Urang njauk pandung brei palih ruah pandap mbang piah klah nhiễm trùng 

Tuk vak jiak di ni, dom sang iek ruak di ban raya  HCM gam gam taduan dom urang tame sang iek ruak kayua pandung dalam tuk ngak mbang huak saong ngak bruk. Dom urang  y tế khan lac, pandung yaom lac sit jeng meda ngak brei nhiễm khuẩn, nhiễm độc, ba tal metai. Lingiu di nan, laka kayua pandung ngak brei pandik harao song meyah oh hu iek glang siam meda caik veik laka, di chứng, ngak brei menuac pandung mboh melau dalam rai duik .

Tui yaok pataom di sang iek ruak Thống Nhất, dalam sa bilan ni mai hu jiak 30 urang pandung tame iek ruak di  Khoa Chấn thương chỉnh hình di sang iek ruak. Dok di sang iek ruak Chợ Rẫy, yaok bilan hu labaih  100 urang pandung tame sang iek ruak. Sang iek ruak Trưng Vương jeng taduan rilo urang pandung kayua ngak mbang huak saong bala tuk ngak bruk. Bác sĩ Phạm Trịnh Quốc Khanh, akaok Khoa pandung - Tạo hình thẩm mỹ, sang iek ruak Trưng Vương, brei thau,  urak ni sang iek ruak dok iek ruak ka rilo urang ruak kayua pandung pô radeih, pandung kayua hóa chất. Abih di nyu nan lac, dok hu urang pandung kayua oh caik hatai sangka piah jru rao jaman nyu prah tame rup.

Tui TS-BS Võ Thành Toàn, Trưởng khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình, sang iek ruak Thống Nhất, hu biak rilo makna ba tal padung, min makna mbuan gaok di abih lac pandung kayua ia pandiak, menyek limek … Dalam sa bilan tapa, khoa hu taduan labaih  30 mbang urang tame sang iek ruak kayua njauk pandung ni. “Piah klah njauk pandung, njauk caik hatai sangka dalam tuk tanek mbang huak, tuk ngak bruk yaok harei . Dom janih pandap mbang pandar rilo pui mbuan ba tal pandung njauk takik ngak. Langiu di nan, bruk pandung kayua điện, hóa chất, pô radeih jeng bhian mboh nan ye njauk paglaong hatai sangka”, bác sĩ Võ Thành Toàn kakei lac yau nan.

Jeng tui bác sĩ Võ Thành Toàn, dom bruk iek ruak pandung tui jalan meng kan di bhap bini yau luk limek ala kalan, luk ia mesin, kem sah tagei… tagok labik pandung ngak brei oh takik urang ruak tame sang iek ruak dalam tuk nyu biak trak  kayua  nhiễm trùng, ba tal abih  rilo jien iek ruak. Langiu di nan, urang ruak jhui uh ia gar tagok labik pandung. Bruk uh ia gar liar rilo

tagok labik pandung, ngak ka tế bào nyu liar thu, ngak brei pandik harao labik pandung. Siam di abih lac hadei di tuk pandung, njauk ngak brei laar labik pandung meng ia hacih di nhiệt độ meng 100 – 250 độ C dalam 10-15 minite; mek khan saat pacang sre, hadei di nan ba urang pandung nao tal labik  y tế.

Rilo urang kayua iek lap labik pandung sit oh nao tal labik iek ruak, oh klauk jru pacang caga  uốn ván yau nan ye njauk uốn ván. Meyah oh patuah caik ka labik pandung nyu nhiễm trùng ba tal uốn ván ye biak kan kandah ka urang ruak,iek ruak abih rilo jien ndua song rilo tuk vak.Kayua yau nan ye, tuk njauk pandung, Khol drei brei pasiam labik pandung ka nyu tani tanat,njauk jalan song nao tal labik y tế hu chuyên môn piah pasiam ruak”./.

Urang lang: Hanipha- 15/10

 

 

 

 

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân