Dom urang pal akaok dom gah hu panuac tangi sua 

Mesup ni 13/07, di sang  Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) peih mbang nyaom ka 46. Rah tabiak dalam  2 harei,  di mbang nyaom ni, Ủy ban TVQH brei panuac tame rilo asar kadha prong.  Di mbang nyaom ni, Ủy ban Thường vụ Quốc hội brei panuac ka dom danak dak  yau  Hukum urang ngak Việt Nam nao ngak bruk di negar langiu  tui harak pambuak bruk  (pasiam veik); Hukum Thỏa thuận dunya.. Jeng di mbang nyaom ni, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội pataom iek veik mbang nyaom ka 9 song brei panuac camereip ka bruk kuhria caga mbang nyaom ka 10; pasang iek, lbrei panuac  ka bruk  pok likau pabak  Đại sứ đặc mệnh toàn quyền negar Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam song dom asar kadha prong karei karei.

Ủy viên Mintri Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng haong kapul ngak bruk Trung ương bahrau hu ngak bruk haong Tỉnh ủy Ninh Thuận. Ong Trần Quốc Vượng taong yaom glaong dom jak jeng bo Đảng bộ, rajaei saong bhap bini tỉnh Ninh Thuận ngak hu dalam vaktu tapa. Yaom lac tabiak meng labik biak bier, ngak bruk dalam tuk gaok kan kandah kayua bala meng langik tasik, jit praong COVID-19 min dalam 6 bilan akaok thun 2020, Ninh Thuận mek hu tanut patagok 8,46%, lac tanut mbiah dut saong tanut kuhria rah tapa dalam negar. Dom bruk ngak di vaktu anak tal, Thường trực Ban Bí thư hu panuac kakei Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận njauk cak rok patagok bruk jum pataom gauk saong pakhang bruk chính trị jang piah ngak saong ba dom caong maong di tỉnh samar hu jak jeng. Tỉnh njauk ngak siam bruk quy hoạch; hu jalan ngak, sarak lagaih saong njauk adat piah dui pachrieh dom urang buh jien hu prien tame bruk cak rok patagok dom gah bo tỉnh mboh lac bruk praong.

Beir harei kabroi  12/7, urang pal akaok  Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu brei thau hu  2 urang njom Covid-19 mai meng  Liên bang Nga dok hu brei dok karei dalam tỉnh. Tui nan, urang ruak 371 lac urang kamei umo 36 thun, palei dok di huyện Nam Sách, Hải Dương song urang ruak ka 372 jeng lac urang kamei , umo 31 thun, sang dok di  huyện Mê Linh, Hà Nội. Ni lac 2 urang kamei dalam tong abih 210 urang  Việt Nam mai meng Liên bang Nga. Hadei di tuk kapan haoh par trun mblang kapan haoh dunya Cần Thơ dalam harei  9/7, tong abih dom urang ni hu ba tal labik brei dok karei di tỉnh Bạc Liêu.

Urang ruak ka 91 njom Covid-19 lac urang peih kapal ahaoh Stephen Cameron hu tabiak truh Hà Nội saong par tal London di masup page 12/7 tui maong palei nan. Urang lambaok di sang iek ruak Chợ Rẫy brei thau bahrau taduan hu harak thư điện tử meng urang lambaok di pasak pacang caga jit ruak (CDC) Mỹ tadhau yuh bruk jak jeng di sang iek ruak dalam bruk taong ruak ka urang ruak ka 91 njom Covid-19. Urang lambaok CDC Mỹ jeng hu payua gam kadha vak angaok báo New York Times (Mỹ) dalam harei urang ruak ka 91 tabiak truh sang iek ruak Chợ Rẫy, hu angan: "Sa urang peih kapal ahaoh negar Scotland jeng lac sa angan je ka bruk masuh pacang virus di Việt Nam hu thit ruak ". Urang peih kapal ahaoh Cameron lac urang ruak puac abih njauk taong ruak di Việt Nam saong tal urak ni Việt Nam oh hu urang halei metai kayua Covid-19.

Puac adit tapa, Jabat  Cảnh sát điều tra Mintri  Công an batabiak bruk  tố tụng ngan song dom urang  ngak suan dom hukum ka bruk khik ramik, pandar cai drap ar di karja ngak khat lihik palai pajoa song ngak suan dom hukum ka bruk khik ramik taneh riya 

-Tui nan, pambuak tal danak dak  di labik taneh  2-4-6 Hai Bà Trưng, Quận 1, ban raya  Hồ Chí Minh, Jabat  Cảnh sát điều tra Mintri  Công an hu  khởi tố song chap ong Vũ Huy Hoàng, urang dahlau deih ngak  Akaok mintri  Công thương; Muk Hồ Thị Kim Thoa, urang dahlau deih ngak  Thứ trưởng Công thương song ong Phan Chí Dũng, urang dahlau deih ngak akaok Vụ Công nghiệp nhẹ, Mintri Công thương.

-Pambuak tal bruk ngak suan rah tabiak di  Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri),  Jabat  Cảnh sát điều tra Mintri  Công an hu khởi tố chap khik oh brei nao tabiak truh labik ngan song dom ong Trần Vĩnh Tuyến ( Phó Akaok Ubbhap bini  TPHCM); Trần Trọng Tuấn - Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM); Phan Trường Sơn ( Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc); Trần Quốc Đạt (Phó Trưởng phòng Phòng patagok sang dok  song drak pasa taneh riya, Sở Xây dựng TPHCM); Lê Tấn Hòa ( chuyên viên Balik patagok sang dok song drak pasa taneh rija, Sở Xây dựng ban raya HCM).

Urak ni jabat  Cảnh sát điều tra mintri  Công an dok peih prong bruk pasang iek vụ án, duah thau cambaih labaih tong abih bruk ngak suan  di dom bị can song dom menuac urang hu pagam tal piah langyah tui  quy định di hukum.

Gah Y tế dunya khan lac Covid-19 tagok glaong jang dalam sa harei ngan saong 230 ribau 370 urang njom dalam 24 mong tapa. Negar hu manuac njom Covid-19 bahrau glaong abih lac Mỹ, hadei di nan lac Braxin, Ấn Độ saong Nam Phi. Dom urang matai kayua Covid-19 jeng daok di tanut labaih 5 ribau urang sa harei. Urak ni dom urang njom Covid-19 di dunya yam tal jaik 13 triệu urang, sa tanut biak pandilk harao di jit praong Covid-19. Hu labaih 565 ribau urang metai kayua jit Covid-19 dalam 7 bilan tapa di dalam dunya. 

Harei 12-7, Trung Quốc patagok bruk pacang caga samar song ia sua tagok pakat 2, kayua hajan khang tuh trun rilo labik dalam negar. Bruk pacang cakak samar song hajan di  Trung Quốc hu  4 pakat, dalam nan pakat  1 lac pakat glong di abih. Bruk talah ar ngak dauh ia rah tabiak di  212 krong ribong nrgar ni, dalam nan ia di 19 krong yam tapa tanut kỷ lục dahlau nan. Hajan khang ngak khut  labaih  17.000 boh sang , khat lahik  kinh tế jiak 6 tỷ USD. 

Bộ Nội vụ Séc bahrau ni hu khan brei thau ka bruk urang negar langiu (dalam nan hu gam urang Việt Nam daok di Séc) hu visa atau hu harak adat daok di Cộng hòa Séc abih vaktu hadei harei 12/3/2020 njauk tabiak truh negar Cộng hòa Séc suai abih di harei 16/7/2020. Hadei vaktu ni, urang negar langiu mada oh daok hu brei harak adat xuất cảnh. Nan lac panuac khan ka taong abih rahra negar langiu mai tal Séc meng visa katut harei njauk gar di Séc kayua jit Covid-19. Urang lambaok Việt Nam jeng hu ba khau tin tagok blah web saong dom jalan daong samar ka rahra Việt Nam dalam bruk ngak harak adat./.

Urang lang: Thu Thảo -Hanipha 

 

Trang tin thứ hai,13/7/2020

Sáng nay 13/07, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) khai mạc phiên họp 46. Diễn ra trong 2 ngày, tại phiên họp này, Ủy ban TVQH cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng.  Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số dự án như Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Luật Thỏa thuận quốc tế... Cũng tại phiên họp này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 9 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10; xem xét, quyết định việc phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng Đoàn công tác Trung ương vừa làm việc với Tỉnh ủy Ninh Thuận. Đồng chí Trần Quốc Vượng ghi nhận và đánh giá cao thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Mặc dù với xuất phát điểm thấp, thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh khó khăn do thiên tai hạn hán, đại dịch COVID-19 tác động nhưng trong 6 tháng đầu năm 2020, Ninh Thuận đạt được mức tăng trưởng 8,46%, đạt khá so với mức bình quân chung của cả nước.  Về nhiệm vụ thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư lưu ý tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và quyết tâm chính trị hơn nữa để thực hiện và biến khát vọng của tỉnh sớm trở thành hiện thực. Tỉnh cần làm tốt công tác quy hoạch; có cơ chế, chính sách hợp lý và đúng quy định để thu hút các nhà đầu tư có năng lực vào phát triển các nhóm ngành mà tỉnh xác định là trụ cột.

Chiều hôm qua 12/7, Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu xác nhận có 2 trường hợp nhiễm Covid-19 về từ Liên bang Nga đang được cách ly tập trung tại địa phương.    Theo đó, bệnh nhân 371 là  nữ, 36 tuổi, có địa chỉ tại huyện Nam Sách, Hải Dương và bệnh nhân 372 cũng là nữ, 31 tuổi, có địa chỉ tại huyện Mê Linh, Hà Nội. Đây là 2 nữ công dân trong tổng số 210 công dân Việt Nam về từ Liên bang Nga. Sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Cần Thơ vào ngày 9/7, tất cả những công dân này được đưa đến cách ly tập trung tại tỉnh Bạc Liêu.   

Bệnh nhân 91 nhiễm Covid-19 là phi công Stephen Cameron đã rời Hà Nội và về đến London vào sáng 12/7 theo giờ địa phương. Đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vừa nhận được thư điện tử từ đại diện của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ chúc mừng sự thành công của Bệnh viện trong việc điều trị cho bệnh nhân 91 nhiễm Covid-19. Đại diện CDC Mỹ cũng gửi kèm đường dẫn của bài báo đăng trên tờ New York Times (Mỹ) trong ngày bệnh nhân 91 rời Bệnh viện Chợ Rẫy, có nhan đề: "Một phi công người Scotland trở thành biểu tượng của cuộc chiến chống virus của Việt Nam được xuất viện". Phi công Cameron là bệnh nhân cuối cùng phải điều trị tích cực tại Việt Nam và đến nay Việt Nam không có trường hợp tử vong do Covid-19.

Cuối tuần qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định tố tụng đối với hàng loạt  cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

-Cụ thể, liên quan đến  dự án tại khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can và tạm giam đối với ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Công thương; Bà Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Thứ trưởng Công thương và ông Phan Chí Dũng, nguyên Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, Bộ Công thương.

-Liên quan đến sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri),  Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các ông Trần Vĩnh Tuyến ( Phó Chủ tịch UBND TPHCM); Trần Trọng Tuấn Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM); Phan Trường Sơn ( Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc); Trần Quốc Đạt (Phó Trưởng phòng Phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TPHCM); Lê Tấn Hòa ( chuyên viên Phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TPHCM).

              Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng  vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các bị can và các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tổ chức Y tế thế giới thông báo số ca mắc Covid-19 tăng kỷ lục trong một ngày với 230 nghìn 370 người nhiễm trong 24 giờ qua. Nước có số ca mắc Covid-19 mới cao nhất là Mỹ, tiếp sau là Braxin, Ấn Độ và Nam Phi. Số người tử vong do Covid-19 vẫn ở mức khoảng 5 nghìn ca một ngày.    Hiện số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu đã tiến gần 13 triệu người, một dấu mốc đáng buồn của đại dịch Covid-19. Đã có hơn 565 nghìn người chết do Covid-19 trong 7 tháng qua trên toàn thế giới.

Ngày 12-7, Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với lũ lụt lên cấp độ 2, do mưa lớn tiếp tục trút xuống nhiều khu vực trên cả nước. Hệ thống ứng phó khẩn cấp với mưa lũ của Trung Quốc gồm 4 cấp độ, trong đó cấp độ 1 là cấp độ cao nhất. Tình trạng vỡ bờ gây ngập lụt đã xảy ra ở 212 con sông của nước này, trong đó mực nước ở 19 con sông đã vượt mức kỷ lục trước đó. Mưa lớn đã phá hủy hơn 17.000 ngôi nhà, gây thiệt hại kinh tế gần 6 tỷ USD. 

Bộ Nội vụ Séc mới đây ra thông báo về việc người nước ngoài ( bao gồm cả người Việt Nam đang ở tại Séc) có visa hoặc giấy phép cư trú ở Cộng hòa Séc đã hết hạn sau ngày 12/3/2020 sẽ phải rời khỏi lãnh thổ Cộng hòa Séc muộn nhất vào ngày 16/7/2020. Sau thời điểm này, người nước ngoài sẽ không còn được cấp lệnh xuất cảnh. Đây là thông báo chung cho tất cả công dân nước ngoài đến Séc bằng visa ngắn hạn bị mắc kẹt tại Séc do dịch Covid-19. Đại sứ quán Việt Nam cũng đã đưa thông tin lên trang web và có các biện pháp hỗ trợ kịp thời cho công dân Việt Nam trong quá trình làm thủ tục./.

Biên soạn: Hồng Thủy 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân