Tui Nghị định 54 thun 2019, meng harei 1/9, vũ trường hu dui atah tukvak  me-in mong 2 saboh salih ka maong 12 kreh melam yau urak ini; meng 8 tuk meng hu peih pabah mbang veik. Daok doanh nghiệp, baoh sang peih bruk ngak mbang gah karaoke oh brei me-in meng 0tuk tal mong 8 page.

 

 Dalam Nghị định ini, mbang camereip Rajaei quy định vũ trường oh brei  urang umo oh ka ginup 18 thun tame me-in. Duk bilik praong mneg 80met vuong tagok, oh kuria dom cong trình phụ; oh brei ngak chốt kareik pabah mbang gah dalam atau pagam pandap mbao động lingiu di pandap brei thau khuah patuh.

 

Labik peih vũ trường brei atah di sang bac, sang iek ruak, baha sang megik, inem krung sajarah dajrai - ilamu meng 200 m tagok; brei pacang hu sap daoh yava tabaik gah langiu atau bilik vũ trường lagaih saong tanut kỹ thuật negar ka sap sron sir. Meyah hu danakdak daoh tamia nghe thuat brei ngak njauk tui quy định di hukum ka gah parang me-in nghe thuat.

 

Nghị định 54 daok hu tacei cambaih lac: Doanh nghiệp, baoh sang peih ngak mbang gah karaoke brei khik hu thaot binguk lagaih saong panuac kadha daoh angaok màn hình atau thaok binguk dreih yau nan, saong ilamu, jalan diukrai, adat cambat tanarakun di bangsa Viet Nam./.

Nghị định 54: Vũ trường được hoạt động đến 2h sáng

 

             Trong số những  chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2019 có  Nghị định 54/2019 do Chính phủ ban hành,  quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Trong NĐ này có nhiều điểm mới so với các quy định trước đây.

 

Theo Nghị định 54/2019, từ ngày 1/9, vũ trường được kéo dài thời gian hoạt động đến 2h sáng thay vì 24h như hiện hành; từ 8h trở đi mới được mở cửa trở lại. Riêng doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi kinh doanh dịch vụ karaoke không được hoạt động từ 0 giờ sáng đến 08 giờ sáng.

 

Tại nghị định này, lần đầu tiên Chính phủ quy định vũ trường không được cung cấp dịch vụ cho người chưa đủ 18 tuổi. Phòng phải có diện tích sử dụng từ 80 m2 trở lên, không kể công trình phụ; không được đặt chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ).

Địa điểm kinh doanh vũ trường phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa từ 200 m trở lên; bảo đảm đủ điều kiện cách âm và âm thanh thoát ra ngoài phòng hát hoặc phòng vũ trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Trường hợp có chương trình biểu diễn nghệ thuật phải thực hiện theo quy định của pháp luật về biểu diễn nghệ thuật.

Nghị định 54 còn quy định rõ: Doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi kinh doanh dịch vụ karaoke phải bảo đảm hình ảnh phù hợp lời bài hát thể hiện trên màn hình (hoặc hình thức tương tự) và văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam./.

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân