốn tô: dan cướt xình ók chu nong lạt mưa tênh cưn mự 5/8, chơ nặn chua hươn đàng kìn lanh. Chơ nghin pi nọng dú sẳư chằm khék tống páo, cá hươn cọ báu lợp pùa toi xằng nọk vịa ủm làn nọi lẹo len khửn mưa bón xùng, bùn đì cá 7 côn cuồng hươn cọ báu mi phằư pền xằng. Làng hươn xày nả mẳn cánh chương khòng mi ca hạng họi triệu mằn khòng chua hươn cọ lăm báu le chuốp lày pày toi nặm nong xìa mết:

 “Chơ nghin pi nọng dú sẳư chằm khék tống páo, khỏi cọ bók mia khỏi ủm làn len khửn mưa dú cá pá. Chơ len mưa hư phạ mựt đằm báu hền tang xằng, hák va cọ hao len khửn mưa vạy vện ník xìa vịa đìn đán cạn chột thôm sắư phủ côn”.

Lung Lương Gia Uynh, dú bản Khíêt, xã Tà Mung, huyện Than Uyên, tỉnh Lài Chầu cọ dản sắn tô lau: dáo 3 chơ khỏn hung mự 6/8, chơ cá bản cọ đàng dú cuồng đùa non hư xiềng nặn ựn ựn khòng pưng tỏn đán cánh xiềng nặm nong lày té hùa nặm lông ma cọ dệt hẳư lung hụ mựa. Len ók ma nẳng phắt tù le mưa tang hùa nặm lung hền nặm nong đàng lày ma ựn ựn, lung diên khék cá hươn tứn vạy len khửn pu mưa dú vạy len xìa nặm nong.

 “Nẳng bản Khiết nị té hầng ma cọ mi nong lạt hạng pì, hák va pưng pì còn cọ mi nong lạt lệch nọi, lạt khảu bản ma nọi thồi. Hák va pì nị hư nong lạt cướt xình ók hại hức nhất, xương nặn cọ dệt ók xiệt hại nắc nà. San chua hươn dú chằm tang hư cọ chuốp nặm nong nhưng thuổm, nặm pông lạt khảu cuồng hươn mưa mết”.

Nọk mi lài huổi lậc pu xùng, khù nưng cuồng lài khù dệt hẳư pưng liêm báu đì dệt ók xiệt hại nắc nà lỏ pộ nẳng phổng xùng pi nọng lâng xồn piêng đìn đòn nẳng tìn pu vạy tẳng hươn. Chơ phồn nhắư cướt xình ók cọ dệt đìn đán cạn chột, đìn đán té phắng pu tang lằng hươn cọ lày lông dệt hẳư côn dần báu lợp cặm tó. Ưởi Quang Thị Ngân, dú xã Nặm Pằm, huyện Mương La, tỉnh Sờn Là hẳư hụ:

 “Dáo 4 chơ hư phạ phồn nhắư, 6-7 chơ lỏ hền cướt xình ók đìn đán cạn chột, chảu chắng le ók ma nọk. Chảu cọ dản sắn lài, cạn chột cá pòm pu, cá hươn cọ chột lông pày toi. Phùa hư pày dệt chảng lắc hươn hê ma, nhăng chảu dú hươn cọ hụ to ủm lụk hảy thồi, báu chắc dệt xương xư. Bùn đì chơ nặn pi nọng bản khuống cọ ma choi khồn chiên chương khòng cuồng hươn ók ma mết lẹo”.

Lẹo toi lung Cao Viết Thịnh, Phó Giám đốc Sở nồng nghiệp mả pẹ bản na, Chánh vằn phọng Bàn uồn pa chự phong pưng liêm báu đì cánh xáo hà cứu choi côn chọ nạn tỉnh Sờn Là hư Viện địa chất Trùng ường cón nị cọ chịk ók cốc pài khòng chu đìn cạn chột nẳng huyện Mương La:

 “Lỏ phổng xùng đìn pu, pưng pòm pu đìn đán qua cằn cài lài pì đán cọ pưới ók pền đìn, vịa phạ phồn lài mự cọ dệt hẳư đìn po nặm nẳng pưng sằn pu chăn, chơ mi phồn nhắư ma hư vịa đìn đán cạn chột lỏ vịa mi xương cướt xình ók”.

Pá chuốp pẳm lao hại hức nẳng phổng Tày Bắc cuồng hạng xíp lài pì cài ma cọ mi xương đảy đù lỏ khù dệt hẳư nong lạt nhương hại hức xưa. Báu mi pá hổm pốc, pưng pòm pu đỏn báu mi xằng vạy cẳn nặm lày xương nặn cọ dệt hẳư nặm nong lạt hại hức xưa. Khù mi tẹ cọ hẳư hền, pá dan chằm nị cọ đảy púk tứm ten, pưng pòm pu đỏn cọ dón lông, hák va pưng pì cài ma, mương hau cọ nhăng chuốp nặm nong lạt dệt xiệt hại nắc nà pưa vịa púk pá pảy chự cọ báu hê đảy nhẳn pao, san bón pá pảy chự hùa nặm hùa bók cọ nhăng chuốp pẳm lao xương nặn cọ báu chự đảy đìn, dệt dón xìa luông chự phong./.

                                                                                                                    TTTB – Thành dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC