Urangpo padang ngak chung cư hu panuac langyah ka bhap bini 

Tui yaok pataom di  Sở padang ngak  TPHCM, di ban raya hu  1.440 sang  chung cư hu 141.062 boh sang. Abih tih mblang padang ngak lac labaih  10.600.000 m2, kuhria rah tapa yaok sang praong 75 m2. Boh sang chung cư meblah  8,4% tong abih sang dok di ban raya song dok patagok dalam tuk cakrok sang dok. Dalam 5 thun mai ini, sang chung cư meblah 24,6% tong abih sang dok padang ngak bahrau. Pambuak tal bruk khik ramik, pandar sang chung cư, tuk vak tapa  Sở padang ngak ban raya HCM hu taduan  105 mbang meriak gauk, hu langyah  96 mbang .

Sa bruk bhian ba tal meriak gauk, kandah gauk di po đầu tư song bhap bini lac labik pandar haong gauk, labik pandar karei dalam chung cư. Di chung cư Kim Tâm Hải (phường Tân Thới Nhất, Quận 12), po  đầu tư lac Công ty cổ phần Kim Tâm Hải hu padang angaok tal glaong di abih quán cà phê song labik pasram gym prong  385 m2. Ong Cao Văn Ngọc, urang dok di pak ni brei thau: Sarak ka  129/2009 di Sở padang ngak ban raya HCM hu mbaoh tangin brei adat ngak danak dak ni ndom lac “sân thượng” lac labik pandar haong gauk. Harei  23/4/2020, Thanh tra Sở padang ngak tabiak sarak  ka  335 tong phạt 45 triệu đồng, chap po  đầu tư yah klaak danak dak padang ngak oh hu adat, min mbiah tal urak ni oh ka ngak tui .Ong Ngọc hu panuac ieu  jabat chức năng tame bruk:

“Po đầu tư njauk yah klaak piah  sân thượng lanieng lanoi  ngak labik taom gaok ka bhap bini di chung cư. Hulin likau hu panuac lac dom mban, dom gah di karja njauk ngak khang jang piah langyah ka nyu salah ”

Di chung cư The EverRich Infinity (phường 4, Quận 5) jeng ba tal bruk meriak gauk  di labik  tầng hầm khik radeih.  Thun 2017 tuk chung cư hu ba tame pandar , dom boh sang hu radeih  ô tô caik radeih di tầng hầm njauk bayar jien yaok bilan  lac 2,2 triệu đồng/sa labik pataok radeih. Tal thun  2019, po  đầu tư lac  Công ty cổ phần patagok sang danaok  Phát Đạt khan lac  po radeih ba radeih tabiak truh hầm piah pablei labik pataok radeih  yaom  500 triệu đồng/sa labik pataok radeih. Min, bhap bini dok di pak ni oh njauk hatai song brei urang lambaok ba harak  pathau bruk ni tabiak Toà án bhap bini  Quận 10, TPHCM.

Tapa dom bruk nan brei mboh, piah plaih bruk meriak gauk, bhap bini tuk pablei salih sang chung cư njauk sahneng kuhria, duah thau, pasang iek harak gar ka nyu cambaih laih .Ong Lê Hoàng Châu, Akaok Hiệp hội sang danaok ban raya  HCM brei thau po  padang ngak chung cư njauk khan brei thau cambaih laih meng di tuk camereip:

Băng 22 giây: “Khol hulin mboh lac 2 gah meriak gauk ka  quyền lợi, saong kayua po đầu tư oh khan brei thau cambaih laih meng tuk camereip. Nan ye, khol hulin hu panuac ieu dom po đầu tư dalam tuk vak anak tal, tuk pablei dom boh sang  chung cư ye njauk khan brei thau ginup  ka danak dak”

Meda mboh , yaom lac sang  chung cư dak harei dak rilo, min dom adat piah khik iek, pasiam veik bruk ni oh ka ginup, oh ka catang. Ong Đặng Hùng Võ, Urang dahlau deih ngak Thứ trưởng mintri Tài nguyên song Môi trường brei thau, dok hu bruk meriak gauk di sang  chung cư kayua dom harak gar batabiak  dom jalan pandar chung cư dok kurang biak rilo. Hu urang dalam harak pambuak bruk pablei salih sang  chung cư, po padang ngak oh vak cambaih dom labik hu pandar haong gauk, labik pandar di ta-eng drei ngak ka rilo urang blei sang hu rilo jalan sahneng oh njauk.

 “Meriak gauk min oh hu jalan piah langyah ye bruk  camereip di abih lac peih bruk ba brei siam, bloh batabiak jalan langyah, meyah oh jeng ye ba gauk tabiak tòa , bloh tòa langyah habar brei tui yau nan".

Jeng tui ong Đặng Hùng Võ, urak ni oh ka hu dom adat cambaih laih ka bruk meriak gauk chung cư, ba tal kan kandah dalam bruk langyah. Piah langyah ka nyu salah dom bruk meriak gauk, kandah gauk ka labik pandar haong gauk, labik pandar karei di drei, karja njauk samar ngak ka nyu salah, pabak dom labik kurang dalam hukum ka sang chung cư. Hu yau nan meng hu siam mekre khang kajap, gam dong ka po padang ngak hu jalan adat hukum piah peih ngak danak dak, gam dong ka bhap bini sahnang hatai jang ka quyền lợi di brei thau cambaih song hu adat hukum khik caga./.

Urang lang: Hanipha 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân