RÂU CHẮP KIÊNG LÂNG BH’RỢ Ơ’ÍH ÂNG PÂN ĐIL DAO THANH PHÁN
RÂU CHẮP KIÊNG LÂNG BH’RỢ Ơ’ÍH ÂNG PÂN ĐIL DAO THANH PHÁN

Lâng pân đil manứih Dao Thanh Phán cóh chr’val Yên Than, chr’hoong Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, bêl bhrợ ha rêê đhuốch liêm xang nắc za rưm lâng k’páih nắc đợ apêê pr’zợc lướt đh’rứah.

RÂU CHẮP KIÊNG LÂNG BH’RỢ Ơ’ÍH ÂNG PÂN ĐIL DAO THANH PHÁN

RÂU CHẮP KIÊNG LÂNG BH’RỢ Ơ’ÍH ÂNG PÂN ĐIL DAO THANH PHÁN

Lâng pân đil manứih Dao Thanh Phán cóh chr’val Yên Than, chr’hoong Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, bêl bhrợ ha rêê đhuốch liêm xang nắc za rưm lâng k’páih nắc đợ apêê pr’zợc lướt đh’rứah.

BHIỆC BHAN ZƯƠC HÂN NOO ÂNG MA NUYH PAHY
BHIỆC BHAN ZƯƠC HÂN NOO ÂNG MA NUYH PAHY

Co Tu.VOV.VN: Tập pực Apriêr nắc bhiệc bhan zươc hân noo âng đhanuôr Pahy đhị chrhoong Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Bhiệc bhan bơơn bhrợ têng zập c’moo đoọng pa chô dưm lâng zước tơợ dang, tơợ pleng k’tiếc đoọng boo liêm cr’đơơng, đhí liêm c’lâng, chr’noh chr’bêệt bịng zơng bịng zá.

BHIỆC BHAN ZƯƠC HÂN NOO ÂNG MA NUYH PAHY

BHIỆC BHAN ZƯƠC HÂN NOO ÂNG MA NUYH PAHY

Co Tu.VOV.VN: Tập pực Apriêr nắc bhiệc bhan zươc hân noo âng đhanuôr Pahy đhị chrhoong Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Bhiệc bhan bơơn bhrợ têng zập c’moo đoọng pa chô dưm lâng zước tơợ dang, tơợ pleng k’tiếc đoọng boo liêm cr’đơơng, đhí liêm c’lâng, chr’noh chr’bêệt bịng zơng bịng zá.

T’NGAY BHIỆC BHAN P’CĂH RÂU CHR’NĂP PR’HAY VĂN HOÁ PAZÊNG ACOON COH TỈNH BÌNH ĐỊNH
T’NGAY BHIỆC BHAN P’CĂH RÂU CHR’NĂP PR’HAY VĂN HOÁ PAZÊNG ACOON COH TỈNH BÌNH ĐỊNH

T’ngay bhiệc bhan ting zư lêy, pa dưr chr’năp văn hoá ty đanh, xay bhrợ liêm choom xa nay bh’rợ cr’noọ cr’niêng k’tiếc k’ruung pa dưr pr’ắt tr’mông zr’lụ đhanuôr acoon coh lâng da ding k’coong tỉnh Bình Định cr’chăl c’moo 2021 - 2030.

T’NGAY BHIỆC BHAN P’CĂH RÂU CHR’NĂP PR’HAY VĂN HOÁ PAZÊNG ACOON COH TỈNH BÌNH ĐỊNH

T’NGAY BHIỆC BHAN P’CĂH RÂU CHR’NĂP PR’HAY VĂN HOÁ PAZÊNG ACOON COH TỈNH BÌNH ĐỊNH

T’ngay bhiệc bhan ting zư lêy, pa dưr chr’năp văn hoá ty đanh, xay bhrợ liêm choom xa nay bh’rợ cr’noọ cr’niêng k’tiếc k’ruung pa dưr pr’ắt tr’mông zr’lụ đhanuôr acoon coh lâng da ding k’coong tỉnh Bình Định cr’chăl c’moo 2021 - 2030.

ZƯ ĐỢC RÂU VĂN HOÁ CÓH CHR’ỚH BH’LÊÊ BH’LA ÂNG ĐHANUÔR ACOON CÓH K’COONG CH’NGAI THỪA THIÊN HUẾ
ZƯ ĐỢC RÂU VĂN HOÁ CÓH CHR’ỚH BH’LÊÊ BH’LA ÂNG ĐHANUÔR ACOON CÓH K’COONG CH’NGAI THỪA THIÊN HUẾ

Đợ c’moo đăn đâu, bh’rợ thể dục thể thao cóh k’coongc h’ngai, zr’lụ đhanuôr acoon cóh pa dưr pa xớc zăng k’rơ. Đh’rứah lâng nâu, zâp râu chr’ớh bh’lêê bh’la cung vêy bơơn zư pa dưr, t’pấh bấc đhanuôr, lấh mơ nắc apêê p’niên ting pấh. Ooy đâu, cắh mưy pa zưm đhanuôr, pa dưr pa xớc bh’rợ pa choom chi ớh thể thao cóh đhanuôr, nắc dzợ chrooi pa xoọng zư lêy đợ râu văn hoá ty chr’nắp âng acoon cóh.

ZƯ ĐỢC RÂU VĂN HOÁ CÓH CHR’ỚH BH’LÊÊ BH’LA ÂNG ĐHANUÔR ACOON CÓH K’COONG CH’NGAI THỪA THIÊN HUẾ

ZƯ ĐỢC RÂU VĂN HOÁ CÓH CHR’ỚH BH’LÊÊ BH’LA ÂNG ĐHANUÔR ACOON CÓH K’COONG CH’NGAI THỪA THIÊN HUẾ

Đợ c’moo đăn đâu, bh’rợ thể dục thể thao cóh k’coongc h’ngai, zr’lụ đhanuôr acoon cóh pa dưr pa xớc zăng k’rơ. Đh’rứah lâng nâu, zâp râu chr’ớh bh’lêê bh’la cung vêy bơơn zư pa dưr, t’pấh bấc đhanuôr, lấh mơ nắc apêê p’niên ting pấh. Ooy đâu, cắh mưy pa zưm đhanuôr, pa dưr pa xớc bh’rợ pa choom chi ớh thể thao cóh đhanuôr, nắc dzợ chrooi pa xoọng zư lêy đợ râu văn hoá ty chr’nắp âng acoon cóh.

NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN MAI HOA SEN LÂNG PR’HÁT ÂNG MANUYH PA KÔ
NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN MAI HOA SEN LÂNG PR’HÁT ÂNG MANUYH PA KÔ

Co Tu.VOV.VN: Cơnh lâng đhr’năng bấc rau chr’năp văn hóa âng ma nuyh Pa Kô k’nặ bil pất, t’cooh Mai Hoa Sen, nghệ nhân, ma nuyh bấc ngai chăp đhị chr’val Tà Rụt (Hướng Hóa, Quảng Trị) ơy lơi t’ngay c’xêê lâng c’rơ g’lêêh bhrợ zập tr’cọo x’nưl lâng chấc lêy zập pr’hat.

NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN MAI HOA SEN LÂNG PR’HÁT ÂNG MANUYH PA KÔ

NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN MAI HOA SEN LÂNG PR’HÁT ÂNG MANUYH PA KÔ

Co Tu.VOV.VN: Cơnh lâng đhr’năng bấc rau chr’năp văn hóa âng ma nuyh Pa Kô k’nặ bil pất, t’cooh Mai Hoa Sen, nghệ nhân, ma nuyh bấc ngai chăp đhị chr’val Tà Rụt (Hướng Hóa, Quảng Trị) ơy lơi t’ngay c’xêê lâng c’rơ g’lêêh bhrợ zập tr’cọo x’nưl lâng chấc lêy zập pr’hat.

CHR’NẮP LIÊM XA NẬP XẬP PÂN ĐIL MÔNG TĂM CÓH
CHR’NẮP LIÊM XA NẬP XẬP PÂN ĐIL MÔNG TĂM CÓH

Lâng manứih Mông tăm cóh vel Ka Liệng, chr’val Thuỵ Hùng, chr’hoong Thạch An, tỉnh Cao Bằng, xa nập xập ty chr’nắp âng apêê cắh vêy bấc pr’hoọm laliêm cơnh zâp apêê Mông lơơng, hân đhơ cơnh đêếc nắc vêy n’léh râu chr’nắp liêm đắh pr’chăm lâng c’rơ đắh bh’rợ lêy bhrợ.

CHR’NẮP LIÊM XA NẬP XẬP PÂN ĐIL MÔNG TĂM CÓH

CHR’NẮP LIÊM XA NẬP XẬP PÂN ĐIL MÔNG TĂM CÓH

Lâng manứih Mông tăm cóh vel Ka Liệng, chr’val Thuỵ Hùng, chr’hoong Thạch An, tỉnh Cao Bằng, xa nập xập ty chr’nắp âng apêê cắh vêy bấc pr’hoọm laliêm cơnh zâp apêê Mông lơơng, hân đhơ cơnh đêếc nắc vêy n’léh râu chr’nắp liêm đắh pr’chăm lâng c’rơ đắh bh’rợ lêy bhrợ.

CHR’NĂP LIÊM XA NẬP ÂNG K’BHUH ACOON COH CHR’HOONG A LƯỚI
CHR’NĂP LIÊM XA NẬP ÂNG K’BHUH ACOON COH CHR’HOONG A LƯỚI

Cơnh lâng xa nập âng k’bhuh ma nuyh Pa Cô, Cơ Tu, Tà Ôi đhị chr’hoong da ding ca coong A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, lâh mơ rau za zưm nắc zập xa nập ta bhrợ tơợ Dèng nắc zập k’bhuh acoon coh zêng vêy chr’năp liêm lalay âng manuyh đay.

CHR’NĂP LIÊM XA NẬP ÂNG K’BHUH ACOON COH CHR’HOONG A LƯỚI

CHR’NĂP LIÊM XA NẬP ÂNG K’BHUH ACOON COH CHR’HOONG A LƯỚI

Cơnh lâng xa nập âng k’bhuh ma nuyh Pa Cô, Cơ Tu, Tà Ôi đhị chr’hoong da ding ca coong A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, lâh mơ rau za zưm nắc zập xa nập ta bhrợ tơợ Dèng nắc zập k’bhuh acoon coh zêng vêy chr’năp liêm lalay âng manuyh đay.

XÍ THOẠI PA ZAY ZƯ PA DƯR BH’RỢ TAANH ADIN
XÍ THOẠI PA ZAY ZƯ PA DƯR BH’RỢ TAANH ADIN

Đhị vel Xí Thoại, chr’val Xuân Lãnh, chr’hoong Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, k’zệt c’moo hay, ađhi amoó pân đil Ba Na ta luôn pa zay zư pa dưr bh’rợ taanh adin lâng pa dưr bh’rợ ty chr’năp. Nâu năc vel tr’nơợp taanh a din ty chr’năp âng tỉnh Phú Yên.

XÍ THOẠI PA ZAY ZƯ PA DƯR BH’RỢ TAANH ADIN

XÍ THOẠI PA ZAY ZƯ PA DƯR BH’RỢ TAANH ADIN

Đhị vel Xí Thoại, chr’val Xuân Lãnh, chr’hoong Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, k’zệt c’moo hay, ađhi amoó pân đil Ba Na ta luôn pa zay zư pa dưr bh’rợ taanh adin lâng pa dưr bh’rợ ty chr’năp. Nâu năc vel tr’nơợp taanh a din ty chr’năp âng tỉnh Phú Yên.

HÁT SOÓNG CỌ - C’KIR VĂN HÓA PHI VẬT THỂ ÂNG MA NUYH SÁN CHỈ
HÁT SOÓNG CỌ - C’KIR VĂN HÓA PHI VẬT THỂ ÂNG MA NUYH SÁN CHỈ

X’rịa hân noo ha pruốt, bêl bh’rợ ha rêê truôh doọ lâh vâng cung nắc bêl ma nuyh Sán Chỉ coh da ding ca coong chr’hoong Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh bhui har bhrợ bhiệc bhan Slạm nhịt hụt (bhiệc bhan c’xêê pêê căh cợ nắc đơc bhiệc bhan Soóng Cọ).

HÁT SOÓNG CỌ - C’KIR VĂN HÓA PHI VẬT THỂ ÂNG MA NUYH SÁN CHỈ

HÁT SOÓNG CỌ - C’KIR VĂN HÓA PHI VẬT THỂ ÂNG MA NUYH SÁN CHỈ

X’rịa hân noo ha pruốt, bêl bh’rợ ha rêê truôh doọ lâh vâng cung nắc bêl ma nuyh Sán Chỉ coh da ding ca coong chr’hoong Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh bhui har bhrợ bhiệc bhan Slạm nhịt hụt (bhiệc bhan c’xêê pêê căh cợ nắc đơc bhiệc bhan Soóng Cọ).

TR’CHẤC CÓH PR’HÁT SLI ÂNG MANYUH NÙNG
TR’CHẤC CÓH PR’HÁT SLI ÂNG MANYUH NÙNG

Chợ tình Xuân Dương nắc bhiệc bhan pr’hay chr’nắp âng đhanuôr chr’val Xuân Dương, chr’hoong Na Rì, tỉnh Bắc Kạn ta bhrợ bêl t’ngay 25/3 âm lịch zâp c’moo. Chợ tình nắc g’lúh đoọng đợ apêê pân jứih pân đil tr’kiêng ha dợ cắh bơơn tr’pay cắh cậ đợ apêê pr’zợc ty bơơn lưm, prá xau đhị c’nắt pr’hát Sli pr’hay, ha ngur.

TR’CHẤC CÓH PR’HÁT SLI ÂNG MANYUH NÙNG

TR’CHẤC CÓH PR’HÁT SLI ÂNG MANYUH NÙNG

Chợ tình Xuân Dương nắc bhiệc bhan pr’hay chr’nắp âng đhanuôr chr’val Xuân Dương, chr’hoong Na Rì, tỉnh Bắc Kạn ta bhrợ bêl t’ngay 25/3 âm lịch zâp c’moo. Chợ tình nắc g’lúh đoọng đợ apêê pân jứih pân đil tr’kiêng ha dợ cắh bơơn tr’pay cắh cậ đợ apêê pr’zợc ty bơơn lưm, prá xau đhị c’nắt pr’hát Sli pr’hay, ha ngur.