Lô pandap 200 baoh gom hu sa công ty Liên doanh di Bình Dương kakei blei piah padang ngak trung thu ka dom adei anek saih kan kathaot pachreih bac lac lô pandap puac abih bo sang ong Nguyễn Văn Quyền taduan ngak dalam bilan trung thu thun ini. Yaom lac hu caga pandap piah ngak meng hadei di Tết min tal kreih bilan 7 saka ia bulan, ong Quyền oh taduan ngak kayua huac lac oh ngak truh.

Sang ong hu 2 urang ngak saong dom kamuan daong bruk. Urang kaoh kreim ngak khung, urang tạo hình, cih hình trang trí…bloh meng nan ngak tabiak hu rilo gom gheih, mekre. Dom bruk sit sot yau kết kẽm, mbat ba-ar camin … bhian brei ka dom adei sit ngak. Daok bruk tạo hình saong cih ye ong Quyền ngak eng kayua dom baoh gom mekre iek halei oh lac meng dom rup cih. Meng drei tapai, anek cim kadit tal dom bingu la, tok tapa tangin cih di ong Quyền lac mboh hadah mekre tagok angaok mbaok ba-aa camin.

Palei ngak gom meng kan Phú Bình hu meng labaih meteh abap. Dom menuac di palei ngak Báo Đáp, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định  ba tui bruk ngak lồng đèn tame Bei Gon, patoa veik ka rilo menuac daok pak ini. Dalam dom thun 90 di abap dahlau, lac tuk ngak mbang hu, palei lồng đèn Phú Bình hu tal 300 sang ngak gom. Min bruk tabiak rai di lồng đèn nhựa gam saong rilo pandap me-ini điện tử dom thun dahlau daih ngak ka rilo sang ngak gom meng kan klaak bruk, duah bruk karei ngak mbang duah jien. Tal urak ini, di Phú Bình tok hu labaih 70 sang daok tui bruk. Yau ong Nguyễn Văn Quyền, urang hu labaih 20 thun ngak gom, jeng hu dom mbang khin klaak bruk kayua gom ngak tabiak oh meriak gauk hu haong gom Trung Quốc. Min patuah lac, dak harei dak hu rilo menuac duah mai veik haong gom Việt kayua độ an toàn glaong, yaom mbiah, saong kadha praong jang meda kayua lac, nyu daong ka oh takik menuac hu mboh veik dom siam mekre di dom bilan trung thu meng kan. Dalam akaok sahneng di dom bilan trung thu meng kan nan, dom đèn kéo quân, đèn ông sao lac dom baoh gom caong hu di rilo anek naih kan kathaot. Saong hu oh takik urang ame, urang amaik, yaom lac glaih glar duah jien, nduac brah yaok harei min tal Tết Trung thu thun halei jeng kham merat blei ka anek di drei sa baoh gom, dom baoh ahar piah rik tame haong ayut sahabat phá cỗ.

  Lồng đèn Việt Nam hu rilo menuac blei dalam bilan Trung thu thun ini. Nan lac sa kadha bui sambai ka bruk ngak lồng đèn meng kan, dalam nan hu palei ngak gom Phú Bình. Ong Nguyễn Văn Quyền khan lac: Ngak lồng đèn lac bruk ngak meng kan, drei thau ngak nan ye tal bilan lac drei ngak, oh klaak hu. Nan lac hatung hatian, lac hatai takre di drei oh klaak hu. Ka sa lac drei ngak ka uraniah nyu me-in, ka dua lac drei jeng duah hu jien meng bruk ngak ini.

Dom baoh gom meng Phú Bình ini hu ba nao pablei di grauk labik. Daok di ban raya HCM, rilo di abih jeng lac di khu phố lồng đèn angaok jalan Lương Nhữ Học (quận 5).Sa-ai Huỳnh Nhi, sa urang tuai blei lồng đèn padang ngak trung thu ka uraniah anek di urang ngak daok di Quận 7 brei thau: “Thun ini, di phố lồng đèn hu biak rilo janih gom meng kan biak mekre nan ye drei blei piah daong ka bruk ngak gom meng kan. Dalam bruk me-in di dom adei hu biak rilo pilih ruah, min bruk pilih ruah gom meng kan nyu jaik haong dom adei jang. Dom adei gam hu me-in gam hu jaik haong ilamu”.

      Rilo tuai blei gom ka uraniah saong daok blei piah ngak mekre nhà hàng, khách sạn, quán cà phê…Yau bruk rilo tuai tuk nao tal Hội An dalam dom melam ia bulan bak baoh, mboh chreih chrai meng rilo dãy phố tuan gom ginup sambo, ngak ka melam phố cổ nyu hadah mekre jang. Yau nan, drei meda jia lac, palei ngak gom Phú Bình jeng yau rilo palei ngak meng kan karei karei, yaom lac hu tuk tagok, tuk trun, min oh lahik nao kayua dalam raidiuk jar var ini, dom mbaik din sit dalam yaok baoh gom, tuk hu truac tagok, jeng ngak brei hadah mekre ilamu Việt meng kan./.

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân