Urak ni dalam dom doanh nhân naih gheih di tỉnh Bình Thuận hu biak rilo urang kamei, yau ye muk Nguyễn Thị Kim Tuyền - Giám đốc Công ty TNHH Mười Tuyền, muk Cao Thị Toàn - Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Cao Lâm, muk Nguyễn Thị Lâm - Giám đốc Công ty TNHH Bao bì Hòa Hợp, muk Nguyễn Thị Kim Hiền - Giám đốc Công ty TNHH Kính trang trí Nội thất Lê Nguyễn, muk Phùng Thị Thu Nga - Giám đốc Công ty TNHH pajeng ba Trung Nga…Taphia di nan, dok hu rilo saai kumei jak jeng song dom bruk padang mbang ngui sit di tổ hợp tác. Meng jia tame rup drei song bruk sahneng duah di drei, dom urang nan oh lac patagok kinh tế boh sang bo dok rik dong ka xã hội. Kadha vak hadei ni angaok mbao Bình Thuận hu dong ka khol drei thau cambaih jang bruk ni :

 

  Padang mbang ngui, tagok bruk pablei salih lac sa dalam dom jalan ngak dong ka urang kamei duah hu bruk ngak khang kajap, taogk  kinh tế boh sang. Dom doanh nghiệp song boh sang kayua urang kamei khik iek hu ngak tabiak dom pandap panda, duah hu jien rilo song hu  trách nhiệm glong ngan saong xã hội.

Tui Hội Liên hiệp urang kamei  tỉnh Bình Thuận, thun 2018, Hội hu ba tabiak bruk  “Harei urang kamei padang mbang ngui ” dalam tong abih urang jakar, hội viên, urang kamei cơ sở. Peih bruk pasang iek  400 sahneng duah urang kamei padang mbang ngui , meng nan tong yaom, pilih ruah tabiak  16 sahneng duah gheih di abih nao pakacah pakat  tỉnh. Dalam nan hu sa sahneng duah mek  hu giải A song  2 giải B pakat Trung ương. Urak ni rilo sahneng duah di urang kamei  hu peih ngak saong tuk camereip mek hu siam lagaih. Pagap yau  Hợp tác xã thanh long Hàm Đức di saai Lê Nguyện (xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc). Langiu di bruk ngak lak  thanh long, hợp tác xã peih prong bruk pablei salih  boh  thanh long that, duah blei saong pablei veik boh thanh long that ka siêu thị Big C dalam negar. Danao caluai ia  Tâm Nhân Trí di saai  Nguyễn Thị Thanh Hường (xã Hồng Sơn, Hàm Thuận Bắc) hu pambak khang dalam bhap bini, kayua hu bruk pambuak gauk khang hong dom pakat,  dom gah, sang bac yau nan ye jien mek tame rilo jang dahlau. Bruk sahneng duah ngak tabiak kaik oh cuh di saai  Hồ Thị Ngọc Nhân (xã Sông Phan, Hàm Tân) urak ni hu peih prong song ba tame ngak iek sa dây chuyền ngak bahrau piah tagok rilo pandap di anak tal.  

Oh padeih veik di dom jalan ngak, bruk ngak klak bo rilo saai dok roh duah, sahneng tabiak piah peih tabiak rilo jalan ngak mbang pablei salih karei di gauk. Pagap yau saai  Lưu Thị Xuân An (xã Phong Nẫm, ban sit  Phan Thiết), thun  2018 saai mek hu  giải ba ka bruk sahneng tabiak bein phun hajao  mini, thun ni daok hu mbaok tame pakacah hatai sahneng  bein bingu  hồng ngoại hữu cơ. Meng ngak njauk jalan nan ye  hu drak pasa blei biak glong.

Bruk njauk uan tambuan lac ,  dom pakat hội hu rilo jalan ngak yau ginum biai, taom gaok dom urang kamei doanh nhân jak jeng, parang iek, yaih khan pandap panda, dong palagaih piah ka hội viên padang mbang ngui, peih bruk pablei salih.

Thun 2019, labaih 300 sahneng duah tut angan tame pakacah “Harei pataom urang kamei padang mbang ngui”.Dom sahneng duah hu biak rilo janih meng ngak nong  tal  tiểu thủ công nghiệp, chế biến song pablei salih. Yau rong  dúi pablei tui jalan tu jru, pala song pablei  thanh long, khan aow jhik pứt, pala bimao linh chi, pala njam thủy canh lagaih song  biến đổi khí hậu, pala  phun đinh lăng haong phun sâm phấn, pabak njam patam, kaya ikan, menuk hacih, pala njam hacih  hữu cơ dalam sang lưới…Tong abih jeng brei mboh bruk sami samar, hadah krah, jang yau hatai caong khin yam tagok di urang kamei Bình Thuận. Pak di huyện palao Phú Quý, hu  60 sahneng duah, hatai cong khin padang mbang ngui. Dalam nan sahneng duah pablei đặc sản dứa dại Phú Quý di saai Ngô Thị Trí mek hu giải nhất dalam harei pataomsong hatai sahneng pablei salih pandap  gia công mỹ nghệ di saai  Phạm Thị Kim Thương hu giải khuyến khích.

Min biak di nyu urak ini doanh nghiệp kayua urang kamei ngak po lac daok sit saong biak sit, takik hu dom danka dak, sarak dong brei . Nan oh ka ndom tal tuk padang ngui, urang kamei gaok rilo kan kandah ka  định kiến giới, takik hu taom gaok dom prein khang, drak pasa, ilamu khik ramik doanh nghiệp. Kayua yau nan ye, taphia di bruk dong pren meng karja palei song dom ban, dom gah, dom adei saai brei jia tame rup drei, khang hatai yam tagok,oh caik ka dom hatai sahaneng  padeih veik angaok harak baar.Pandar ilamu khoa học công nghệ dalam bruk sản xuất, chế biến, pablei salih piah ngak tabiak dom pandap khik kajap chất lương./.

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân