Meng rilo thun ni mai, Sang bac trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, quận 1, ban raya Hồ Chí Minh tuk halei jeng lac sa sang bac hu angan je kayua pato pakai siam, hu amaik ame song anek saih anit ranam. Hu patagok yau nan dalam dom thun tapa, njauk ndom tal bruk rik dong oh thau gleih glar, kayua bruk patao song bac di anai Vũ Thị Ngọc Dung – Hiệu trưởng sang bac.

Gam song dom gru pato di sang bac Bùi Thị Xuân, rilo thun ni mai, anai  Dung tuk halei jeng suh sah ka rilo bruk di sang bac, abih di nyu nan lac  bruk bac daa di anek saih. Kayua yau nan ye, anai  Dung duah rilo jalan  piah jhul khang bruk chuyên môn di sang bac, jhul khang bruk  phân ban, phân hóa anaih saih meng di tuk bahrau tame bac tal 10. Anek saih tal  12 di sang bac bhian hu  pasram megru pakacah đại học, abih di nyu nan lac dalam tuk  ôn thi trung học phổ thông pakat negar. Yau nan ye, rilo thun ni mai, sang bac bhian dang dalam top glong  dom sang bac trung học phổ thông dalam negar hu anek saih  tame đại học.

Anek saih di sang bac  hu bac  ngôn ngữ 2. Hadei di 4 thun peih ngak, sang bac hu pato  5 ngoại ngữ 2 ka anek saih: Pháp, Hàn, Nhật, Trung song sap  Đức.Dom anek saih biak takre, mek hu rilo jak jeng, giải thưởng glong di dom mbang pakacah prong, mek hu rilo pok jien bac hu yaom di dom kapul nyaom negar langiu. Meng hatai khin pabak tong abih dom kỹ năng ka anek saih di sang bac, Anai  Vũ Thị Ngọc Dung peih rilo bruk  ngoại khóa, rilo tuk bac  kỹ năng sống ka anek saih.

Anek saih di sang bac hu bac dom  ilamu gah taom gaok, ilamu thoát hiểm, ilamu ndom nyai anak rilo menuac urang…song meng thun bloh, anek saih tal  12 dok hu mbaok tame dom tal pato ngak mbang huak, pachreih hu biak rilo anek saih hu mbaok tame. Tổ bộ môn Văn di sang bac Bùi Thị Xuân  4 thun ni mai peih ngak hu siam maong puac tapuk ka anek saih tal 10, 11. Huac lac anek saih tal 12 di sang bac  gleih glar kayau bac da-a, anai  Vũ Thị Ngọc Dung dok hu daa  huấn luyện viên Yoga di Pasak  thể dục thể thao quận 1 mai pato ka dom adei.

Dalam luac yaok pluh thun pato bac song ngak bruk khik ramik di drei, anai Vũ Thị Ngọc Dung tuk halei jeng mboh lac: njauk anit ranam, sangka song iek glang ka anek saih. Anai Dung bhian kakei dom đồng nghiệp di drei, mboh anek saih halei gaok kan kandah brei khan jip, piah sang bac, atau anai Hiệu trưởng dang tabiak daong.“Sang bac oh caik ka anek saih kan kandah kayua oh hu jien đóng học phí bo njauk padeih bac, saong oh caik ka anek saih laik tame dom tệ nạn …”- anai  Dung khan lac yau nan. Kayua halei hu dong ka anai Dung mek hu rilo siam mkre yau nan, ngak ka sang bac tuk halei jeng ba akaok nao dahlau di gah pato megru di ban raya  Hồ Chí Minh? Anai  Vũ Thị Ngọc Dung khan lac?  Diukrai siam mekre, khang kadang, caik hatai sangkak saong anit ranam tong abih đồng nghiệp, anai  Hiệu trưởng hu ngak ka sang bac biak siam mekre, anit ranam gauk, dong ba gauk, piah ka dom urang jakar, gru pato song  nhân viên di sang bac tuk halei jeng sahaneng hatai ngak bruk.

Anai Dung ndom lac: “Dak hu chức vụ ye dak brei hu  trách nhiệm, ba drei tame song menuac urang. Ngak bruk hagait njauk ngak a siam “tal labik tal dhua”. Hu 28 thun dalam gah pato pakai, min oh tuk halei anai  Vũ Thị Ngọc Dung abih suh sah ka bruk pala menuac./.

Urang lang: Hanipha -20/11 

 

Dom anek saih biak bui sambai tuk hu nao bac da

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 75 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh
Yam ndok : Trần Văn Thao
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân