TÂY GIANG BHRỢ TÊNG K’ZIH CR’NOỌ BH’RỢ K’TIẾC K’RUUNG
TÂY GIANG BHRỢ TÊNG K’ZIH CR’NOỌ BH’RỢ K’TIẾC K’RUUNG

Tơợ lâh 3 c’moo bhrợ têng, đhr’năng xay bhrợ dự án, dự án k’tứi âng xa nay bh’rợ k’tiếc k’ruung đhị chr’hoong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam dzợ lưm bấc k’đhap k’ra, đợ zên pay đoọng đươi m’bứi lâh mơ ta pa đơp.

TÂY GIANG BHRỢ TÊNG K’ZIH CR’NOỌ BH’RỢ K’TIẾC K’RUUNG

TÂY GIANG BHRỢ TÊNG K’ZIH CR’NOỌ BH’RỢ K’TIẾC K’RUUNG

Tơợ lâh 3 c’moo bhrợ têng, đhr’năng xay bhrợ dự án, dự án k’tứi âng xa nay bh’rợ k’tiếc k’ruung đhị chr’hoong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam dzợ lưm bấc k’đhap k’ra, đợ zên pay đoọng đươi m’bứi lâh mơ ta pa đơp.

HỘI NGHỊ ÂNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ ĐĂH CHUYỂN ĐỔI SỐ
HỘI NGHỊ ÂNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ ĐĂH CHUYỂN ĐỔI SỐ

Co Tu.VOV.VN: Ra diu t’ngay 19/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính k’đhơợng Hội nghị âng Thường trực Chính phủ đăh chuyển đổi số cơnh lâng Bộ trưởng, Trưởng ngành lâng Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

HỘI NGHỊ ÂNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ ĐĂH CHUYỂN ĐỔI SỐ

HỘI NGHỊ ÂNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ ĐĂH CHUYỂN ĐỔI SỐ

Co Tu.VOV.VN: Ra diu t’ngay 19/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính k’đhơợng Hội nghị âng Thường trực Chính phủ đăh chuyển đổi số cơnh lâng Bộ trưởng, Trưởng ngành lâng Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

HỘI THẢO KHOA HỌC 70 C’MOO HIỆP ĐỊNH GIƠ – NE- VƠ
HỘI THẢO KHOA HỌC 70 C’MOO HIỆP ĐỊNH GIƠ – NE- VƠ

Co Tu.VOV.VN: Bộ Ngoại giao pa zưm lâng Bộ Quốc phòng lâng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam t’mêê bhrợ Hội thảo Khoa học lâng xa nay “70 c’moo Hiệp định Giơ-ne-vơ đăh pa đhêy tr’zêl tr’panh đhị Việt Nam”.

HỘI THẢO KHOA HỌC 70 C’MOO HIỆP ĐỊNH GIƠ – NE- VƠ

HỘI THẢO KHOA HỌC 70 C’MOO HIỆP ĐỊNH GIƠ – NE- VƠ

Co Tu.VOV.VN: Bộ Ngoại giao pa zưm lâng Bộ Quốc phòng lâng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam t’mêê bhrợ Hội thảo Khoa học lâng xa nay “70 c’moo Hiệp định Giơ-ne-vơ đăh pa đhêy tr’zêl tr’panh đhị Việt Nam”.

T’COOH NGUYỄN HÒA BÌNH LƯM ĐONG LƯU NIỆM A MẾ NGUYỄN THỊ THỨ, CHER PR’HÊL MA NUYH VÊY C’RƠ G’LÊÊH ĐHỊ QUẢNG NAM
T’COOH NGUYỄN HÒA BÌNH LƯM ĐONG LƯU NIỆM A MẾ NGUYỄN THỊ THỨ, CHER PR’HÊL MA NUYH VÊY C’RƠ G’LÊÊH ĐHỊ QUẢNG NAM

Co Tu.VOV.VN: Bêl hay tước 77 c’moo t’ngay Thương binh – Liệt sĩ, t’cooh Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao t’mêê tước bắt hương hay tước đhị đong lưu niệm a mế Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ lâng lưm, cher pr’hêl a mế Việt Nam anh hùng ma nuyh vêy c’rơ g’lêêh lâng cách mạng đhị vel đong tỉnh.

T’COOH NGUYỄN HÒA BÌNH LƯM ĐONG LƯU NIỆM A MẾ NGUYỄN THỊ THỨ, CHER PR’HÊL MA NUYH VÊY C’RƠ G’LÊÊH ĐHỊ QUẢNG NAM

T’COOH NGUYỄN HÒA BÌNH LƯM ĐONG LƯU NIỆM A MẾ NGUYỄN THỊ THỨ, CHER PR’HÊL MA NUYH VÊY C’RƠ G’LÊÊH ĐHỊ QUẢNG NAM

Co Tu.VOV.VN: Bêl hay tước 77 c’moo t’ngay Thương binh – Liệt sĩ, t’cooh Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao t’mêê tước bắt hương hay tước đhị đong lưu niệm a mế Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ lâng lưm, cher pr’hêl a mế Việt Nam anh hùng ma nuyh vêy c’rơ g’lêêh lâng cách mạng đhị vel đong tỉnh.

PA ĐHÊY BHRỢ HỘI THI DIỄN XƯỚNG BH’LÊÊ BH’LA VĂN HOÁ ZÂP ACOON CÓH C’MOO 2024
PA ĐHÊY BHRỢ HỘI THI DIỄN XƯỚNG BH’LÊÊ BH’LA VĂN HOÁ ZÂP ACOON CÓH C’MOO 2024

Co Tu.VOV.VN: Cục Văn hoá cơ sở, Bộ Văn hoá, Thể thao lâng Du lịch t’mêê vêy bha ar pa tơ đắh bhiệc pa đhêy bhrợ Hội thi Diễn xướng bh’lêê bh’la văn hoá zâp acoon cóh c’moo 2024 tu vêy xa nay bh’rợ p’jấh. Cr’chăl t’ngay lâng bh’rợ lêy bhrợ cớ nắc vêy xay moon t’tưn.

PA ĐHÊY BHRỢ HỘI THI DIỄN XƯỚNG BH’LÊÊ BH’LA VĂN HOÁ ZÂP ACOON CÓH C’MOO 2024

PA ĐHÊY BHRỢ HỘI THI DIỄN XƯỚNG BH’LÊÊ BH’LA VĂN HOÁ ZÂP ACOON CÓH C’MOO 2024

Co Tu.VOV.VN: Cục Văn hoá cơ sở, Bộ Văn hoá, Thể thao lâng Du lịch t’mêê vêy bha ar pa tơ đắh bhiệc pa đhêy bhrợ Hội thi Diễn xướng bh’lêê bh’la văn hoá zâp acoon cóh c’moo 2024 tu vêy xa nay bh’rợ p’jấh. Cr’chăl t’ngay lâng bh’rợ lêy bhrợ cớ nắc vêy xay moon t’tưn.

NAM GIANG BHRỢ LIÊM CHOOM BẤC DỰ ÁN PA DƯR PA XỚC PR’ẮT TR’MUNG ZR’LỤ ĐHANUÔR ACOON CÓH
NAM GIANG BHRỢ LIÊM CHOOM BẤC DỰ ÁN PA DƯR PA XỚC PR’ẮT TR’MUNG ZR’LỤ ĐHANUÔR ACOON CÓH

Co Tu.VOV.VN: Cr’chăl c’moo 2021 - 2023, chr’hoong Nam Giang ơy bhrợ ra pặ 242 pr’loọng lâng pa zêng zên lấh 21 tỷ đồng, đợ mơ zên pay đoọng bơơn lấh 98%.

NAM GIANG BHRỢ LIÊM CHOOM BẤC DỰ ÁN PA DƯR PA XỚC PR’ẮT TR’MUNG ZR’LỤ ĐHANUÔR ACOON CÓH

NAM GIANG BHRỢ LIÊM CHOOM BẤC DỰ ÁN PA DƯR PA XỚC PR’ẮT TR’MUNG ZR’LỤ ĐHANUÔR ACOON CÓH

Co Tu.VOV.VN: Cr’chăl c’moo 2021 - 2023, chr’hoong Nam Giang ơy bhrợ ra pặ 242 pr’loọng lâng pa zêng zên lấh 21 tỷ đồng, đợ mơ zên pay đoọng bơơn lấh 98%.

GLÚH BHRỢ 3 XA NAY BH’RỢ K’TIẾC K’RUUNG ZR’LỤ K’NOONG K’TIẾC
GLÚH BHRỢ 3 XA NAY BH’RỢ K’TIẾC K’RUUNG ZR’LỤ K’NOONG K’TIẾC

Co Tu.VOV.VN: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế t’mêê glúh bhrợ xa nay bh’rợ lướt bhrợ 3 xa nay bh’rợ k’tiếc k’ruung zr’lụ k’noong k’tiếc chr’hoong A Lưới.

GLÚH BHRỢ 3 XA NAY BH’RỢ K’TIẾC K’RUUNG ZR’LỤ K’NOONG K’TIẾC

GLÚH BHRỢ 3 XA NAY BH’RỢ K’TIẾC K’RUUNG ZR’LỤ K’NOONG K’TIẾC

Co Tu.VOV.VN: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế t’mêê glúh bhrợ xa nay bh’rợ lướt bhrợ 3 xa nay bh’rợ k’tiếc k’ruung zr’lụ k’noong k’tiếc chr’hoong A Lưới.

PAZÊNG BH’RỢ TR’HAANH BHLẦNG ÂNG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG
PAZÊNG BH’RỢ TR’HAANH BHLẦNG ÂNG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Co Tu.VOV.VN: Ha bu t’ngay 18/7/2024, Đảng, Nhà nước ơy bhrợ bhiệc bhan chêr Huân chương Sao vàng đoọng ha Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đhị Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

PAZÊNG BH’RỢ TR’HAANH BHLẦNG ÂNG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

PAZÊNG BH’RỢ TR’HAANH BHLẦNG ÂNG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Co Tu.VOV.VN: Ha bu t’ngay 18/7/2024, Đảng, Nhà nước ơy bhrợ bhiệc bhan chêr Huân chương Sao vàng đoọng ha Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đhị Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

BỘ CHÍNH TRỊ QUYẾT ĐỊNH CHER HUÂN CHƯƠNG SAO VÀNG ĐOỌNG HA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG
BỘ CHÍNH TRỊ QUYẾT ĐỊNH CHER HUÂN CHƯƠNG SAO VÀNG ĐOỌNG HA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Co Tu.VOV.VN: T’ngay 18/7, Bộ Chính trị ơy vêy Quyết định cher Huân chương Sao Vàng cher Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

BỘ CHÍNH TRỊ QUYẾT ĐỊNH CHER HUÂN CHƯƠNG SAO VÀNG ĐOỌNG HA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

BỘ CHÍNH TRỊ QUYẾT ĐỊNH CHER HUÂN CHƯƠNG SAO VÀNG ĐOỌNG HA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Co Tu.VOV.VN: T’ngay 18/7, Bộ Chính trị ơy vêy Quyết định cher Huân chương Sao Vàng cher Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

XAY MOON ÂNG BỘ CHÍNH TRỊ ĐẮH ĐHR’NĂNG C’RƠ ÂNG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG
XAY MOON ÂNG BỘ CHÍNH TRỊ ĐẮH ĐHR’NĂNG C’RƠ ÂNG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Co Tu.VOV.VN: T’ngay 18/7, Văn phòng Trung ương Đảng vêy xay moon râu prá xay âng Bộ Chính trị đắh đhr’năng c’rơ âng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

XAY MOON ÂNG BỘ CHÍNH TRỊ ĐẮH ĐHR’NĂNG C’RƠ ÂNG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

XAY MOON ÂNG BỘ CHÍNH TRỊ ĐẮH ĐHR’NĂNG C’RƠ ÂNG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Co Tu.VOV.VN: T’ngay 18/7, Văn phòng Trung ương Đảng vêy xay moon râu prá xay âng Bộ Chính trị đắh đhr’năng c’rơ âng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.