Pathau mik va song tong abih gauk: Lingiu dom pajaih durian klaak durian klak yau DoNa, Ri6…, urak ni Musang King lac pajaih durian hu rilo menuac pala di tỉnh Đắk Lắk palih ruah. Yaom lac oh ka hu taong yaom min durian Musang King dok hu dom vựa phun pajaih ba mai pablei that rilo. Dom gah chức năng hu panuac kakei min rilo menuac oh huac kanda caik hatai tui pang, salih mblang taneh piah “đánh cược” song pala pajaih phun ngoại nhập ni. Kadha “Urang ngak hamu cong thau” harei ni, daa mik va pang kadha vak di Đông Phong vak angok báo Sài Gòn Giải Phóng kakei urang nong ka bruk pala pajaih durian Musang King:

Nao rah tui jalan meng pasak  ban sit Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) trun xã Hòa Thắng, tapen 2 gah jalan hu dom cơ sở, vựa phun pajaih  tapa duah thau mboh lac meng akaok bilan hajan thun ni,  durian  Musang King hu mong lac  phun pajaih pablei biak laik di dom cơ sở ni. Po sa  cơ sở chreih chrai yaih khan: pajaih durian Musang King hu blei rilo meng Bến Tre mai. Janih phun pajaih  2 thun hu yaom  220.000 đồng sa phun, dok janih 1 thun yaom meng 80.000 - 120.000 đồng sa phun. 

Tui ong Nguyễn Văn Quốc, dok di palei  Tiến Phú, xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, kayua dom thun mai ni cà phê, amriak kalu gam gam trun yaom, ngak miet oh hu laba, mboh dom bhum karei pala durian duah hu jien tỷ, ong jeng pala iek akaok bilan hajan thun ni, ong brei kaoh klaak jiak  1ha cà phê taha, mesraiy  50 triệu đồng blei pajaih piah pala  250 phun durian Musang King.

ndom ka năng suất, rilo po bein khan lac : “Urak ni di dunya, durian Musang King hu mong lac patao di dom janih durian. Janih durian ni ralow nyu kapan, njuak, pahe bingi jang dom janih karei song yaom biak glong. Di Malaysia, durian Musang King hu mong lac đặc sản di taneh ia”.  Ong Nguyễn Bình, po vựa phun pajaih  di  xã Hòa Thắng brei thau, meng akaok bilan hajan thun ni, phun pajaih  durian lac janih phun pablei biak laik  di cơ sở ong. Tuk khol hulin hu panuac caong brei thau cambaih  jang ka pajaih durian bahrau, ong Bình tok ndom lac nan đặc sản di Malaysia.

Tui Tiến sĩ Hoàng Mạnh Cường, Trưởng bộ môn Lâm nghiệp song phun mbang boh, Viện Khoa học nông lâm nghiệp Tây Nguyên, durian Musang King hu asal meng Malaysia. Lac janih du rian đặc sản di negar ni song ba mai kein bala  kinh tế ka urang pala . Durian  Musang King ba tame  Việt Nam labaih 3 thun jiak di ni  meng jalan tiểu ngạch, hu dom  cơ sở, vựa phun pajaih prang tabiak pablei. Urak ni di  Việt Nam, janih durian ni  dok hu dom pasak  ngak ong duh iek , kayua oh ka hu  kết quả yau nan ye oh ka brei adat pablei .

Ong Hoàng Mạnh Cường brei thau, Viện dok pala iek pajaih  durieng bahrau ni, piah tong yaom iek nyu lagaih song langik tasik, taneh riya halei oh, năng suất siam jang  dom janih durian karei hlei oh  . Piah tong yaom hu dom kadha nan, brei hu tuk vak atah. Kayua Yau nan ye, Viện Khoa học nông lâm nghiệp Tây Nguyên hu panuac caong dom gah chức năng kakei urang nong  jhui samar salih mblang taneh  phun pala klak meng du rian Musang King, plaih bruk khat lahik gah kinh tế, ngak kan kandah tal an ninh nông nghiệp.

Sở ngak nong song patagok palei pala tỉnh Đắk Lắk hu harak pandar dom puk palei kakei bhap bini caik hatai sangka. Langiu di nan, chi cục jeng hu panuac ieu dom cơ sở phun pajaih dalam tỉnh oh pablei janih durian ni./.

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân