T'RUIH PA XƯL P'RA CƠ TU T'NGAY 13/7/2024
T'RUIH PA XƯL P'RA CƠ TU T'NGAY 13/7/2024

Đhanuôr lâng pr’zợc đương xơợng t’ruíh pa xưl bêl đâu, thứ 7, t’ngay 13/7 lâng đợ cr’liêng xa nay pr’hay chr’nắp cơnh đâu:

T'RUIH PA XƯL P'RA CƠ TU T'NGAY 13/7/2024

T'RUIH PA XƯL P'RA CƠ TU T'NGAY 13/7/2024

Đhanuôr lâng pr’zợc đương xơợng t’ruíh pa xưl bêl đâu, thứ 7, t’ngay 13/7 lâng đợ cr’liêng xa nay pr’hay chr’nắp cơnh đâu:

T'RUIH PA XƯL P'RA CƠ TU T'NGAY 12/7/2024
T'RUIH PA XƯL P'RA CƠ TU T'NGAY 12/7/2024

Bêl đâu, thứ 6, t’ngay 12/7, azi vêy âng đơơng tước đhanuôr lâng pr’zợc xơợng đợ cr’liêng xa nay pr’hay chr’nắp cơnh đâu:

T'RUIH PA XƯL P'RA CƠ TU T'NGAY 12/7/2024

T'RUIH PA XƯL P'RA CƠ TU T'NGAY 12/7/2024

Bêl đâu, thứ 6, t’ngay 12/7, azi vêy âng đơơng tước đhanuôr lâng pr’zợc xơợng đợ cr’liêng xa nay pr’hay chr’nắp cơnh đâu:

T'RUIH PA XƯL P'RA CƠ TU T'NGAY 11/7/2024
T'RUIH PA XƯL P'RA CƠ TU T'NGAY 11/7/2024

Aviết Sĩ lâng Vơnich Oang hơnh deh đhanuôr lâng pr’zơc đương xơợng t’ruih pa xưl p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam.T’ruih t’ngay đâu thứ 5 t’ngay 11/7 đh’rưah lâng xa nay tin coh k’tiếc k’ruung lâng zr’lụ nắc dzợ vêy pa zêng xa nay pa ghit cơnh đâu:

T'RUIH PA XƯL P'RA CƠ TU T'NGAY 11/7/2024

T'RUIH PA XƯL P'RA CƠ TU T'NGAY 11/7/2024

Aviết Sĩ lâng Vơnich Oang hơnh deh đhanuôr lâng pr’zơc đương xơợng t’ruih pa xưl p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam.T’ruih t’ngay đâu thứ 5 t’ngay 11/7 đh’rưah lâng xa nay tin coh k’tiếc k’ruung lâng zr’lụ nắc dzợ vêy pa zêng xa nay pa ghit cơnh đâu:

T'RUIH PA XƯL T'NGAY 10/7/2024
T'RUIH PA XƯL T'NGAY 10/7/2024

Nâu cơy nắc đợ cr’liêng xa nay bhlâng âng zi âng đơơng đoọng ha đhanuôr lâng pr’zợc xơợng:

T'RUIH PA XƯL T'NGAY 10/7/2024

T'RUIH PA XƯL T'NGAY 10/7/2024

Nâu cơy nắc đợ cr’liêng xa nay bhlâng âng zi âng đơơng đoọng ha đhanuôr lâng pr’zợc xơợng:

T'RUIH PA XƯL T'NGAY 9/7/2024
T'RUIH PA XƯL T'NGAY 9/7/2024

Đợ cr’liêng xa nay bhlâng nâu cơy vêy pa xưl cóh t’ruíh t’ngay đâu, thứ 3, t’ngay 9/7:

T'RUIH PA XƯL T'NGAY 9/7/2024

T'RUIH PA XƯL T'NGAY 9/7/2024

Đợ cr’liêng xa nay bhlâng nâu cơy vêy pa xưl cóh t’ruíh t’ngay đâu, thứ 3, t’ngay 9/7:

T'RUIH PA XƯL P'RA CƠ TU T'NGAY 8/7/2024
T'RUIH PA XƯL P'RA CƠ TU T'NGAY 8/7/2024

Nâu cơy năc đợ xa nay chr’năp pr’hay coh t’ruih bêl đâu, thứ 2 t’ngay 8/7.

T'RUIH PA XƯL P'RA CƠ TU T'NGAY 8/7/2024

T'RUIH PA XƯL P'RA CƠ TU T'NGAY 8/7/2024

Nâu cơy năc đợ xa nay chr’năp pr’hay coh t’ruih bêl đâu, thứ 2 t’ngay 8/7.

T'RUIH PA XƯL P'RA CƠ TU T'NGAY 7/7/2024
T'RUIH PA XƯL P'RA CƠ TU T'NGAY 7/7/2024

Co Tu.VOV.VN: A Viết Sĩ hơnh déh đhanuôr lâng pr’zợc. Rơơm đhanuôr lâng pr’zợc mưy t’ngay đhêy lứch tuần bhui har lâng pr’loọng đông, bhúh xoọng.

T'RUIH PA XƯL P'RA CƠ TU T'NGAY 7/7/2024

T'RUIH PA XƯL P'RA CƠ TU T'NGAY 7/7/2024

Co Tu.VOV.VN: A Viết Sĩ hơnh déh đhanuôr lâng pr’zợc. Rơơm đhanuôr lâng pr’zợc mưy t’ngay đhêy lứch tuần bhui har lâng pr’loọng đông, bhúh xoọng.

T'RUIH PA XƯL T'NGAY 6/7/2024
T'RUIH PA XƯL T'NGAY 6/7/2024

Hơnh deh đhanuôr lâng pr’zơc ơy đh’rưah lâng zi đương xơợng t’ruih pa xưl p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam.T’ruih t’ngay đâu thứ 7 t’ngay 6/7/2024, lâh mơ xa nay tin t’mêê, Vơnich Oang lâng Aviết Sĩ nắc đh’rưah lâng đhanuôr hêê đương xơợng pazêng xa nay pa ghit cơnh đâu:

T'RUIH PA XƯL T'NGAY 6/7/2024

T'RUIH PA XƯL T'NGAY 6/7/2024

Hơnh deh đhanuôr lâng pr’zơc ơy đh’rưah lâng zi đương xơợng t’ruih pa xưl p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam.T’ruih t’ngay đâu thứ 7 t’ngay 6/7/2024, lâh mơ xa nay tin t’mêê, Vơnich Oang lâng Aviết Sĩ nắc đh’rưah lâng đhanuôr hêê đương xơợng pazêng xa nay pa ghit cơnh đâu:

T'RUIH PA XƯL T'NGAY 5/7/2023
T'RUIH PA XƯL T'NGAY 5/7/2023

Kim Cương lâng Hôih Nhàn hơnh deh đhanuôr lâng pr’zớc tước ooy t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam. Đhanuôr lâng pr’zớc đương xơợng T’ruih thứ 6, t’ngay 5/7 lâng đợ xa nay chr’năp pr’hay cơnh đâu:

T'RUIH PA XƯL T'NGAY 5/7/2023

T'RUIH PA XƯL T'NGAY 5/7/2023

Kim Cương lâng Hôih Nhàn hơnh deh đhanuôr lâng pr’zớc tước ooy t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam. Đhanuôr lâng pr’zớc đương xơợng T’ruih thứ 6, t’ngay 5/7 lâng đợ xa nay chr’năp pr’hay cơnh đâu:

T'RUIH PA XƯL P'RA CƠ TU T'NGAY 4/7/2024
T'RUIH PA XƯL P'RA CƠ TU T'NGAY 4/7/2024

Hơnh déh đhanuôr lâng pr’zợc tước lâng t’ruíh pa xưl p’rá Cơ Tu âng Đài p’rá Việt Nam. Đhanuôr lâng pr’zợc đương xơợng đợ cr’liêng xa nay pr’hay chr’nắp cóh t’ruíh bêl đâu, thứ 5, t’ngay 4/7:

T'RUIH PA XƯL P'RA CƠ TU T'NGAY 4/7/2024

T'RUIH PA XƯL P'RA CƠ TU T'NGAY 4/7/2024

Hơnh déh đhanuôr lâng pr’zợc tước lâng t’ruíh pa xưl p’rá Cơ Tu âng Đài p’rá Việt Nam. Đhanuôr lâng pr’zợc đương xơợng đợ cr’liêng xa nay pr’hay chr’nắp cóh t’ruíh bêl đâu, thứ 5, t’ngay 4/7: