Bein njam patam di Lâm Đồng

 

  Klau thun tapa, ong Võ Quốc Khoa, po sa trang trại pala dom janih bingu cao cấp tui jalan công nghệ glaong di xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng nduac trun nduac tagok grauk labik piah duah phun jien peih praong trang trại. Yau nan min, phun jien mesre hu biak takik dut saong yaom drap ar padang labaih 10 ha taneh, nan ye bruk ngak jeng kan peih praong.

“Urak ini, dahlak daok kham merat duah mesre phun jien. Gilang pariak ndok brei padang drap ar, bo padang harak pandar taneh ngak nong ye mesre oh hu hadom. Dalam tuk nan, meyah kuhria jien taneh tui yaom di darak pasar  hu labaih 30 tỷ đồng.”

  Kurang phun jien lac bruk kan kandah di urang nong saong dom doanh nghiệp ngak kaya nong công nghệ glaong di Lâm Đồng. Yau ye, Công ty TNHH Đà Lạt GAP, hu taong yaom lac sa dalam 12 doanh nghiệp nao dahlau saong cak rok patagok khang bruk ngak nong công nghệ glaong di Lâm Đồng. Công ty ini hu taneh trang trại praong abih tih 32 ha mek hu tanut chuẩn VietGap, dalam nan hu 11 ha sang camin ngak tui jalan birau. Dom gilang pariak taong yaom abih tih drap ar dalam nan hu taneh, sang xưởng, mac jamraih…labaih 80 tỷ đồng, min  yaom jien glaong di abih brei ka cong ty mesre tok  tok 2,8 tỷ đồng. Ong Lê Văn Cường, Yam ndoc Công ty TNHH Đà Lạt GAP khan brei thau: jien ini tok ginup ngak sa baoh sang camin, oh ka kuhria dom jien buh tame ngak nong tui jalan công nghệ glaong.

  “ Gilang pariak jeng thau bruk buh jien tame ngak nong công nghệ glaong ye urak ini daok hu laba glaong min kayua meng halei bo oh brei mesre rilo. Yau khu sang camin yaok ha hu yaom 7 tỷ 6 rituh trieu ndong, min tuk ngak harak gal ye karja brei mesre 200 trieu min, dut saong yaom biak di nyu lac oh hadom”         

Ong Đa Cát Vinh, Akok  Kapol urang nong tỉnh Lâm Đồng brei thau, phun jien buh tame ngak nong cong nghe glaong brei hu phun jien biak praong. Tukvak tapa, Kapol hu pambuak bruk saong rilo gah pagam tal piah duah phun jien ka urang ngak nong, min oh hu lagaih ralo. Sarak 55 di Rajaei ka sarak mesre phun jien buh tame ngak brei patagok gah ngak nong, palei pala daok rilo tavak tavaiy; bruk brei mesre meng angan ye biak takik, urang nong daok mesre meng bruk padang drap ar ka gilang pariak meng hu mesre phun jien: “ Gilang pariak Ngak nong saong Patagok  palei pala urak ini jeng gaok tavak tavaiy ka bruk brei mesre, kayua gilang pariak tuk halei jeng caong khik kajap bruk mek veik hu jien brei mesre yau nan ye iew padang drap ar. Yau nan min, tui Sarak 55, meyah mesre meng Kadung jien daong urang nong lac oh cang padang drap ar, tok ngak dom bruk tapa kapol mesre phun jien lac hu ye. Min bruk nan, urak ini oh ka peih ngak hu nan ye anak tal khol dahlak  daok pambuak bruk siam saong dom gilang pariak, ngak habar bruk ngak harak gal piah mesre phun jien hu lagaih abih ka bhap bini mesre hu phun jien.”

Meng ini tal thun 2025, tỉnh Lâm Đồng daok brei patagok bruk ngak nong cong nghiep glaong tui jalan abih gah, khang kajap saong salih birau. Kham merat paglaong yaom kaya nong di tỉnh tagok tal 220 trieu ndong sa hecta sa thun. Piah ngak hu bruk nan, Lâm Đồng brei samar lang talaih dom labik gar tavak ka mesraiy phun jien piah patagok bruk ngak nong cong nghe glaong, ba mbuan lagaih ka urang nong saong doanh nghiep ngak nong peih tabiak jalan ngak mbang birau dalam bruk pala drak, palaong yaom  saong asar dom janih kaya nong./.

Urang lang: Aí Nghiêm - 4/11/2020

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân