Salih ka bruk pato pakai tui jalan “ gru bac, anek saih vak” dom thun ni mai, rilo sang bac   phổ thông di ban raya . Hồ Chí Minh hu padang  dom danak  dak pato bac thực tiễn dong ka anek saih hu ba drei tabiak langiu sang bac. Kadha vak hadei ni di  Mỹ Dung, urang vak di rayo sap ndom Việt Nam dok di ban raya Hồ Chí Minh hu khan ka jalan pato bahrau ni .

     

 Bac Sajarah di muinyim, bac sinh học di thảo cầm viên atau bac Văn tapa dom danak  dak du lịch, dom bruk ngak pahla… lac jalan bo rilo sang bac di ban raya dok peih ngak ka rilo anek saih. Di sang bac Tiểu học Nguyễn Văn Trổi - Quận 4, dom tiết học đạo đức, pren yava bhian hu cei gru anai gru dalam sang bac ngak jeng dom var ngoại khóa dong ka uranaih gam bac, gam me-in, min thau ba bruk bac da-a tame rai duik.

 Dok sang bac Trung học cơ sở Trần Văn Ơn di Quận 1, dua thun ni mai, môn Văn hu pato tui jalan biak jiak, tapa rilo danak dak yau pasram ngak  hướng dẫn viên du lịch, hu mbaok tame dom bruk ngak pahla … Amuk Nguyễn Thúy, urang ba tabiak danak dak pato Văn thuyết minh meng  dự án di sang bac Trung học cơ sở Trần Văn Ơn brei thau, ni lac jalan ngak piah pachreih dom anek saih. Meng nan salih ka bruk bac  lý thuyết bloh ngak bài kiểm tra di tal bac, dom anek saih di sang bac hu mbaok tame rilo bruk ngak siam lagaih yau eng drei ngak pandap main brei ka anek naih kan kathaot, ngak pandap pandar meng pandap tái chế… Amuk Nguyễn Thúy lac:

 

 “Gru pato bo tuk tame tal bac hu anek saih ranam takre kayua drei sahaneng tabiak dom jalan pato bahrau piah dom adei bac mboh hanjuan jang, lac bruk bui sambai. Di labik ni bac hajuan, min dom adei jeng thau hu asar prong di kadha. Meng nan dom adei anek saih mboh takre môn Ngữ văn, takre anai pato, drei bui sambai kayua bruk nan.”.

 

 Oh dok dom tuk bac thu lagu, dom tiết Văn thuyết minh urak ni hu bui sambai, chreih chrai jang. Bruk bahrau ni hu dong ka dom anek saih pataom hu rilo janih bac song pasram ilamu taom gaok, ndom nyai nao mai, thuyết trình saong ngak bruk tui kapul nyaom. Hadei di tuk ngak salah bloh, dom kapul hu jao bruk thuyết trình ka makna di pandap nan dahlau di tuk khan brei thau ka dự án angaok blah khau tin di tal bac. Điểm kiểm tra di yaok anek saih hu tong yaom tui bruk sáng tạo song chất lượng dự án bo kapul ngak. Tui  Phạm Uyên Nhi, anek saih sang bac, jalan bac ni biak chreih chrai:

 

 “Meyah tok daok di tal bac, bac bloh ngak bài kiểm tra ye biak chán. Tuk kol adei tabiak gah langiu trải nghiệm ye mboh takre jang. Yau nan ye kol adei cong lac tong abih dom môn bac jeng hu dom trải nghiệm thực tế yau ni”

Meng thun bac ni, sap gar salih tiết di sang bac Trung học cơ sở Lê Quý Đôn hu salih meng dom lagu doh bhap bini 3 bhum. Ni jeng lac tuk vak kalup kapul lagam lagu bangsa di sang bac hu peih ngak chính thức song tuk vak định kỳ diharei car yaok adit. Amuk Lê Thị Ngọc Loan, gru pato bộ môn Âm nhạc sang bac Trung học cơ sở Lê Quý Đôn brei thau, jalan pato bahrau ni pachreih hu bruk sangka di anek saih. Tal tuk vak ni hu biak rilo adei halan hatain tut angan tame kalup kapul. Oh lac bac paik đàn bầu, đàn tranh, rilo adei dok takre doh dom lagu bhian randap.

 

Bruk pato  ragu ragam meng kan njauk danak dak, min hu tính hàn lâm. Dok jalan pato ni biak thực tiễn. Khol hulin pato ka dom adei độc tấu bloh hòa tấu. Tuk main capi song gauk , anek saih thau hu dom nhịp, phách bloh dom sap ragam brei ngak habar piah cảm nhận hu tuk dom nốt nhạc yava tagok.”.

    Tui  ong Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở pato megru ban raya. Hồ Chí Minh, bruk padang dom  tiết học thực tiễn tui jalan pato pakai ini dok hu rilo sang bac peih ngak hu siam. Anak tal, gah pato megru ban raya brei jhul khang jalan ngak ini piah pachreih hatai sahneng duah thau di anek saih dom pakat. Bruk njauk sangka di labik ni lac dom sang bac brei hu salih bahrau samu gauk piah ba mbuan lagaih di abih ka anek saih  trải nghiệm:

 

     “Nao gam song nan lac bruk salih bahrau pasang iek, tong yaom. Sang bac tong yaom pren bac di anek saih, oh lac tapa bruk pasang iek ilamu bo ba tabiak hu dom kadha tangi sua piah anek saihbrei mboh bruk thau hu, ba ilamu bac megru hu tame dalam bruk ngak yau habar.

 

    Jalan pato nan brei hu bruk pasiam song akaok sahaneng oh padeih di dom urang gru. Piah hu sa var bac biak siam gam song thực tiễn, ramik caga sa giáo án siam mekre lac oh ka ginup, kadha bo gru pato brei hu lac bruk pambuak gauk, ba jalan naih gheih, piah anek saih patagok hu ilamu di drei. Yaok tiết bac urak ni hu jeng sa dự án, sa labik bo gru pato yau sa urang tacei ba, peih jalan, dok menuac njauk duah jalan langyah nan oh thei krei lac dom anek saih./.  

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân