Urang kamei Cham dok yaih khan ka pandap khan bai di drei 

          Tui mban peih bruk, harei pataom ilamu khan bai  Việt Nam mbang ka II thun  2020 di tỉnh Đắk Nông hu peih ngak praong pakat negar. Harei pataom hu mbaok di dom kapul  nghệ nhân, diễn viên dom negar: Lào, Campuchia, Indonesia, Philippines, Singapore, Malaysia, Nhật Bản song Hàn Quốc dok duik rai song ngak bruk di ban raya  Hồ Chí Minh.

Langui di nan, dok hu  14 tỉnh, ban lac Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Yên Bái, Bắc Ninh, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi, Kom Tum, Đắk Lắk, Bình Phước, Tiền Giang, Bạc Liêu, An Giang song po sang  Đắk Nông hu mbaok tame dom bruk ngak  dalam harei pataom.

Gam song harei pataom ilamu khan bai Việt Nam, lac nyaom biai yaih khan song hu ieu urang buh jien tame ngak  du lịch tỉnh Đắk Nông thun 2020 song taduan mek angan mblang bein địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Mban peih ngak danak dak hu alin 1 tỷ đồng dong ka bhap bini bhum kreh negar pasiam dom khat lahik meng bala di langik tasik.

Harei pataom jengh lac labik palagaih ka dom nghệ nhân, nghệ sỹ, diễn viên dom bangsa takik dalam tỉnh song dalam negar hu taom gaok, bac megru, klah rabha ilamu salih bahrau, patagok bruk menyim khan bai. Abih di nyu nan lac, ni jeng lac tuk piah duah labik pablei tabiak tani tanat ka khan bai, ba tabiak jalan piah khan bai patagok jeng palei ngak, tagok jien mek tame ka bhap bini song pamong tal bruk ngak tabiak pandap du lịch hu angan ka khan bai Đắk Nông…

Harei pataom ilamu khan bai  Việt Nam mbang ka  II/2020 hu peih mbaok di melam  24/11, pablak song bruk taduan mek angan mblang bein địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Gam haong nan, lac  Parang iek  ilamu khan bai; ngak iek ilamu khan bai Việt Nam; parang iek  “Fashion show – Khan bai”; Nyaom biai yaih khan song hu tabiak panuac ieu urang buh jien tame ngak  du lịch thun 2020. Langui di nan, dalam dom bruk ngak dok hu  vòng bán kết song chung kết bruk pakacah Hoa khôi du lịch Việt Nam 2020; Lễ hội ánh sáng song khinh khí cầu; bruk ngak pahla di dom huyện dalam tỉnh…

Dom puk palei urang bangsa  M’Nông, Mạ, Ê đê… lac dom bhum taneh dok hu rilo inem krung ilamu vật thể song phi vật hu yaom glaong. Dom inem krung ni hu rik dong ngak brei kaya meda jang ilamu Tây Nguyên bo dok brei mboh cambaih ilamu di bhap bini bangsa  takik di  Đắk Nông (lac M’nông, Mạ song Ê đê) dalam bhap bini dom bangsa Việt Nam. Abih di nyu nan lac, bruk gheih mekre song yaom glong di dom janih bingu la biak karei angaok dom janih pandap yau khan bai, kayau, yot pak,... tapa nan brei thau ka bangsa nan.

Meng kein lagaih ka labik daok song drap ar meng langik tasik, bruk rilo ilamu di  40 bangsa adei saai  ba mai ka  Đắk Nông rilo prein khang, jalan lagaih prong piah dui pachreih urang buh jien tame ngak mbang, patagok  kinh tế - xã hội samar song khang kajap. Tỉnh Đắk Nông oh padeih kham merat duah thau, roh duah piah dak padang song patagok dom pandap  du lịch biak karei di drei. Dalam nan, tỉnh pataom tame peih ngak pandap du lịch pambuak song  mblang bein địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Meng dom yaom glong địa chất song ilamu siam gheih nan, tỉnh Đắk Nông brei thau  44 labik piah nao tal rivang me-in, padang 3 jalan du lịch hu angan ieu lac “Palei di dom ragu ragam”./.

Urang lang: Hanipha -17/11

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân