Tết Nguyên đán anek sak takuh 2020 mai jaik tal, meng bruk takik caik hatai sangka di bhap bini, kol co, blah, abih di nyu nan lac kol blah di jalan daok ngak ka menuac sia mboh huac tuk tabiak jalan, ngak srau kadau ka ANTT. Công an TPHCM hu ba abih menuac di drei tabiak khik iek luac harei melam di abih 24 quận huyện, khik caga siam mekre ka bhap bini bui sambai raok Tết. Kadha vak di Vinh Quang, urang vak di rayo sap ndom VN di ban raya HCM brei thau ka bruk nan:

Dom urang lin khik caga an ninh trật tự 

Dom harei jiak di ni, di ban raya HCM gam gam rah tabiak dom bruk co klaik, blah mek pandap angaok jalan ngak ka menuac sia mboh huac. Dom harei bahrau ini, 2 duik pasang pajeng nek angaok radeih patuh  tapa  hầm chui Tân Tạo daok di jalan roya ka 1, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, ban raya HCM ye njauk sa nyaom urang  mek  bình xịt hơi cay xịt tame piah handaoh điện thoại. Pambuak tal janih co blah ini, Công an quận Bình Tân bahrau chap hu sa nyaom  meblah pandap kayua  Liêu Thanh Long (dok ieu lac Long Cao dok di  quận Bình Tân) pal akaok.

Lingiu di blah, handaoh pandap, kol co klaik dom harei jiak Tết jeng hu rilo. Bahrua ni, sang saai  D.Q.H. (umo 39 thun ) daok di  jalan roya 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức njauk co tame mek  3 sruh radeih patuh. Bahrau di abih lac  mesup harei  15/1, khu nhà trọ sang saai  Nguyễn Thị A. (umo 28 thun) daok di jalan ka  8, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9 njauk khol co klaik ndik paga tame mek 4 sruh radeih patuh di  sinh viên song urang ngak pah trọ. Kol nyu daok co klaik gam tuk harei bo oh huac hagait. Akoak bilan  12/2019, saai  Điểu Tỷ Huỳnh, daok di  quận Thủ Đức bahrau tame  quán lisei di palei Đại học Thủ Đức, dom pluh minite hadei, saai tabiak  ye sruh radeih  njauk co klaik mek lahik. Sai  Huỳnh lac:

 Adei mboh di làng đại học ye bruk srau kadau co klaik blah mek drap ar bhian rah tabiak, kayua ni lac labik dok tapen tỉnh Bình Dương song ban raya .HCM, biak kan kandah. Cong khin jabat chức  năng hu rilo mbang pasang iek piah khik siam mekre ka bhap bini).

Bruk hu rilo kol co, blah dalam dom harei jiak  Tết Nguyên đán 2020 ngak ka bhap bini biak duh hatai. Anak bruk nan, langiu di bruk khik kapul pasang iek di rilo gah (ieu lac Kapul ngak bruk 363), Công an ban raya HCM brei thau: cảnh sát giao thông meda pambuak bruk song  cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự song  công an 24 quận huyện tagok bruk pasang iek, duah thau, cap mek khol  tội phạm, abih di nyu lac  tội phạm angaok jalan  di  labik dân cư, dalam ban raya, labik jiak tapen, vành đai. Trung tá Trần Minh Quang, Đội trưởng Đội CSGT Bến Thành, Phòng Cảnh sát giao thông jalan mbak song jalan pasei, Công an TPHCM brei thau:

  Công an ban raya bhian nao khik iek piah samar cap mek kol co blah, pajeng ba pandap ja, buôn lậu, ma túy..., piah rik dong khik kajap  ANTT, trật tự giao thông, trật tự xã hội dahlau dalam song hadei Tết. Tapa nan, palagaih ka bhap bini bui sambai raok  tết hu siam mekre)

        Công an ban raya HCM jeng hu peih mbang tabung glong pagui mek kol tội phạm, khik caga siam mekre angaok jalan, pacang khuah pandam khuah dalam  2 bilan, dui atah tal hadei di Tết Nguyên đán. Abih tih  quân số hu mbaok, khik iek duah thau. Tui  Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an TPHCM, tuk Tết kol co blah bhian pambak tame sơ hở piah klaik mek. Abih di nyu nan lac tuk urang nao palei mbang  tết, nao main tết, atau di dom labik main giải trí rilo menuac ... Công an TP hu duah thau , hu jalan ngak cambaih laih piah cap mek kol tội phạm, abih di nyu lac khik kajap an ninh, trật tự siam mkere  di dom labik ngak bruk praong, dom labik  lễ hội, labik hu rilo menuac.  Thượng tá Nguyễn Thế Lâm daok brei thau lac: 

  Tui bruk di yaok lễ hội, CATP brei menuac nao khik kajap siam mekre, oh caik rah tabiak dom bruk khủng bố, khuah patuh; peih bruk pasang iek , patrun patakik dom bruk co klaik, loc kadung. Patagok bruk khik kajap siam mkere angaok jalan nao mai, pataom tame pacang khuah pandam pui khuah khu dân cư dalam tuk Tết)

Taphia di bruk kham merat di dom   gah  chức năng, yaok bhap bini jeng brei patagok hatai sahaneng, dong khik kajap siam mekre angaok jalan mbak, trật tự xã hội, sangka  tuk pandar pui , nguồn nhiệt, pacang khuah padam khuah ka sang drei song dom sang daok jaik taphia. Meng bruk rik prein di bhap bini meda ba mai ka yaok urang, yaok boh sang hu mbang Tết dalam siam mekre, haniem phol./.

Urang lang: Hanipha -21/1 

 

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Yam ndok : Trần Văn Thao
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân