Dom thun tapa, Hội liên hiệp Thanh Niên tỉnh An Giang hu peih ngak rilo danak dak daong ba dam dara padang mbang angui, ngak kaya meda meng palak tangin di drei. Rilo dam dara hu brei mesre phun jien, ba brei bruk ngak, cakrok patagok bruk ngak mbang, dak padang dom jalan ngak mbang kinh tế dam dara ngak brei patagok labik dang di dam dara dalam bruk patagok kinh tế xã hội di puk palei. Daa mikva saong taong abih guak pang kadha vak angaok báo Thanh Niên ndom ka bruk daong ba dam dara padang mbang angui di tỉnh An Giang:

Dam dara dalam tỉnh mesraiy jien di Kapul Liên hiệp dam dara padang mbang ngui.  

 

Saai  Nguyễn Phượng Thư, Phó giám đốc Pasak dong ka dam dara padang mbang ngui tỉnh, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân ranaih umo tỉnh An Giang, brei thau, thun 2017, pasak  hu peih tabiak ngak bruk. Sa dalam dom bruk ngak praong lac pakacah hatai sahaneng duah padang mbang ngui tỉnh An Giang dong ka dam dara urang ranaih umo khang hatai sahneng duah dom bruk ngak  kinh tế, hu labik pakacah haong dom labik dalam bhum jeng ye dalam taneh ia. Kurhia tal bilan  9.2019, Kadung jien dong ka dam dara padang mbang ngui di pasak hu dong ka  30 urang saong doanh nghiệp yaom jien abih tih labaih  2,6 tỉ đồng, dom danak dak jeng dok ngak siam song dok pataogk .

Meng hu pasak bo dalam dom thun tapa,  Hội LH dam dara  VN huyện Chợ Mới hu phun jien meng kadung jien dong dam dara padang mbang ngui. Tui nan, hu dong jien sre 50 triệu đồng ka sai  Đỗ Văn Trung (palei Long Thuận 2, xã Long Điền) piah ngak tu, bàn, khghaiy, papar ndik meng kayau . Urak ni, saai  Trung peih prong labik ngak tagok  200 m2, jien mek tame hu labaih  7 triệu đồng sa bilan saong ba bruk ngak ka  3 urang  duah hu  3 - 5 triệu đồng sa bilan.

Dok saai  Trương Thị Ngọc Hân (dok di palei  Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hòa Hưng, TP.Long Xuyên) hu rai duik kan kandah, meng pok jien  30 triệu đồng kayua pasak dong, saai blei pabe mai rong, meng nan yam tapa kan kandah, salih bahrau rai duik.

Di An Giang hu yaok rituh bruk padang mbang ngui, kinh tế ba jien tame yaok rituh triệu đồng yaok thun ngan song rilo janih pandap panda. Yau ye bruk pala phun  xạ jhuk piah ngak te  di saai  Quách Yến Phượng (ban sit Long Xuyên); bruk chế biến boh  chúc ngak tinh dầu di Châu Hải Yến (gru pato di huyện  Tri Tôn); bruk pala bimao pong meng bông vải dalam sang camin di saai  Nguyễn Nhựt Trường (di  H.Châu Thành); bruk ngak thủ công mỹ nghệ di Nguyễn Khoa Nam (di huyện Thoại Sơn), bruk pala song ngak  atiso meriak  di saai  Đặng Hoài Linh (huyện Thoại Sơn)... Kadha njauk uan tabuan nan lac dom bruk ngak gheih ni  hu dom ayut ranaih biak caik hatai sangka,  duah thau, bac megru.

Saai Phan Duy Bằng, urang pan akaok Kapul LH dam dara VN tỉnh An Giang brei thau, tuk vak tapa, langiu di bruk dong  28 danak dak padang mbang ngui, dom pakat  bộ Hội dalam tỉnh kham merat peih ngak hu siam dom bruk patagok dam dara dalam dak padang, khik iek palei negar song dom danak dak nao gam song dam dara, peih ngak dom danak dak, dom bruk dam dara hu mbaok tame patagok kinh tế, xã hội. Tui nan, dom pakat  Hội hu rilo jalan ngak gheih, cambaih laih pambuak pagam song rai duik yau daong pato pakai pasiam veik  2.000 dam dara hu  jalan sahneng oh ka njauk, oh k alagaih; jak ba dam dara halan hatain brei darah hu 10.000 đơn vị drah ; Kapul gru jru ranaih umo tỉnh, dom kalup kapul y bác sĩ halan hatain huyện, ban sit, ban prong, peih bruk iek ruak song brei jru ka labaih  40.000 urang kan, boh sang sarak karja, padang 250 boh sang nhân ái ka hội viên song dam dara  hu rai duik kan kandah.

Nyaom roya kapul dam dara tỉnh An Giang mbang ka  8 meng bloh lac harei jum pataom dom dam dara dalam  tỉnh, brei mboh bruk patagok bahrau di kapul song bruk ngak di dam dara tỉnh An Giang. Hội LH dam dara  VN tỉnh An Giang daok peih ngak bruk  “Hulin ranam palei negar hulin” song 2 danak dak  “Nao gam hong dam dara padang mbang ngui ” song “Padang Kapul LH dam Dam dara VN khang kajap”,. Tapa nan, dok pok meyaom dom kreih camin dam dara duik rai siam mekre “Dam dara sahneng duah padang mbang ngui”... Taphia di nan,  peih ngak rilo bruk pabak ilamu ka padang mbang ngui, ba pandar dom ilamu khoa học, yau : yaih khan dom công nghệ bahrau, dom pajaih phun pala, athur raong baharau song bruk sản xuât, ngak mbang, pablei salih hu kein laba…, dong ka dam dara padang mbang ngui, ngak mbang, ngak huak./.

 

 

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân