Harei akaok meti di Tết Hồ Sự Chà, dom baoh sang saong but pajaih peih ngak Adat paling ahar trôi da-a muk kei brei mboh hatung hatian iek praong, thau dhar phol di anek taco ngan saong ong muk kei, amaik ame.

Hadei di nan dom baoh sang hu sik ngak pabui. Kadha siam gheih dalam ilamu pandap mbang huak di bangsa Hà Nhì dalam dom harei Tết lac, urang sik ngak rilo pabui dalam harei akaok meti atau harei ka klau, oh sik ngak rilo pabui di harei kreh. Urang Hà Nhì sahaneng, harei akok meti mbang Tết  lac harei anek Girai, harei kreh lac harei Ranaih oh lagiah sak saong pabui. Meyah sik ngak rilo pabui di harei nan ye hadei ini oh hu patuah jamo dalam bruk raong glang.

Tuk kaoh kaok pabui, po sang brei ngak adat  di akaok pabui saong pok panuac lang kan likau lac tapa thun birau baoh sang hu lagiah dalam bruk raong glang piah Tết thun hadei sik ngak pabui drei praong lameh njuac jang. Tuk sik ngak rilo pabui blaoh, po sang meng kaoh yaok binah angaok rup pabui hasit ba nao ngak tathak blaoh dak tagok salao saong dom kaya kan karei piah da-a ong muk kei.

Dom harei Tết Hồ Sự Chà, urang Hà Nhì hu adat glang iek  tai saong phik di pabui. Tuk sik ngak pabui, tai haong phik pabui hu po sang mek tabiak tani tanat dahlau di abih saong buh tame sa baoh jam praong caik di labik hacih sa-at. Glang iek tai, phik pabui lac ong taha umo, hu angan je dalam sang, hu rilo urang iek praong, anit ranam. Tuk glang iek, meyah tai pabui siam tamo, sambo mau that, phik pabui catang bak lac siam, yam tapa thun birau baoh sang hu rilo siam lagaih dalam bruk raong glang, adei sa-ai, anek taco khang tangin kajap takai, prein yawa khang kadang, sang danaok bui sambai, jum pataom gauk.

Jala pandiak harei camereip Tết Hồ Sự Chà, dom baoh sang peih bruk mbang Tết saong raok tuai. Dalam palei mboh biak chreih chrai, bui mbai tuk yaok urang mai duah rivang gauk.  Po sang tabiak tal akaok jalan chap tangin taduan tuai, cambuai klao bui sambai da-a tame sang huak lisei, menyum alak akaok thun saong tadhau ayuh ka gauk hu rilo siam mekre.  

Tal harei kreh Tết Hồ Sự Chà, meng subuh page, puk palei chreih chrai tagok meng bruk thaok ahar bánh dày di yaok baoh sang. Lathung camereip, langiu bruk mbeik dom baoh ahar praong sit sumu gauk, po sang ngak sa baoh har gul vin, mekre abih piah paling da-a muk kei dahlau di tuk mbang ahar. Dom amuk, dom sa-ai kumei ba gauk daoh dom ragu daoh bhapbini, daoh nao mai, daoh uan thun birau. Likei dam, kumei dara tamia dom ragam tamia meng kan. Dom adei sit main dom kadha main bhap bini di bangsa.

Tal harei ka klau, bruk bui sambai chreih chrai di harei Tết jeng daok dalam yaok palei. Dom baoh sang daok hu tuai damuai mai tame tadhau ayuh Tết. Dom bruk daoh tamia, kadha main bhap bini daok rah tabiak di dom labik mblang taneh praong dalam palei. Tal tuk melam, urang likau drei nao min daok tavak hatai, sanya pagol taom gaok gauk di Tết thun hadei.    

Tết Hồ Sự Chà lac pataom tame dom adat cambat, bruk ngak ilamu, daoh tamia saong jeng ilamu siam gheih meng lavik mai di bangsa Hà Nhì./.

   Urang lang: Aí Nghiêm - 29/12/2020

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân