CHÓH NHO MẪU ĐƠN - C’LÂNG LƯỚT T’MÊÊ ĐOỌNG BUÔN ĐÔN
CHÓH NHO MẪU ĐƠN - C’LÂNG LƯỚT T’MÊÊ ĐOỌNG BUÔN ĐÔN

Pân k’noọ, pân bhrợ, chấc lêy c’lâng lướt t’mêê đoọng ha zr’lụ k’tiếc goóh gooi, đợ apêê pr’zợc p’niên cóh chr’val Ea Nuôl, chr’hoong Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk ơy k’đơơng a’cọ đắh bhrợ bh’rợ chóh nho mẫu đơn.

CHÓH NHO MẪU ĐƠN - C’LÂNG LƯỚT T’MÊÊ ĐOỌNG BUÔN ĐÔN

CHÓH NHO MẪU ĐƠN - C’LÂNG LƯỚT T’MÊÊ ĐOỌNG BUÔN ĐÔN

Pân k’noọ, pân bhrợ, chấc lêy c’lâng lướt t’mêê đoọng ha zr’lụ k’tiếc goóh gooi, đợ apêê pr’zợc p’niên cóh chr’val Ea Nuôl, chr’hoong Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk ơy k’đơơng a’cọ đắh bhrợ bh’rợ chóh nho mẫu đơn.

TỔ TRƯỞNG DÂN PHỐ CHOOM BHRỢ CHA
TỔ TRƯỞNG DÂN PHỐ CHOOM BHRỢ CHA

Coh pazêng c’moo ahay, xa nay bh’rợ đhanuôr bhrợ ha rêê đhuốch thi đua bhrợ cha, tr’câl tr’bhlêy liêm choom dưr vaih k’rơ coh chr’hoong da ding k’coong Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Tơợ xa nay bh’rợ n’nâu n’leh bấc bh’rợ bhrợ cha liêm choom bhlâng, ting t’bil ha ul pa xiêr đharựt

TỔ TRƯỞNG DÂN PHỐ CHOOM BHRỢ CHA

TỔ TRƯỞNG DÂN PHỐ CHOOM BHRỢ CHA

Coh pazêng c’moo ahay, xa nay bh’rợ đhanuôr bhrợ ha rêê đhuốch thi đua bhrợ cha, tr’câl tr’bhlêy liêm choom dưr vaih k’rơ coh chr’hoong da ding k’coong Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Tơợ xa nay bh’rợ n’nâu n’leh bấc bh’rợ bhrợ cha liêm choom bhlâng, ting t’bil ha ul pa xiêr đharựt

ĐHANUÔR CƠ TU QUẢNG NAM CHOH N’LOONG PAY BHA LẦNG GA MẮC
ĐHANUÔR CƠ TU QUẢNG NAM CHOH N’LOONG PAY BHA LẦNG GA MẮC

Pazêng c’moo hay, đhanuôr Cơ Tu đhị zr’lụ da ding ca coong tỉnh Quảng Nam k’rong choh crâng, đơơng chô bh’nơơn kinh tế, zooi đhanuôr pa dưr dal thu nhập z’lâh k’đhap bhrợ pa dưr ca van. Đhơ cơnh đêêc, đhanuôr pa ghit choh crâng keo đhr’năng hr’lang k’tiếc buôn pa bhlầng. Cr’chăl c’moo đăn đâu, tỉnh Quảng Nam ơy pa căh bấc cơ chế t’pâh đhanuôr choh crâng xăl tơợ choh crâng pay bha lầng k’tứi đoọng choh n’loong pay bha lầng ga mắc, jưah pa dưr kinh tế, jưah chroi k’rng zư lêy môi trường.

ĐHANUÔR CƠ TU QUẢNG NAM CHOH N’LOONG PAY BHA LẦNG GA MẮC

ĐHANUÔR CƠ TU QUẢNG NAM CHOH N’LOONG PAY BHA LẦNG GA MẮC

Pazêng c’moo hay, đhanuôr Cơ Tu đhị zr’lụ da ding ca coong tỉnh Quảng Nam k’rong choh crâng, đơơng chô bh’nơơn kinh tế, zooi đhanuôr pa dưr dal thu nhập z’lâh k’đhap bhrợ pa dưr ca van. Đhơ cơnh đêêc, đhanuôr pa ghit choh crâng keo đhr’năng hr’lang k’tiếc buôn pa bhlầng. Cr’chăl c’moo đăn đâu, tỉnh Quảng Nam ơy pa căh bấc cơ chế t’pâh đhanuôr choh crâng xăl tơợ choh crâng pay bha lầng k’tứi đoọng choh n’loong pay bha lầng ga mắc, jưah pa dưr kinh tế, jưah chroi k’rng zư lêy môi trường.

ĐỢ APÊÊ PÂN ĐIL BHRỢ ĐỢ RÂU TA LƠI JỢ VÁIH PR’ĐƯƠI HÀNG HOÁ
ĐỢ APÊÊ PÂN ĐIL BHRỢ ĐỢ RÂU TA LƠI JỢ VÁIH PR’ĐƯƠI HÀNG HOÁ

Tơợ đợ pr’đươi pr’dua ta lơi jợ, bấc apêê pân đil cóh tỉnh Đắk Lắk ơy lêy pay bhrợ đợ bh’nơơn pr’đươi hàng hoá, bhrợ pr’đơợ pa xoọng thu nhập. Bhiệc nâu chrooi pa xoọng zư lêy môi trường, lêy chô tước bhiệc đươi dua t’viêng.

ĐỢ APÊÊ PÂN ĐIL BHRỢ ĐỢ RÂU TA LƠI JỢ VÁIH PR’ĐƯƠI HÀNG HOÁ

ĐỢ APÊÊ PÂN ĐIL BHRỢ ĐỢ RÂU TA LƠI JỢ VÁIH PR’ĐƯƠI HÀNG HOÁ

Tơợ đợ pr’đươi pr’dua ta lơi jợ, bấc apêê pân đil cóh tỉnh Đắk Lắk ơy lêy pay bhrợ đợ bh’nơơn pr’đươi hàng hoá, bhrợ pr’đơợ pa xoọng thu nhập. Bhiệc nâu chrooi pa xoọng zư lêy môi trường, lêy chô tước bhiệc đươi dua t’viêng.

BH’NƠƠN TƠỢ PA ĐỚP ZƯ LÊY CRÂNG ĐHỊ BÌNH ĐỊNH
BH’NƠƠN TƠỢ PA ĐỚP ZƯ LÊY CRÂNG ĐHỊ BÌNH ĐỊNH

Cr’chăl a hay, bh’rợ giao khoán zư lêy crâng đhị tỉnh Bình Định ơy pa dưr liêm choom bh’nơơn đoọng ha đhanuôr zr’lụ acoon coh lâng da ding ca coong. C’moo 2024, tỉnh nâu pa zay pa dzooc đợ gâm âng crâng bơơn 57,7%, bh’rợ giao khoán, zư lêy crâng nắc muy coh pazêng bh’rợ chr’năp đăh zư lêy apêê đhăm crâng đhị da ding ca coong Bình Định.

BH’NƠƠN TƠỢ PA ĐỚP ZƯ LÊY CRÂNG ĐHỊ BÌNH ĐỊNH

BH’NƠƠN TƠỢ PA ĐỚP ZƯ LÊY CRÂNG ĐHỊ BÌNH ĐỊNH

Cr’chăl a hay, bh’rợ giao khoán zư lêy crâng đhị tỉnh Bình Định ơy pa dưr liêm choom bh’nơơn đoọng ha đhanuôr zr’lụ acoon coh lâng da ding ca coong. C’moo 2024, tỉnh nâu pa zay pa dzooc đợ gâm âng crâng bơơn 57,7%, bh’rợ giao khoán, zư lêy crâng nắc muy coh pazêng bh’rợ chr’năp đăh zư lêy apêê đhăm crâng đhị da ding ca coong Bình Định.

PA DƯR CHR’NĂP HA ROO CHA NEH ĐHỊ ĐẮK LẮK
PA DƯR CHR’NĂP HA ROO CHA NEH ĐHỊ ĐẮK LẮK

Jưah lâng cà phê, sầu riêng, a moọt, ha roo cha neh cung nắc pr’đươi vêy bấc pr’đơợ liêm choom âng tỉnh Đắk Lắk Đhơ cơnh đêêc, cha neh đơơng chr’năp Đắk Lắk dzợ la leh, pa câl tỵ cha neh cơnh c’xu a năm.

PA DƯR CHR’NĂP HA ROO CHA NEH ĐHỊ ĐẮK LẮK

PA DƯR CHR’NĂP HA ROO CHA NEH ĐHỊ ĐẮK LẮK

Jưah lâng cà phê, sầu riêng, a moọt, ha roo cha neh cung nắc pr’đươi vêy bấc pr’đơợ liêm choom âng tỉnh Đắk Lắk Đhơ cơnh đêêc, cha neh đơơng chr’năp Đắk Lắk dzợ la leh, pa câl tỵ cha neh cơnh c’xu a năm.

Z’LÂH ĐHA RỰT TƠỢ VẶ ZÊN CHÍNH SÁCH
Z’LÂH ĐHA RỰT TƠỢ VẶ ZÊN CHÍNH SÁCH

Coh pazêng c’moo hay, bấc pr’loọng đha rựt, đăn đha rựt, đhanuôr acoon coh lưm tr’mung k’đhap k’ra đhị tỉnh Sóc Trăng ơy bơơn căh zên chính sách đoọng k’rong bhrợ bấc cr’noọ bh’rợ bhrợ têng cha, kinh doanh. Coh đêêc, cr’noọ bh’rợ đơơng chô bh’nơơn dal, r’dợ pa dưr dal thu nhập, t’bil ha ul pa xiêr đha rựt đanh mâng đoọng ha đhanuôr.

Z’LÂH ĐHA RỰT TƠỢ VẶ ZÊN CHÍNH SÁCH

Z’LÂH ĐHA RỰT TƠỢ VẶ ZÊN CHÍNH SÁCH

Coh pazêng c’moo hay, bấc pr’loọng đha rựt, đăn đha rựt, đhanuôr acoon coh lưm tr’mung k’đhap k’ra đhị tỉnh Sóc Trăng ơy bơơn căh zên chính sách đoọng k’rong bhrợ bấc cr’noọ bh’rợ bhrợ têng cha, kinh doanh. Coh đêêc, cr’noọ bh’rợ đơơng chô bh’nơơn dal, r’dợ pa dưr dal thu nhập, t’bil ha ul pa xiêr đha rựt đanh mâng đoọng ha đhanuôr.

ZOOI ĐOỌNG PR’ĐƯƠI BHRỢ CHA ZOOI ĐHA ĐHÂM C’MOOR ZI LẤH ĐHA RỨT
ZOOI ĐOỌNG PR’ĐƯƠI BHRỢ CHA ZOOI ĐHA ĐHÂM C’MOOR ZI LẤH ĐHA RỨT

“Đoọng m’béh, cắh đoọng a’xiu” nắc đoo c’lâng bh’rợ bơơn bấc cơ sở đoàn chr’hoong k’coong ch’ngai Đông Giang, tỉnh Quảng Nam bhrợ đoọng zooi đha đhâm c’moor đha rứt, zr’nắh k’đhạp bhrợ têng cha.

ZOOI ĐOỌNG PR’ĐƯƠI BHRỢ CHA ZOOI ĐHA ĐHÂM C’MOOR ZI LẤH ĐHA RỨT

ZOOI ĐOỌNG PR’ĐƯƠI BHRỢ CHA ZOOI ĐHA ĐHÂM C’MOOR ZI LẤH ĐHA RỨT

“Đoọng m’béh, cắh đoọng a’xiu” nắc đoo c’lâng bh’rợ bơơn bấc cơ sở đoàn chr’hoong k’coong ch’ngai Đông Giang, tỉnh Quảng Nam bhrợ đoọng zooi đha đhâm c’moor đha rứt, zr’nắh k’đhạp bhrợ têng cha.

ĐHANUÔR A LƯỚI HA DƯR TƠỢ BHRỢ TÊNG KINH TẾ HA RÊÊ ĐHUÔCH
ĐHANUÔR A LƯỚI HA DƯR TƠỢ BHRỢ TÊNG KINH TẾ HA RÊÊ ĐHUÔCH

Lâng năc ma nuyh zay pa bhrợ tơợ loom, a đoo ơy vaih ma nuyh bhrợ cha liêm choom bhlầng đhị chr’hoong lâng bấc c’moo ta luôn vêy pa chô thu nhập tơơ 200 – 300 ức đồng zập c’moo.

ĐHANUÔR A LƯỚI HA DƯR TƠỢ BHRỢ TÊNG KINH TẾ HA RÊÊ ĐHUÔCH

ĐHANUÔR A LƯỚI HA DƯR TƠỢ BHRỢ TÊNG KINH TẾ HA RÊÊ ĐHUÔCH

Lâng năc ma nuyh zay pa bhrợ tơợ loom, a đoo ơy vaih ma nuyh bhrợ cha liêm choom bhlầng đhị chr’hoong lâng bấc c’moo ta luôn vêy pa chô thu nhập tơơ 200 – 300 ức đồng zập c’moo.

CHÓH DƯA CÓH ĐÔNG MÀNG ZOOI ĐHANUÔR K’COONG CH’NGAI PA DƯR DAL THU NHẬP
CHÓH DƯA CÓH ĐÔNG MÀNG ZOOI ĐHANUÔR K’COONG CH’NGAI PA DƯR DAL THU NHẬP

Bh’rợ chóh dưa đươi dua công nghệ dal đhị chr’hoong Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng cắh mưy âng đơơng đợ bh’nơơn pr’đươi liêm choom đoọng ha c’rơ acoon manứih nắc dzợ chrooi pa xoọng zooi đoọng đhanuôr lêy chô tước bhrợ nông nghiệp liêm sạch lâng đơơng chô thu nhập k’ha riêng ực đồng zâp c’moo.

CHÓH DƯA CÓH ĐÔNG MÀNG ZOOI ĐHANUÔR K’COONG CH’NGAI PA DƯR DAL THU NHẬP

CHÓH DƯA CÓH ĐÔNG MÀNG ZOOI ĐHANUÔR K’COONG CH’NGAI PA DƯR DAL THU NHẬP

Bh’rợ chóh dưa đươi dua công nghệ dal đhị chr’hoong Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng cắh mưy âng đơơng đợ bh’nơơn pr’đươi liêm choom đoọng ha c’rơ acoon manứih nắc dzợ chrooi pa xoọng zooi đoọng đhanuôr lêy chô tước bhrợ nông nghiệp liêm sạch lâng đơơng chô thu nhập k’ha riêng ực đồng zâp c’moo.