PR’ẮT BH’RỢ ÂNG QUÂN LÂNG ĐHANUÔR ZR’LỤ K’NOONG ..
PR’ẮT BH’RỢ ÂNG QUÂN LÂNG ĐHANUÔR ZR’LỤ K’NOONG ..

Lâng đhanuôr cóh đâu moon, dal lấh mơ, lấh da ding k’coong, nắc đoo loom luônh âng Bộ đội Ava Hồ - pr’ắt bh’rợ âng quân lâng đhanuôr đhị k’noong k’tiếc.

PR’ẮT BH’RỢ ÂNG QUÂN LÂNG ĐHANUÔR ZR’LỤ K’NOONG ..

PR’ẮT BH’RỢ ÂNG QUÂN LÂNG ĐHANUÔR ZR’LỤ K’NOONG ..

Lâng đhanuôr cóh đâu moon, dal lấh mơ, lấh da ding k’coong, nắc đoo loom luônh âng Bộ đội Ava Hồ - pr’ắt bh’rợ âng quân lâng đhanuôr đhị k’noong k’tiếc.

Kịch bhuihar:  MOON CĂH LÂNG ĐHR'NĂNG TR'VEY TR'LIN COH PR'LỌONG ĐONG
Kịch bhuihar: MOON CĂH LÂNG ĐHR'NĂNG TR'VEY TR'LIN COH PR'LỌONG ĐONG

Co Tu.VOV.VN: Zêl cha groong tr'vey tr'pooh coh pr'lọong đong nắc đoo bh'rợ bơơn zập Hội Pân đil k'rang tước. Coh đếêc, bh'rợ xay moon đọong ha đhi amóo năl tước chr'năp âng đay coh pr'lọong đong, zư lêy rau liêm crêê coh pr'lọong đong...

Kịch bhuihar:  MOON CĂH LÂNG ĐHR'NĂNG TR'VEY TR'LIN COH PR'LỌONG ĐONG

Kịch bhuihar: MOON CĂH LÂNG ĐHR'NĂNG TR'VEY TR'LIN COH PR'LỌONG ĐONG

Co Tu.VOV.VN: Zêl cha groong tr'vey tr'pooh coh pr'lọong đong nắc đoo bh'rợ bơơn zập Hội Pân đil k'rang tước. Coh đếêc, bh'rợ xay moon đọong ha đhi amóo năl tước chr'năp âng đay coh pr'lọong đong, zư lêy rau liêm crêê coh pr'lọong đong...

ĐHA ĐHÂM C’MOOR XUNG KÍCH T’BIL LƠI ĐÔNG TA RẮH
ĐHA ĐHÂM C’MOOR XUNG KÍCH T’BIL LƠI ĐÔNG TA RẮH

Đh’rứah lâng zâp cấp, ngành, lang p’niên Quảng Nam ơy lâng xoọc pa dưr bh’rợ xung kích, tình nguyện, zước bơơn zâp đắh c’rơ bh’rợ xã hội đoọng bhrợ đông ặt ha đoàn viên, đha đhâm c’moor, đhanuôr lưm tr’mung zr’nắh k’đhạp, chrooi pa xoọng bhrợ liêm choom xa nay bh’rợ t’bil lơi đông ta rắh, zir hư âng tỉnh.

ĐHA ĐHÂM C’MOOR XUNG KÍCH T’BIL LƠI ĐÔNG TA RẮH

ĐHA ĐHÂM C’MOOR XUNG KÍCH T’BIL LƠI ĐÔNG TA RẮH

Đh’rứah lâng zâp cấp, ngành, lang p’niên Quảng Nam ơy lâng xoọc pa dưr bh’rợ xung kích, tình nguyện, zước bơơn zâp đắh c’rơ bh’rợ xã hội đoọng bhrợ đông ặt ha đoàn viên, đha đhâm c’moor, đhanuôr lưm tr’mung zr’nắh k’đhạp, chrooi pa xoọng bhrợ liêm choom xa nay bh’rợ t’bil lơi đông ta rắh, zir hư âng tỉnh.

APÊÊ XƠỢNG ĐÀI ĐH’RƯAH TR’LUM LÂNG MUY BƠR BIÊN TẬP VIÊN, PHÁT THANH VIÊN ÂNG T’RUIH PA XƯL P’RA CƠ TU Ớ
APÊÊ XƠỢNG ĐÀI ĐH’RƯAH TR’LUM LÂNG MUY BƠR BIÊN TẬP VIÊN, PHÁT THANH VIÊN ÂNG T’RUIH PA XƯL P’RA CƠ TU Ớ

Co Tu.VOV.VN: T’ruih pa xul p’rá Cơ Tu năc muy coh 13 t’ruih p’rá acoon coh âng Đài P’rá Việt Nam. Năc tơợ bêl t’ruih tr’nơớp vêy ta pa xul coh c’xêê 9 c’moo 2009, tước nâu cơy k’nặ 15 c’moo

APÊÊ XƠỢNG ĐÀI ĐH’RƯAH TR’LUM LÂNG MUY BƠR BIÊN TẬP VIÊN, PHÁT THANH VIÊN ÂNG T’RUIH PA XƯL P’RA CƠ TU Ớ

APÊÊ XƠỢNG ĐÀI ĐH’RƯAH TR’LUM LÂNG MUY BƠR BIÊN TẬP VIÊN, PHÁT THANH VIÊN ÂNG T’RUIH PA XƯL P’RA CƠ TU Ớ

Co Tu.VOV.VN: T’ruih pa xul p’rá Cơ Tu năc muy coh 13 t’ruih p’rá acoon coh âng Đài P’rá Việt Nam. Năc tơợ bêl t’ruih tr’nơớp vêy ta pa xul coh c’xêê 9 c’moo 2009, tước nâu cơy k’nặ 15 c’moo

A LĂNG NGƯỚC - NHÀ BÁO ĐHA ĐHÂM ÂNG BHƯƠL CR'NOON DA DING K'COONG QUẢNG NAM
A LĂNG NGƯỚC - NHÀ BÁO ĐHA ĐHÂM ÂNG BHƯƠL CR'NOON DA DING K'COONG QUẢNG NAM

Co Tu.VOV.VN: “Chăp kiêng bh’rợ, t’bhlâng xay bhrợ”, năc pazêng râu apêê pr’zớc, apêê mr’đoo bh’rợ tr’nêng prá xay ooy A Lăng Ngước, nhà báo Cơ Tu âng báo Quảng Nam. A Lăng Ngước căh muy lướt bấc, xrặ k’rơ ting n’năc zập bha ar xrặ âng đoo zêng t’hước ooy râu t’mêê lâng râu ta béch la lay pa bhlâng âng A Lăng Ngước

A LĂNG NGƯỚC - NHÀ BÁO ĐHA ĐHÂM ÂNG BHƯƠL CR'NOON DA DING K'COONG QUẢNG NAM

A LĂNG NGƯỚC - NHÀ BÁO ĐHA ĐHÂM ÂNG BHƯƠL CR'NOON DA DING K'COONG QUẢNG NAM

Co Tu.VOV.VN: “Chăp kiêng bh’rợ, t’bhlâng xay bhrợ”, năc pazêng râu apêê pr’zớc, apêê mr’đoo bh’rợ tr’nêng prá xay ooy A Lăng Ngước, nhà báo Cơ Tu âng báo Quảng Nam. A Lăng Ngước căh muy lướt bấc, xrặ k’rơ ting n’năc zập bha ar xrặ âng đoo zêng t’hước ooy râu t’mêê lâng râu ta béch la lay pa bhlâng âng A Lăng Ngước

MANỨIH CƠ TU ĐỢC PR’ĐỢC VEL
MANỨIH CƠ TU ĐỢC PR’ĐỢC VEL

Cơnh pr’dzoọng Gươl dzoọng liêm, pr’đợc vel âng manứih Cơ Tu nắc k’cir Cơ Tu cung chr’nắp, grơơ liêm. Manứih Cơ Tu đợc pr’đợc vel ha cơnh?

MANỨIH CƠ TU ĐỢC PR’ĐỢC VEL

MANỨIH CƠ TU ĐỢC PR’ĐỢC VEL

Cơnh pr’dzoọng Gươl dzoọng liêm, pr’đợc vel âng manứih Cơ Tu nắc k’cir Cơ Tu cung chr’nắp, grơơ liêm. Manứih Cơ Tu đợc pr’đợc vel ha cơnh?

A RẤT APLO- MA NUYH T’COOH T’HA LƯCH LOOM LÂNG BH’RỢ XÃ HỘI
A RẤT APLO- MA NUYH T’COOH T’HA LƯCH LOOM LÂNG BH’RỢ XÃ HỘI

Hân đhơ 69 c’moo, p’căn A Rất APlo ặt đhị vel Vinh, chr’val Tà Pơơ, chr’hoong da ding ca coong Nam Giang, tỉnh Quảng Nam năc ting pâh bh’rợ xã hội đhị vel đong đoọng bhui har.

A RẤT APLO- MA NUYH T’COOH T’HA LƯCH LOOM LÂNG BH’RỢ XÃ HỘI

A RẤT APLO- MA NUYH T’COOH T’HA LƯCH LOOM LÂNG BH’RỢ XÃ HỘI

Hân đhơ 69 c’moo, p’căn A Rất APlo ặt đhị vel Vinh, chr’val Tà Pơơ, chr’hoong da ding ca coong Nam Giang, tỉnh Quảng Nam năc ting pâh bh’rợ xã hội đhị vel đong đoọng bhui har.

GƯƠL CƠNH TY AHAY CÓH OOY
GƯƠL CƠNH TY AHAY CÓH OOY

Bấc c’moo chô ooy đâu, đông sinh hoạt cộng đồng Cơ Tu bơr pêê đhị vêy ta k’rong bhrợ pa dưr t’mêê lâng chr’tốp cha pợ tôn, z’đêr ta xây, đh’rơơng ta bhrợ bê tông - cắh dzợ boọc boọc lâng coọch n’loong. Cắh năl bhiệc nâu doọ bhrợ cha chrứih, cắh cậ ta toọn lâng Gươl ty âng apêê?

GƯƠL CƠNH TY AHAY CÓH OOY

GƯƠL CƠNH TY AHAY CÓH OOY

Bấc c’moo chô ooy đâu, đông sinh hoạt cộng đồng Cơ Tu bơr pêê đhị vêy ta k’rong bhrợ pa dưr t’mêê lâng chr’tốp cha pợ tôn, z’đêr ta xây, đh’rơơng ta bhrợ bê tông - cắh dzợ boọc boọc lâng coọch n’loong. Cắh năl bhiệc nâu doọ bhrợ cha chrứih, cắh cậ ta toọn lâng Gươl ty âng apêê?

ZƯ ĐỚC VĂN HOÁ CĂH MUY NĂC NG’HA ÂU ĐỚC
ZƯ ĐỚC VĂN HOÁ CĂH MUY NĂC NG’HA ÂU ĐỚC

Xang bấc chu họp prá xay, nhăn p’rá xa nay âng đhanuôr, tợơ c’moo 2017, chr’hoong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam năc xay bhrợ xăl bh’rợ bhiệc bha tắc T’rí lâng năc vêy đhanuôr mr’cơnh cr’noọ xa nay.

ZƯ ĐỚC VĂN HOÁ CĂH MUY NĂC NG’HA ÂU ĐỚC

ZƯ ĐỚC VĂN HOÁ CĂH MUY NĂC NG’HA ÂU ĐỚC

Xang bấc chu họp prá xay, nhăn p’rá xa nay âng đhanuôr, tợơ c’moo 2017, chr’hoong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam năc xay bhrợ xăl bh’rợ bhiệc bha tắc T’rí lâng năc vêy đhanuôr mr’cơnh cr’noọ xa nay.

ĐHANUÔR CƠ TU COH ĐÔNG GIANG XAY BHRỢ CƠNH P’RÁ P’TOO PA CHOOM ÂNG AVA HỒ
ĐHANUÔR CƠ TU COH ĐÔNG GIANG XAY BHRỢ CƠNH P’RÁ P’TOO PA CHOOM ÂNG AVA HỒ

Coh zập đhr’nong đong âng đhanuôr Cơ Tu coh chr’hoong da ding k’coong Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, cha nụp âng Ava Hồ vêy ta đớc đhị zr’lụ liêm pa bhlâng...

ĐHANUÔR CƠ TU COH ĐÔNG GIANG XAY BHRỢ CƠNH P’RÁ P’TOO PA CHOOM ÂNG AVA HỒ

ĐHANUÔR CƠ TU COH ĐÔNG GIANG XAY BHRỢ CƠNH P’RÁ P’TOO PA CHOOM ÂNG AVA HỒ

Coh zập đhr’nong đong âng đhanuôr Cơ Tu coh chr’hoong da ding k’coong Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, cha nụp âng Ava Hồ vêy ta đớc đhị zr’lụ liêm pa bhlâng...