Dom thun tapa , Hội Chữ thập đỏ xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng tuk halei jeng hu tong yaom lac sa dalam dom labik hadah dalam bruk ngak pahla dalam huyện, dalam nan, hu bruk rik dong oh sit di ong Lâm Thanh Sơn – Akaok Hội Chữ thập đỏ xã Đại Tâm. Di tuk pahadar 73 thun harei padang Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946-23/11/2019), khol hulin hu kadha vak di Hồng Như angaok báo Sóc Trăng ndom ka ong Sơn lac sa urang jakar abih hatung hatai song bruk ngak di Hội.

 

Kak kajap haong bruk chữ thập đỏ, ong Lâm Thanh Sơn sahaneng lac  “urang ngak bruk pahla brei hu hatai siam, ranam bruk song anit ka urang kan kathaot ”. Kayua yau nan ye, dalam bruk ngak, ong bhian trun tal dom dhar kapul piah duah thau dom urang hu rai duik biak kan kandah piah hu jalan dong, saong nao duah dom phun jien dong ka dom urang nan.Meng thun  2014 tal urak ni, lac urang dang akaok Hội Chữ thập đỏ xã, ong song Ban Chấp hành Hội tuk halei jeng ngak njauk tui tacei ba di  Huyện hội,peih ngak rilo bruk pachreih hu rilo hội viên hu mbaok tame.Tapa nan,hu ba bruk ngak di  hội cơ sở tame tani tanat,daong pakhang pakajap tổ chức hội 

Ong Sơn khan lac, urang jakar  hội khin ngak siam bruk ngak di hội ye langiu di hatai pachreih tui dok  brei padang hu jalan ngak cambaih laih, lagaih song bruk di puk palei,yau ye  bruk jak ba “Yaok kapul nyaom, yaok menuac urang gam song sa địa chỉ nhân đạo” kayua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ba tabiak, hội jak ba urang ngak pahla rik dong ka  36 địa chỉ nhân đạo. Jak ba padang ngak hu “Kapul khang brah anit ranam” di  8 palei  piah dong ka dom boh sang  hu urang dalam sang metai, padang hu sa kapul pataom mek jru nam pahla  piah alin brei dom baoh baha song balik iek ruak  đông y từ thiện. Taeng dalam thun  2018, hội jak ba hu  1.277 pok pandap brei ka dom boh sang kan kathaot, urang njauk jru mek klik kruac, boh sang hu rai duik biak kan kandah. Ong daok hu pambuak bruk haong Kapul dam dara  xã jak ba urang jakar,  urang hội , urang đoàn, dam dara song urang halan hatain hu mbaok tame brei drah ngak pahla yaok thun  .

Muk Trần Hồng Ni – Akaok Hội Chữ thập đỏ huyện Mỹ Xuyên brei thau: “Cei Sơn lac sa urang jakar  hội ba akaok nao dahlau, abih drei ka bruk ngak. Daalm tuk vak ngak bruk  hội pakat angaok jao brei , cai tuk halei jeng ngak siam bruk di drei, tuk halei jeng lac talei pambuak taong abih bruk. Rilo menuac kan kandah hu cei jak ba urang ngak pahla dong yam tapa kan kandah, tapa nan dok rik dong tame bruk  an sinh xã hội di puk palei”.

Meng dom bruk ngak hu, ong Lâm Thanh Sơn – Akaok Hội  Chữ thập đỏ xã Đại Tâm njauk lac kreih camin hadah piah ka urang jakar, urang hội  bac megru -ngak tui, urang jakar hội “trak hatai” song bruk ngak pahla.Mboh hu dom bruk ong ngak hu,Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hu pok meyaom song alin  Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Chữ thập đỏ Việt Nam” brei ka ong./.

                                                                   Urang lang: Hanipha- 23/11    

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân