Dom thun tapa, thau lac bruk bac megru song ngak tui jalan hadah krah siam mekre di Hồ Chí Minh meng dom bruk ngak sit sot yaok harei , saai Pi Lao Thương, urang bangsa Raglai, Bí thư Đoàn xã Phước Tân, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, tuk halei jeng ba akaok nao dahlau song hu rilo sahneng duah, ba bruk dam dara - uraniah di xã hu tani tanat siam mekre. Kadha“Menuac gheih bruk siam” adit ni, khol hulin hu kadha vak di Nguyễn Trung angaok báo Ninh Thuận ndom ka kreik camin ini:

Lac urang pan akaok kapul dam dara, saai  Pi Lao Thương, urang bangsa  Raglai, Bí thư Đoàn xã Phước Tân, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, sahaneng lac, khin ka dom bruk ngak di  kapul dam dara pambak prong, njauk padang ngak danak dak siam gheih, dui pachreih hu dam dara hu mbaok tame meng pakhang saong patagok hu khang kajap.  Thun 2017, saai song  Ban Chấp hành Xã đoàn padang ngak dom danak dak main  thể dục - thể thao - ilamu, doh tako yaok bilan, bloh pathau khan, jak ba urang đoàn, dam dara  di dom palei padang dom kapul  bóng chuyền, dat blong, Nyaom parang main dom alat ragam bangsa  Raglai yau yuk  khèn, tong  mã la… Dalam yaok mbang  Xã đoàn peih bruk ka dom dam dara dom palei taom gaok ndom nyai nao mai, bhian pambuak tame dom bruk ngak hu makna yau : nao ravang, brei pandap, dong ka dom boh sang, uranaih hu rai duik kan kandah, taduan ngak pasiam sang ka dom boh sang dalam sarak karja… Tapa dom bruk ngak nan, urang đoàn, dam dara dalam xã dak harei dak jum pataom gauk, kham mert hu mbaok  dalam dom bruk kayua  Huyện đoàn, Xã đoàn peih ngak. Tapa nan, Xã đoàn hu taom gaok, caik hatai tui pang hatai sahaneng , bruk cong khin padang mbang ngui di rilo dam dara, samar dong dam dara mesraiy hu phun jien piah padang mbang ngui jang yau dong duah bruk ngak ka dam dara …

Piah jak ba bhap bini pachreih hatai pakacah gauk ngak mbang  sản xuất, paglaong jien mek tame, pasiam rai duik, saai  Thương ba akaok padang mô hình “Bein njam hacih saat boh sang” di mblang taneh vil val sang di drei. Saai pala dom janih njam, raok danao rong ikan, rong labaih  100 drei menuh, ada, 8 drei limo menek, mek khak  buh ka labaih 3 ha padai, meng nan, padai tamuh siam, hu 6 tấn sa ha sa vụ, jien mek tame yaok thun hu labaih  100 triệu đồng. Mboh jalan ngak ni siam lagaih, rilo dam dara, menuac urang mai bac megru ilamu song pambak prong, mek hu jien tame rilo, rai duik dak harei dak siam tagok

Phó Bí thư Đảng ủy xã Pinăng Ngao, ndom lac: Dom thun tapa, Bí thư Đoàn xã Phước Tân Pi Lao Thương tuk halei jeng biak jiak bhap bini, sami samar, hadah krah dalam bruk dam dara. Meng nan, dom bruk  kayua  Xã đoàn peih ngak tuk halei jeng dui pachreih  urang  đoàn , dam dara kham merat hu mbaok tame.

Meng rilo rik dong dalam bruk ngak, rilo sahneng duah bahrau dong ka dam dara dalam  xã salih jalan sahaneng, khang hatai padang mbang ngui piah yam tagok dalam rai duik, dong ka mik va paglong akaok sahaneng ka labik dok hajao, hacih, mekre , kham ngak mbang  sản xuất piah paglaong jien mek tame…

Meng bruk kham merat  song dom bruk ngak hu yau nan, saai  Pi Lao Thương jeng sa dalam dom kreik camin hadah krah hu  huyện Bác Aí, tỉnh Ninh Thuận pok meyaom dalam bruk bac megru song ngak tui jalan duik rai hadah krah  siam mekre di  Hồ Chí Minh./.

Lang tapa sap Viet Nam

Anh Pi Lao Thương học tập và làm theo Bác

Thưa quý vị và các bạn!

Những năm qua, xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ những việc làm bình thường và giản dị hằng ngày, anh Pi Lao Thương, dân tộc thiểu số Raglai, Bí thư Đoàn xã Phước Tân, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, luôn tiên phong và có nhiều sáng tạo đưa phong trào thanh - thiếu nhi của xã đi vào nền nếp. Tiết mục“Người tốt việc tốt” tuần này, chúng tôi giới thiệu bài viết của Nguyễn Trung đăng trên báo Ninh Thuận nói về tấm gương này:

 

Với cương vị “thủ lĩnh” Đoàn, anh Pi Lao Thương, dân tộc thiểu số Raglai, Bí thư Đoàn xã Phước Tân, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, tâm niệm, muốn cho các hoạt động của đoàn thanh niên lan tỏa, cần phải xây dựng chương trình hành động căn cơ và hấp dẫn, thu hút được thanh niên tham gia thì mới củng cố và phát triển được phong trào bền vững. Năm 2017, anh cùng Ban Chấp hành Xã đoàn xây dựng các chương trình sinh hoạt thể dục - thể thao - văn hóa, văn nghệ định kỳ hằng tháng, rồi thông báo, vận động đoàn viên, thanh niên tại các thôn tự thành lập các đội bóng chuyền, bóng đá, nhóm biểu diễn các nhạc cụ dân tộc Raglai như thổi khèn, đánh mã la… Trong mỗi lần Xã đoàn tổ chức cho thanh niên các thôn giao lưu, thường gắn những hoạt động thiết thực khác như: thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ các hộ gia đình, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; đảm nhận tu sửa nhà cho các hộ gia đình chính sách… Qua các hoạt động định kỳ, đoàn viên, thanh niên toàn xã ngày càng gắn kết, tích cực tham gia các phong trào do Huyện đoàn, Xã đoàn phát động. Thông qua đó, Xã đoàn có điều kiện tiếp cận, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng khởi nghiệp của nhiều thanh niên, tranh thủ giúp thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay để khởi nghiệp cũng như giới thiệu việc làm cho thanh niên…

Để vận động người dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, anh Thương tiên phong xây dựng mô hình “Vườn rau sạch gia đình” ngay trên diện tích đất quanh nhà ở của mình. Anh trồng các loại rau, đào ao nuôi cá, nuôi hơn 100 con gà, vịt, tám con bò sinh sản, lấy phân chuồng ủ, bón cho hơn 3 ha lúa, nhờ vậy, ruộng lúa phát triển tốt, cho năng suất đạt sáu tấn/ha/vụ, thu nhập mỗi năm hơn 100 triệu đồng. Thấy mô hình đạt hiệu quả, nhiều thanh niên, hộ gia đình tìm đến học tập kinh nghiệm và nhân rộng, đã đem lại nguồn thu nhập khá, đời sống ngày càng được cải thiện.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Pinăng Ngao, nhận xét: Những năm qua, Bí thư Đoàn xã Phước Tân Pi Lao Thương luôn tích cực gần gũi với người dân, năng động, sáng tạo trong các hoạt động công tác đoàn. Nhờ đó, các phong trào do Xã đoàn phát động luôn thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia tích cực. Với nhiều đóng góp trong công tác, nhiều sáng kiến giúp cho thanh niên trong xã thay đổi cách nghĩ, mạnh dạn khởi nghiệp để vươn lên trong cuộc sống; giúp bà con nâng cao nhận thức về tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp, hăng say lao động sản xuất để nâng cao thu nhập…

Với sự nỗ lực và những thành tích trên, anh Pi Lao Thương trở thành một trong những gương điển hình tiêu biểu được huyện Bác Aí, tỉnh Ninh Thuận khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân