Quốc hội hu brei tapa Sarak ka bruk parabha kadhung jien karja trung ương thun 2019 ngan haong 90,31% urang Quốc hội njauk hatai.

 

  Harei 14/11, Quốc hội hu brei tapa Sarak ka bruk parabha kadhung jien karja trung ương thun 2019 ngan haong 90,31% urang Quốc hội njauk hatai. Taong abih jien mek tame meng kadung jien karja tỉnh ban lac 601.201 tỷ đồng. Taong abih jien buh tabiak meng kadung jien karja trung ương lac 1.019.599 tỷ đồng, dalam nan tui kuhria dahlau 321.354 tỷ đồng piah pabak cân đối kadung jien, pabak hu mục tiêu ka kadung jien di dom tỉnh, ban.

  Dom quyết định kỷ luật di Mban Bí thư ngan saong dom kapol saong dom urang jakar ngak praong, urang jakar dahlau diah ngak praong di tỉnh Khánh Hòa hu ba tabiak di page harei 14/11. Tui nan, Mban Bí thư ba tabiak kaoh tui hukum brei cảnh cáo Mban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, Mban can sự đảng UB bhap bini tỉnh Khánh Hòa. Mban Bí thư jeng ba tabiak kaoh tui hukum brei padeih taong abih bruk ngak dalam Đảng ngan saong dom ong:  Lê Đức Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Akok UB bhap bini tỉnh tukvak 2016-2021; Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tukvak 2010-2015,  bí thư Ban cán sự đảng, akaok UB bahp bini tỉnh Khánh Hòa tukvak 2011-2016; Đào Công Thiên, Tỉnh ủy viên, ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UB bhap bini tỉnh Khánh Hòa vaktu 2016-2021. Dahlau di nan, dom kapol nyaom saong urang hu angan ngaok nan ngak suan biak trak bruk tập trung dân chủ saong quy chế ngak bruk; kurang trách nhiệm, palao cadu bruk pan akaok, tacei ba jalan ngak bruk, kurang pasang iek, tui iek, caik rah tabiak biak ralo bruk ngak suan, suai lavik dalam bruk khik iek, pandar taneh riya saong peih ngak dom danak dak padang ngak, ba tal palai pajoa, khat lahik trak ka taneh riya, drap ar jien padai di karja, pambak tal bruk quốc phòng, an ninh, ngak kandah tal kinh tế -xã hội, ba tal haduh hatai manuac sia saong ngak njak jhak tal anagn je di Đảng. 

  Thủ tướng raja-ei bahrau hu harak javap jaleiy tangi sua di urang Quốc hội Lê Thanh Vân (Cà Mau) pambuak pagam tal bruk khik iek saong patagok taxi công nghệ. Thủ tướng brei thau, kayua ini lac bruk ngak mbang bahrau, oh ka hu ramik veik dalam dom harak gar quy phạm adat hukum urak ini, nan ye Thủ tướng raja-ei hu brei adat peih ngak iek bruk pandar khoa học công nghệ dalam pambuak bruk pajeng ba tuia damuai tui harak pambuak bruk di 5 tỉnh, bal (lac Hà Nội, TPHCM, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Đà Nẵng). Thủ tướng hu jao ka Mentri jalan mbak pajeng ba padang ngak nghị định brei thau ka bruk ngak mbang pablei salih saong điều kiện ngak mbang pablei salih pajeng ba meng ô tô. Dự thảo nghị định oh hu asal kadha ngak kan kandah tal jabat kinh doanh bruk pajeng ba palih ruah janih pajeng ba; yau nan ye, jabat kinh doanh pajeng ba hu quyền tự do palih ruah bruk ngak mbang pablei salih ka nyu; lagaih haong bruk di drei, haong pren khang di drei tui njauk adat hukum.

  Mentri Quốc phòng peih bruk ba urang jakar, y bac sĩ di Sang iek ruak dã chiến pakat 2 mbang ka dua tagok jalan nao ngak bruk salih ka Sang iek ruak dã chiến pakat 2 mbang ka 1 di Phái bộ Khik sron mbon Liên hợp quốc Nam Sudan. 63 urang jakar, y bac sĩ Sang iek ruak dã chiến pakat 2 hu pasram blaoh quy trình chuẩn di Liên hợp quốc. Hadei di mbang ba urang nao ngak bruk, Sang iek ruak dã chiến pakat 2 mbang ka 2 hu peih dua mbang ngak bruk di Phái bộ Nam Sudan meng kapal haok pajeng ba C17 di Mentri Quốc phòng Australia di ahrei 19/11 saong harei 26/ 11 meng mblang kapal haok Nội Bài.

  Harei 14/11, khau tin meng UB bhap bani bal Đà Lạt brei thau, jabat ini tabiak quyết định taong phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng ngan haong Đặng Thị Khánh Vy  daok di Phường 8, bal Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng ka bruk padang ngak hotel suan asal kadha tui harak adat padang ngak hu brei blaoh saong bản vẽ thiết kế hu mboh tangin blaoh di labik ka 1 Bis, jalan Hà Huy Tập, Phường 3, bal Đà Lạt. Langiu di taong phạt hành chính, UB bhap bani bal Đà Lạt daok pandar Đặng Thị Khánh Vy padeih ngak; taphia di nan, pandar taoh klaak taong abih labik padang ngak suan adat hukum dalam 10 harei.

  Facebook bahrau brei thau lac ngak palahik blaoh labaih 5 tỷ 400 triệu tài khoản ja dalam thun. Facebook jeng brei thau bruk brei pakhang dom jalan khik caga saong bhian duah thau piah ngak brei palahik tài khoản  ja hadei di dom minit hu ngak tabiak. Tukvak tapa, Facebook hu ngak khang tangin piah caga bruk ba khaw tin ja tagok angaok mạng.

  Gilang pariak pakat negar Chile brei thau meda ba tabiak darak pasar 4 tỷ USD piah pacang cakak bruk lahik yaom di jien peso hadei di dua harei trun yaom biak khang kayua srau dalam rai diuk bhap bani. Danak dak buh tabiak jien negar langiu ndom angaok nan hu peih ngak  tapa đấu thầu blei pok jien negar langiu tukvak meng 30 - 90 harei, peih ngak meng harei 14/11 tal 9/1/2020.

  Jabat Di trú Philippine harei 14/11 brei thau, hu sa kapol nyaom 36 urang likei negar Nhật Bản  njauk chap mek di ban ine Manila kayua pambuak bruk pagat pachot tapa điện thoại ngan saong urang Nhật Bản dalam negar. Tui dom urang ngak praong di Philippine, kapol urang nan pachot di rilo labik dalam taneh ia Philippine./.

 

Urang lang: Aí Nghiêm & Thụy Sĩ -15/11

 

Trang tin sáng 15-11

                         

  Ngày 14/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019 với 90,31% đại biểu tán thành. Tổng số thu ngân sách địa phương là 601.201 tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách trung ương là 1.019.599 tỷ đồng, trong đó dự toán 321.354 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

   Các quyết định kỷ luật của Ban Bí thư đối với tập thể và các cá nhân lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã được công bố sáng 14/11. Theo đó, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa; cảnh cáo đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa. Ban Bí thư cũng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với các ông: Lê Đức Vinh (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021); Nguyễn Chiến Thắng (Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, bí thư Ban cán sự đảng, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016); Đào Công Thiên (Tỉnh ủy viên, ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021).Trước đó, các tập thể và cá nhân nêu trên đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra rất nhiều vi phạm, khuyết điểm kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, thất thoát, lãng phí rất lớn tài nguyên đất đai, tài sản và ngân sách nhà nước, ảnh hưởng trực tiếp đến quốc phòng, an ninh, tác động xấu đến kinh tế - xã hội, gây bức xúc trong xã hội và ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng.

  Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân (Cà Mau) liên quan đến việc quản lý và phát triển taxi công nghệ. Thủ tướng cho biết, do đây là các mô hình kinh doanh mới, chưa được điều chỉnh trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, nên Thủ tướng Chính phủ đã cho phép triển khai thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ trong kết nối vận tải hành khách theo hợp đồng tại 5 địa phương (Hà Nội, TPHCM, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Đà Nẵng). Thủ tướng đã giao Bộ GTVT xây dựng nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô. Dự thảo nghị định không có nội dung cản trở đơn vị kinh doanh vận tải lựa chọn loại hình vận tải; vì vậy, đơn vị kinh doanh vận tải hoàn toàn có quyền tự do lựa chọn loại hình kinh doanh phù hợp với điều kiện, thế mạnh của mình theo pháp luật.

  Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ thay thế Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc Nam Sudan. 63 cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 đã được huấn luyện theo quy trình chuẩn của Liên hợp quốc.Sau lễ xuất quân, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 sẽ tổ chức 2 đợt thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Nam Sudan bằng máy bay vận tải C17 của Bộ Quốc phòng Australia vào ngày 19-11 và ngày 26-11 từ sân bay Nội Bài.

  Ngày 14/11, tin từ UBND thành phố Đà Lạt cho biết, cơ quan này đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với Đặng Thị Khánh Vy ( trú tại Phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi xây dựng công trình khách sạn sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp và bản vẽ thiết kế được duyệt tại địa chỉ số 1 Bis, đường Hà Huy Tập (Phường 3, thành phố Đà Lạt). Ngoài việc xử phạt hành chính, UBND thành phố Đà Lạt còn yêu cầu Đặng Thị Khánh Vy ngưng thi công công trình; đồng thời, buộc tháo dỡ toàn bộ phần công trình vi phạm trong vòng 10 ngày.

  Facebook vừa  thông báo đã xóa khoảng 5,4 tỷ tài khoản giả mạo trong năm nay. Facebook cũng cho biết đã tăng cường các biện pháp bảo vệ và thường kiểm tra để xóa những tài khoản giả mạo chỉ vài phút sau khi được lập. Trong thời gian qua, Facebook đã đầu tư mạnh tay để chống lại vấn nạn thông tin giả mạo tràn lan trên mạng xã hội này. 

  Ngân hàng Trung ương Chile thông báo sẽ tung ra thị trường 4 tỷ USD nhằm chặn đà mất giá của đồng nội tệ peso sau hai ngày lao dốc kỷ lục do khủng hoảng xã hội. Chương trình "bơm" ngoại tệ nói trên sẽ được thực hiện thông qua việc đấu thầu mua gói ngoại tệ thời hạn từ 30 - 90 ngày, bắt đầu từ ngày 14/11 đến 9/1/2020.

  Cơ quan Di trú Philippine ngày 14/11 cho biết một nhóm 36 người đàn ông Nhật Bản đã bị bắt giữ tại thủ đô Manila với cáo buộc tiến hành lừa đảo qua điện thoại đối với người Nhật Bản ở trong nước. Theo nhà chức trách Philippine, nhóm này được cho là đã hoạt động tại nhiều địa điểm trên khắp Philippine./.


Biên soạn: Hồng Thủy

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân