VI KHUẨN LIÊN CẦU A’ỌC NĂC N’HAU? C’LEH DƯR VAIH LÂNG CƠNH CHA GROONG
VI KHUẨN LIÊN CẦU A’ỌC NĂC N’HAU? C’LEH DƯR VAIH LÂNG CƠNH CHA GROONG

Liên cầu a’ọc đhị ma nuyh năc cr’ay boọ khuẩn cấp tính tu vi khuânt Streptococcus suis (S.suis) bhrợ vaih, trơơi tơợ a đhăh dzăm ooy coon ma nuyh, pa  bhlầng năc trơơi tơợ a’ọc boọ cr’ay. Cr’ay nâu ơy bhrợ bấc ngai chêệt bil tu sốc nhiễm khuẩn, ca ay đhur zập c’nặt loom luônh a chắc a rang… Cơnh đêêc vi khuẩn liên cầu coh a ham năc n’hâu?

VI KHUẨN LIÊN CẦU A’ỌC NĂC N’HAU? C’LEH DƯR VAIH LÂNG CƠNH CHA GROONG

VI KHUẨN LIÊN CẦU A’ỌC NĂC N’HAU? C’LEH DƯR VAIH LÂNG CƠNH CHA GROONG

Liên cầu a’ọc đhị ma nuyh năc cr’ay boọ khuẩn cấp tính tu vi khuânt Streptococcus suis (S.suis) bhrợ vaih, trơơi tơợ a đhăh dzăm ooy coon ma nuyh, pa  bhlầng năc trơơi tơợ a’ọc boọ cr’ay. Cr’ay nâu ơy bhrợ bấc ngai chêệt bil tu sốc nhiễm khuẩn, ca ay đhur zập c’nặt loom luônh a chắc a rang… Cơnh đêêc vi khuẩn liên cầu coh a ham năc n’hâu?

PR’LÚH CR’AY HÂN NOO CH’NOỌNG DƯR VÁIH K’RƠ
PR’LÚH CR’AY HÂN NOO CH’NOỌNG DƯR VÁIH K’RƠ

P’răng pứih đenh đươnh bhrợ cắh liêm crêê tước zâp đắh pr’ắt tr’mung âng đhanuôr. Lấh mơ, nhiệt độ cắh liêm ma mơ âng t’ngay lâng hi dưm nắc bhrợ váih bấc cr’ay crêê tước c’lâng pr’hơơm.

PR’LÚH CR’AY HÂN NOO CH’NOỌNG DƯR VÁIH K’RƠ

PR’LÚH CR’AY HÂN NOO CH’NOỌNG DƯR VÁIH K’RƠ

P’răng pứih đenh đươnh bhrợ cắh liêm crêê tước zâp đắh pr’ắt tr’mung âng đhanuôr. Lấh mơ, nhiệt độ cắh liêm ma mơ âng t’ngay lâng hi dưm nắc bhrợ váih bấc cr’ay crêê tước c’lâng pr’hơơm.

ZÂL, CHA GROONG ĐHR’NĂNG HR’LÊỆNG ĐÁC HA P’NIÊN
ZÂL, CHA GROONG ĐHR’NĂNG HR’LÊỆNG ĐÁC HA P’NIÊN

Coh cr’chăl đhêy lễ, pa bhlâng năc coh cr’chăl đhêy hân noo ch’noọng, bấc pr’loọng đong buôn đoọng k’coon, ta đhi đây lướt đhêy ắt, họm biển.

ZÂL, CHA GROONG ĐHR’NĂNG HR’LÊỆNG ĐÁC HA P’NIÊN

ZÂL, CHA GROONG ĐHR’NĂNG HR’LÊỆNG ĐÁC HA P’NIÊN

Coh cr’chăl đhêy lễ, pa bhlâng năc coh cr’chăl đhêy hân noo ch’noọng, bấc pr’loọng đong buôn đoọng k’coon, ta đhi đây lướt đhêy ắt, họm biển.

LÊY GHÍT ZÂL CHA GROONG PAZÊNG RÂU PR’LUH CR’ĂY COH HÂN NOO CH’NOỌNG
LÊY GHÍT ZÂL CHA GROONG PAZÊNG RÂU PR’LUH CR’ĂY COH HÂN NOO CH’NOỌNG

Hân đhơ t’mêê tước ooy hân noo ch’noọng, k’tiếc k’ruung hêê ơy vêy 10 r’bhâu cha năc manuyh crêê pr’luh cr’ăy bhih têy dzung boóp, 15 r’bhâu cha năc manuyh crêê k’hiir ploh aham, k’ha riêng cha năc manuyh crêê pr’luh cr’ăy a’duúc, k’ooh....

LÊY GHÍT ZÂL CHA GROONG PAZÊNG RÂU PR’LUH CR’ĂY COH HÂN NOO CH’NOỌNG

LÊY GHÍT ZÂL CHA GROONG PAZÊNG RÂU PR’LUH CR’ĂY COH HÂN NOO CH’NOỌNG

Hân đhơ t’mêê tước ooy hân noo ch’noọng, k’tiếc k’ruung hêê ơy vêy 10 r’bhâu cha năc manuyh crêê pr’luh cr’ăy bhih têy dzung boóp, 15 r’bhâu cha năc manuyh crêê k’hiir ploh aham, k’ha riêng cha năc manuyh crêê pr’luh cr’ăy a’duúc, k’ooh....

7 râu đha năh pr’họm bhoóc zooi pa dưr c’rơ zâl pr’luh cr’ăy
7 râu đha năh pr’họm bhoóc zooi pa dưr c’rơ zâl pr’luh cr’ăy

Bêl prá xay ooy bh’rợ pa dưr c’rơ zâl cha groong pr’luh cr’ăy, bấc ngai năc cha bấc p’lêê, p’coo lâng r’veh vêy bấc pr’họm tu vêy bấc chất zâl oxy hoá. Hân đhơ cơnh đêêc công vêy muy bơr râu đha năh pr’họm bhoóc vêy bấc chất dinh dưỡng zooi pa dưr c’rơ.

7 râu đha năh pr’họm bhoóc zooi pa dưr c’rơ zâl pr’luh cr’ăy

7 râu đha năh pr’họm bhoóc zooi pa dưr c’rơ zâl pr’luh cr’ăy

Bêl prá xay ooy bh’rợ pa dưr c’rơ zâl cha groong pr’luh cr’ăy, bấc ngai năc cha bấc p’lêê, p’coo lâng r’veh vêy bấc pr’họm tu vêy bấc chất zâl oxy hoá. Hân đhơ cơnh đêêc công vêy muy bơr râu đha năh pr’họm bhoóc vêy bấc chất dinh dưỡng zooi pa dưr c’rơ.

ĐỢ CHR’NA ĐHA NĂH CĂH NG’CHA BÊL CRÊÊ CA DZĂN
ĐỢ CHR’NA ĐHA NĂH CĂH NG’CHA BÊL CRÊÊ CA DZĂN

Ca dzăn năc muy râu cr’ăy buôn u vaih lâng vêy ta moon năc lướt pr’noong m’bứi lâh mơ pêê chu coh muy tuần. Ha dang pr’zớc lướt pr’noong m’bứi lâh mơ muy chu coh muy tuần, đhr’năng n’nâu năc ta moon crêê cr’ăy ca dzăn ngân.

ĐỢ CHR’NA ĐHA NĂH CĂH NG’CHA BÊL CRÊÊ CA DZĂN

ĐỢ CHR’NA ĐHA NĂH CĂH NG’CHA BÊL CRÊÊ CA DZĂN

Ca dzăn năc muy râu cr’ăy buôn u vaih lâng vêy ta moon năc lướt pr’noong m’bứi lâh mơ pêê chu coh muy tuần. Ha dang pr’zớc lướt pr’noong m’bứi lâh mơ muy chu coh muy tuần, đhr’năng n’nâu năc ta moon crêê cr’ăy ca dzăn ngân.

K’OOH ĐANH: HÂU TU, C’LEH
K’OOH ĐANH: HÂU TU, C’LEH

Cr’ay k’ooh đanh năc muy cr’ay trơơi boọ cấp tính vêy đhr’năng trơơi boọ đơơh bhlâng đhị c’lâng pr’hơơm, cr’ay năc buôn lum coh zâp ruuh c’moo n’đhang buôn lum bhlâng lâng cr’pân bhlâng năc p’niên pr’ang.

K’OOH ĐANH: HÂU TU, C’LEH

K’OOH ĐANH: HÂU TU, C’LEH

Cr’ay k’ooh đanh năc muy cr’ay trơơi boọ cấp tính vêy đhr’năng trơơi boọ đơơh bhlâng đhị c’lâng pr’hơơm, cr’ay năc buôn lum coh zâp ruuh c’moo n’đhang buôn lum bhlâng lâng cr’pân bhlâng năc p’niên pr’ang.

ỘM TRÀ NGHỆ ZÂP RA DIU VÊY PR’ĐƯƠI NG’CƠNH LÂNG P’LÊÊ HOỌNG?
ỘM TRÀ NGHỆ ZÂP RA DIU VÊY PR’ĐƯƠI NG’CƠNH LÂNG P’LÊÊ HOỌNG?

Trà nghệ vêy bâc râu liêm choom ha c’rơ, n’đhang pr’đươi âng đoo cơnh lâng p’lêê hoọng năc hăt ngai năl tươc. Apêê pr’đươi coh nghệ zooi cha groong g’đach đhr’năng bhih pa crêê tươc ma nưih ca ay p’lêê hoọng công cơnh vêy choom pa liêm p’lêê hoọng liêm choom.

ỘM TRÀ NGHỆ ZÂP RA DIU VÊY PR’ĐƯƠI NG’CƠNH LÂNG P’LÊÊ HOỌNG?

ỘM TRÀ NGHỆ ZÂP RA DIU VÊY PR’ĐƯƠI NG’CƠNH LÂNG P’LÊÊ HOỌNG?

Trà nghệ vêy bâc râu liêm choom ha c’rơ, n’đhang pr’đươi âng đoo cơnh lâng p’lêê hoọng năc hăt ngai năl tươc. Apêê pr’đươi coh nghệ zooi cha groong g’đach đhr’năng bhih pa crêê tươc ma nưih ca ay p’lêê hoọng công cơnh vêy choom pa liêm p’lêê hoọng liêm choom.

T’NGAY BHA LANG K’TIÊC ZÂL CHA GROONG PR’LUH CR’ĂY A NGĂT 2024
T’NGAY BHA LANG K’TIÊC ZÂL CHA GROONG PR’LUH CR’ĂY A NGĂT 2024

Tổ chức bha lang k’tiêc y tế bha lang k’tiêc (WHO) ta đang moon pazêng k’tiêc k’ruung coh bha lang k’tiêc t’bhlâng k’đhơợng xay, k’rong bhrợ, đh’rưah xơợng đươi ta nih bhlâng pazêng râu ta đang moon t’mêê bhlâng tơợ WHO đoọng zâl t’bil lơi pr’luh cr’ăy n’nâu.

T’NGAY BHA LANG K’TIÊC ZÂL CHA GROONG PR’LUH CR’ĂY A NGĂT 2024

T’NGAY BHA LANG K’TIÊC ZÂL CHA GROONG PR’LUH CR’ĂY A NGĂT 2024

Tổ chức bha lang k’tiêc y tế bha lang k’tiêc (WHO) ta đang moon pazêng k’tiêc k’ruung coh bha lang k’tiêc t’bhlâng k’đhơợng xay, k’rong bhrợ, đh’rưah xơợng đươi ta nih bhlâng pazêng râu ta đang moon t’mêê bhlâng tơợ WHO đoọng zâl t’bil lơi pr’luh cr’ăy n’nâu.

BH’RỢ K’ĐHƠỢNG LÊY ACHOO TA BĂC COH ĐONG CĂH LÂH GHÍT?
BH’RỢ K’ĐHƠỢNG LÊY ACHOO TA BĂC COH ĐONG CĂH LÂH GHÍT?

Tơợ tr’nơớp c’moo tước nâu cơy, pazêng zr’lụ vêy pr’luh achoo dại ta luôn dưr vaih coh muy bơr tỉnh, thành phố coh prang k’tiếc k’ruung lâng 23 cha năc manuyh lâh chêệt tu crêê achoo dại cắp. Hau tu bhrợ t’vaih đhr’năng n’nâu, phóng viên Đài P’rá Việt Nam vêy bh’rợ ta mooh t’cooh Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Thú y ooy xa nay n’nâu.

BH’RỢ K’ĐHƠỢNG LÊY ACHOO TA BĂC COH ĐONG CĂH LÂH GHÍT?

BH’RỢ K’ĐHƠỢNG LÊY ACHOO TA BĂC COH ĐONG CĂH LÂH GHÍT?

Tơợ tr’nơớp c’moo tước nâu cơy, pazêng zr’lụ vêy pr’luh achoo dại ta luôn dưr vaih coh muy bơr tỉnh, thành phố coh prang k’tiếc k’ruung lâng 23 cha năc manuyh lâh chêệt tu crêê achoo dại cắp. Hau tu bhrợ t’vaih đhr’năng n’nâu, phóng viên Đài P’rá Việt Nam vêy bh’rợ ta mooh t’cooh Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Thú y ooy xa nay n’nâu.