Dom adei hu main sambai dalam bilan hè 

Dalam bilan 7 ni, Palei ilamu - Du lịch dom bangsa Việt Nam hu padang rilo bruk ngan saong kadha “Bilan hè dalam adei”, tapa nan hu dom bruk biak siam, lagaih, piah pok paglaong bruk njauk ngak di yaok urang ngan saong bhap bini, piah yaih khan ilamu, adat cambat tanarakun di bhap bini bangsa takik saong pachreih tui danak dak “Urang Việt Nam nao ravang me-in Việt Nam”. Hu mbaok tame dom bruk ngak di palei lac labaih 100 nghệ nhân di 16 bangsa (Tày, Dao, Mông, Nùng, Thái, Mường, Khơ Mú, Ơ Đu, Tà Ôi, Cơ Tu, Bahnar, Xơ Đăng, Gia Rai, RagLai, Ê Đê, Khmer) di 12 tỉnh, ban haong dom nghệ nhân bangsa Cam palei lan am Bàu Trúc tỉnh Ninh Thuận saong sinh viên sang bac Cao đẳng Ilamu nghệ thuật Tây Bắc.

UBND quận 5 (TPHCM) hu peih bruk taduan mek Harak inem krung ilamu phi vật thể pakat negar “Adat cambat tanarakun Tết Nguyên tiêu di urang Low daok di 5”. Lingiu di bruk brei mboh talei jum pataom khang kajap, taom gaok ilamu meng kan di dom bangsa, Tết Nguyên tiêu daok hu makna biak praong, dui pachreih tuai dalam saong lingiu taneh ia mai pataom baok, ba mai kein laba gah ilamu, kinh tế ka bhap bini. Di tuk peih bruk nan, lambaok urang pan akaok ban raya brei thau lac meda hu sarak, jalan ngak piah peih praong bruk ini, hu jalan padang bruk ravang me-in meng inem krung piah pok paglaong yaom di bruk ngak ini jeng angan du lịch ilamu, pambuak haong dom janih pandap biak karei, inem krung sajarah haong pandap mbang huak biak rilo janih di urang Low daok dalam quận 5 jeng ye daok di ban raya HCM.

Tapa dut iek mẫu không khí vil val labik daok di bhap bini jaik daning paga sang mac Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 peih praong ( huyện Tuy Phong-tỉnh Bình Thuận) brei mboh lac thur mur rilo jang meng 1,19 tal 1,63 mbang duk saong Quy chuẩn kỹ thuật negar ka chất lượng không khí taom dar, sap yava di tuk melam glaong jang 1,05 mbang duk saong Quy chuẩn.  Mintri Tài nguyên - Môi trường hu panuac ieu UBND tỉnh Bình Thuận patagok bruk tacei pato, pasang iek catang bruk pandar dom danak dak khik caga alam môi trường di dom sang mac saong khik kajap bruk oh caik tamuh tabiak thur mur, sap yava. Mintri Tài nguyên - Môi trường jeng hu panuac ieu panduan ba dom sang bhap bini gaok thur mur saong sap yava di Pasak Điện lực Vĩnh Tân piah ngak jeng labik salamat di bhap bini.

Kapul dam dara TNCS Hồ Chí Minh pakat negar haong Mintri Pato megru hu pambuak gauk peih bruk pataom iek veik saong jao giải bruk pakacah “Wa Hồ haong uranaih – Uraniah haong Wa Hồ”. mBan peih bruk hu tabiak bruk jao 60 giải thưởng chung kết, dalam nan hu 6 giải nhất, 12 giải nhì, 18 giải klau saong 24 giải khuyến khích. Adei Nguyễn Châu Phương Trinh (anek saih tal 7A2, Sang bac THCS ban sit Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) mek hu 3 giải thưởng di 3 janih, lac: giải nhất pakacah cih, giải nhì pakacah pambuak tapak saong giải klau pakacah vak. Lambaok mban peih bruk brei thau, bruk pakacah thun ini hu rilo kadha di abih payua tame pakacah, lac jaik 4,5 triệu kadha; taong abih dom tỉnh, ban dalam taneh ia jeng hu anek saih tame pakacah. Bruk pakacah jeng hu chreih chrai jang meng hu salih bahrau jalan ngak, lagaih haong uraniah. 

Meng thun 2021, mbang padeih hè di anek saih hu dui atah ginup 3 bilan, yau nan anek saih tamat thun bac di harei 31/5 blaoh mai bac veik di harei 1/9.  Ini lac asal kadha dalam dự thảo tukvak thun bac 2010-2021 ngan saong pato pakai mầm non, pato pakai phổ thông saong pato pakai thường xuyên kayua Mintri Pato megru ngak .Dự thảo ini jeng ba tabiak bruk lac oh peih bruk pato dahlau di harei peih thun bac bahrau 5/9. Meyah sang bac công lập halei peih pato dahlau di harei 5/9 njauk langyah catang.

Cục Hải quan saongnhập cảnh Mỹ (ICE) tabiak panuac brei thau urang negar lingiu daok bac di Mỹ meda tabiak truh taneh ia ini meyah labik dom urang nan daok bac salih tapa pato taong abih tui jalan online di mbang bac bilan thu tal, Bruk bahrau ini di ICE oh lac caik ka dom saih bac dunya bo daok hu gam dom urang daok bac dom danak dak hu brei bằng, chứng chỉ di Mỹ. Mintri Ngoại giao Mỹ hu tacei brei duah thau ka dom sang bac, danak dak bac di dom urang likau visa. Meyah mboh cambaih bruk pato pakai lac taong abih tui jalan online di bilan thu tal, taong abih dom harak đơn likau brei klaak. Bruk nan hu kuhria gam urang hu brei visa blaoh saong daok par tal Mỹ, jeng oh brei tame Mỹ saong brei par nao veik palei negar meyah hu salih karei chip meteh dhi ka danak dak bac da-a.

Hadei di rilo bilan ngak, dom jalan pacang caga dalam nan hu gam bruk paatah di gauk hu daong patrun njom mbak saong patrun patakik urang metai kayua Covid-19 di Mỹ daok hu pacadu. Min kuhria meng di tuk dom bang brei peih pabah mbang veik, dom jalan ngak nan hu klaak tapa biak samar. Dalam tuk dom urang njom ruak daok tagok khang veik, dom sang iek ruak di Mỹ daok dang anak bruk oh hu labik ka urang ndih iek ruak , dalam tuk dom pandap khik caga menuac urang saong pandap dut iek daok hu biak takik. Kayua yau nan ye, dom sang iek ruak dalam Hiệp hội Sang iek ruak, Hiệp hội Y khoa saong Hiệp hội Y tá Mỹ daok hu panuac ieu bhap bini cuk siuk pacang mbaok, khik bruk pa-atah di gauk saong rao tangin piah mesruh veik haong jit praong Covid-19.Tui dom hiệp hội y tế Mỹ, rilo bruk biak kan kandah meng mek hu dalam bruk mesruh pacang Covid-19 daok ndom tal kadha karei di gauk di bruk peih pabah mbang veik haong bruk gilac veik yau dahlau.

Doanh nhân urang Ấn Độ angan Shankar Kurhade daok di ban Pune, bang Maharashtra hu ngak tabiak blah pacang pabah meng meh brei ka eng drei piah pacang bruk njom mbak virus SARS-CoV-2. Blah pacang pabah ini hu yaom jaik 4.000 USD saong abih 10 harei piah ngak salah. Oh thau blah pacang pabah meng meh di ong pacang hu virus SARS-CoV-2 halei oh min buk nan lac bruk njauk biai, gam yaih khan bruk kaya meda di drei, gam brei mboh bruk khin me-in di drei, gam khik hu bruk cuk blah pacang mbaok tuk tabiak jalan Meng labaih 673.165 urang njom virus SARS-CoV-2, Ấn Độ urak ini lac sa dalam dom taneh ia hu urang njom COVID-19 rilo abih di dunya./.

Urang lang: Mousaphuong -12/7

Trang tin văn hóa, ngày 12/7/2020              

Suốt trong tháng 7 này, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức nhiều hoạt động với chủ đề “Mùa hè trong em”, với các hoạt động thiết thực, bổ ích, ý nghĩa, đề cao vai trò trách nhiệm với cộng đồng, nhằm giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số và hưởng ứng Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”. Cùng tham gia các hoạt động của làng là hơn 100 nghệ nhân của 16 dân tộc (Tày, Dao, Mông, Nùng, Thái, Mường,Khơ Mú, Ơ Đu, Tà Ôi, Cơ Tu, Bahnar, Xơ Đăng, Gia Rai, RagLai, Ê Đê, Khmer) thuộc 12 tỉnh, thành cùng các nghệ nhân đồng bào dân tộc Chăm làng gốm Bàu Trúc tỉnh Ninh Thuận và sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc.

UBND quận 5 (TPHCM) đã tổ chức lễ đón nhận bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu của người Hoa ở quận 5”. Ngoài việc thể hiện tình đoàn kết gắn bó, giao lưu văn hóa truyền thống giữa các dân tộc, Tết Nguyên tiêu còn có ý nghĩa đặc biệt, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước tham gia, mang lại lợi ích về văn hóa, kinh tế cho cộng đồng. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo thành phố cho biết sẽ có cơ chế, chính sách để đầu tư mở rộng quy mô tổ chức; có giải pháp xây dựng sản phẩm du lịch từ di sản để nâng tầm giá trị của hoạt động lễ hội này thành thương hiệu du lịch văn hóa, gắn với các sản phẩm đặc trưng, di tích lịch sử và văn hóa ẩm thực vô cùng phong phú của người Hoa trên địa bàn quận 5 nói riêng và TPHCM nói chung.

Kết quả phân tích mẫu không khí xung quanh khu vực dân cư gần tường rào Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng ( huyện Tuy Phong-tỉnh Bình Thuận) cho thấy thông số bụi đã vượt từ 1,19 đến 1,63 lần so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; tiếng ồn vào ban đêm đã vượt khoảng 1,05 lần so với Quy chuẩn.  Bộ Tài nguyên - Môi trường đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận tăng cường chỉ đạo, giám sát, kiểm tra chặt chẽ việc vận hành các công trình bảo vệ môi trường tại các nhà máy và đảm bảo không để phát sinh bụi, tiếng ồn. Bộ Tài nguyên - Môi trường cũng đề nghị di dời các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bụi, tiếng ồn của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân để tạo hành lang an toàn môi trường cho khu dân cư.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ”. Ban tổ chức đã quyết định trao 60 giải thưởng chung kết, trong đó có 6 giải nhất, 12 giải nhì, 18 giải ba và 24 giải khuyến khích. Em Nguyễn Châu Phương Trinh (học sinh lớp 7A2, Trường THCS thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) giành 3 giải thưởng ở cả 3 hình thức, gồm: giải nhất thi vẽ, giải nhì thi trực tuyến và giải ba thi viết. Đại diện ban tổ chức cho biết, cuộc thi năm nay đạt kỷ lục về số bài dự thi với gần 4,5 triệu bài; 100% các tỉnh, thành phố cả nước có thí sinh dự thi. Cuộc thi cũng hấp dẫn hơn nhờ hình thức được đổi mới đa dạng, hiện đại, phù hợp với thiếu nhi. 

Bắt đầu từ năm 2021, kỳ nghỉ hè của học sinh sẽ kéo dài trọn vẹn 3 tháng, như vậy học sinh sẽ kết thúc năm học vào ngày 31/5 và quay trở lại trường học vào ngày 1/9.  Đây là nội dung trong dự thảo khung kế hoạch thời gian năm học 2010-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và đào tạo soạn thảo.Dự thảo này cũng quy định không tổ chức dạy học trước ngày khai giảng 5/9. Nếu trường công lập nào tổ chức giảng dạy trước ngày 5/9 sẽ bị xử lý nghiêm.

Cục Hải quan và nhập cảnh Mỹ (ICE) đã thông báo người nước ngoài đang theo học tại Mỹ có thể sẽ phải rời khỏi nước này nếu nơi họ đang theo học chuyển sang dạy 100% trực tuyến (online) vào học kỳ mùa thu tới.  Quy định mới của ICE không chỉ gói gọn trong các sinh viên quốc tế mà còn mở rộng ra tất cả những người đang theo học các chương trình có cấp bằng, chứng chỉ ở Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ được yêu cầu tìm hiểu thông tin về các trường/chương trình học của người xin visa. Nếu xác định hình thức giảng dạy là 100% online vào mùa thu tới, đơn xin sẽ bị bác. Kể cả khi được cấp visa và lên máy bay đến Mỹ, họ vẫn có nguy cơ bị từ chối nhập cảnh và buộc quay về nếu có thay đổi đột ngột về chương trình học giữa chừng.

Sau nhiều tháng thực hiện, các biện pháp phòng ngừa bao gồm giãn cách xã hội đã giúp giảm tỷ lệ lây nhiễm và tử vong do Covid-19 ở Mỹ đã bắt đầu giảm. Tuy nhiên, kể từ khi các bang bắt đầu mở cửa trở lại, một số biện pháp đã bị bỏ qua quá nhanh. Trong bối cảnh số ca nhiễm bệnh bắt đầu tăng mạnh trở lại, các bệnh viện ở Mỹ đang phải đối mặt với khả năng bị quá tải trong khi các thiết bị bảo hộ cá nhân và dụng cụ xét nghiệm đang cạn kiệt. Do đó, các thành viên của Hiệp hội Bệnh viện, Hiệp hội Y khoa và Hiệp hội Y tá Mỹ đang kêu gọi công chúng tiếp tục đeo khẩu trang, duy trì giãn cách xã hội và rửa tay để chống lại đại dịch Covid-19.Theo các hiệp hội y tế Mỹ, nhiều thành quả vốn rất khó khăn mới giành được trong cuộc chiến chống Covid-19 đang bị xóa bỏ đồng thời nhấn mạnh sự khác biệt giữa mở cửa trở lại với việc trở lại bình thường.

Doanh nhân người Ấn Độ Shankar Kurhade sống tại thành phố Pune, bang Maharashtra đã tạo ra chiếc khẩu trang bằng vàng cho riêng mình nhằm mục đích ngăn sự lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Chiếc khẩu trang có giá gần 4.000 USD và mất tới 10 ngày để hoàn thiện. Không ai dám chắc chiếc khẩu trang bằng vàng ròng của ông có ngăn được virus SARS-CoV-2 hay không nhưng chắc chắn đó là quyết định lạ lùng, vừa khoe được sự giàu có, chịu chơi của mình, vừa đảm bảo quy tắc đeo khẩu trang khi ra đường. Với số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 hơn 673.165 ca, Ấn Độ hiện là một trong số những quốc gia có ca mắc COVID-19 cao nhất thế giới./.

Biên soạn:Hồng Thủy 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân