Hadei di 2 thun padang ngak palei pala bahrau, mbaok meta di xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk hu salih bahau biak khang. Gam song bruk padang cơ sở hạ tầng, salih bruk patagok kinh tế, Cuôr Đăng tuk halei jeng mong lac bruk nao dahlau di puk palei jeng lac khik ramik patagok ilamu meng kan song patagok rai duik mbang ngui dok dang ka bhap bini, song anak meta xã mek hu bruk ngak ni.

Kapol nyaom kong chieng xa Cuôr Đăng

 

  Hu jeng bhian randap, harei som yaok adit, dom urang kamei  công chức, viên chức di  xã Cuôr Đăng hu cuk tagok rup drei dom blah khan aow meng kan di bangsa drei. Bruk ngak ni pambuak pagam meng 5 thun ni mai. Saai  H’Rôya Kbuôr, urang  Ê đê, lac urang jakar  tư pháp, hộ tịch di  xã brei thau, bruk di mesup harei som yaok adit cuk khan aow meng kan piah nao ngak ba mai ka harei ngak bruk chreih chrai jang, hatai sahaneng di adei saai dalam jabat bui sambai. Jang yau thaot binguk di urang jakar xã hu siam binai, anit ranam jang song bhap bini: “Hulin biak hadah mbaok meta kayua drei hu cuk khan aow meng kan jeng lac pathau khan kayua drei lac urang dok di pak ni song tuk nao ngak mboh biak  sambai hatai, drei hu cuk khan aow siam di urang bangsa  Ê đê.”

Bruk salih mbaok meta di labik ngak, dalam dom thun jiak di ni, xã Cuôr Đăng bhian pathau khan, jak ba bhap bini dalam palei klaak dom adat cambat klauk, peih ngak siam rai duik ilamu, salih bahrau. Dom ndam likhah oh dok likau pandap likhah, dom ndan metai oh dok palao talam  pandpa mbang, adat cambai ni deih … Saai  H’Liễu Niê, palei Cuôr Đăng A brei thau: “Adat cambat yau likhah caga dahlau deih  rilo kadha ye hu klaak hasit sarak, ndam metai jeng yau nan. Meng bruk padang ngak palei pala bahrau, puk palei salih bahrau duh song dahlau deih.”

Oh lac patagok rai duik hatai sahaneng , bruk khik ramik dom janih ilamu meng kan di puk palei jeng hu karja  xã Cuôr Đăng iek prong. Dom tal pato tong  chiêng, thổi ding năm, ding buốt, dom mbang tacei pato bruk main bhap bini song bruk menyim khan bac hu  xã pambuak pagam. Urak ni dalam  xã hu 3 kapul  chiêng nghệ nhân song 2 kapul  chiêng trẻ. Nghệ nhân Y Tum Ayun, angan bhian ieu lac  Ea Khendy, palei  Cuôr Đăng B lac  urang tong  chiêng gheih abih dalam  xã brei thau, yaom lac rai duik di bhap bini hu tagok tal halei, min, meyah lac dalam palei oh dok sap chiêng, oh dok dom kik menyim khan bac ye jeng oh dok janih ilamu siam gheih di urang Ê đê. Piah khik ramik janih ilamu siam gheih ni , langiu di bruk tong  chiêng biak gheih, ye pato veik ka rai ranaih lac bruk njauk ngak: “5 thun, 10 thun tra meyah oh dok sap chiêng dalam palei  ye oh sambai. Drei khin khik ramik ilamu bangsa dok dalam palei  ni  piah hadei ni drei patagok. Drei jak ba hatai sahaneng di urang ranaih, piah nyu thau, nyu takre ye drei pato pakai ka dom adei sit, bloh drei parang main piah sap chieng di xã drei.”

Xã Cuôr Đăng urak ni hu labaih 2.500 boh sang, labaih 1.000 urang, dalam nan bangsa Ê đê meblah labaih 83 %. Piah peih ngak siam bruk "Tong abih bhap bini jum pataom padang ngak palei pala bahrau - đô thị salih bahrau, xã Cuôr Đăng jhul pakhang bruk pathau khan, jak ba piah menuac urang  duah thau dom sarak di Đảng, hukum di karja ka bruk padang ngak palei pala bahrau. Thun  2018 tui kuhria ka sa urang  dok dalam  xã hu 32 triệu đồng/sa urang dalam thun, boh sang kathaot patrun dok  3,8%. Muk  H’Nuer Niê, Bí thư Đảng ủy xã Cuôr Đăng brei thau: “Khol hulin hu  sarak cambaih laih piah peih ngak bruk padang ngak rai duik ilamu di labik dok, abih di nyu nan lac patagok ilamu ka tong abih palei pala dok dalam  tỉnh. Camereip lac urang jakar, công chức lac urang nao dahlau piah ngak kreih camin ka bhap bini  ngak tui. ”

Tal  xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đăk Lăk, hadei di 10 thun padang ngak palei pala bahrau, ilamu meng kan di dom bangsa pak nan hu pambuak pakajap tame, gam song bruk patagok cambaih laih gah  kinh tế, prong dalam khang kajap./.

Urang lang -Aí Nghiêm 04/11

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân