Urak ni, dalam negar hu 2 miuyim ilamu bangsa Khmer di tỉnh Sóc Trăng song tỉnh Trà Vinh. Miuyim ilamu bangsa Khmer di tỉnh Trà Vinh hu padang ngak meng thun 1995 dok dalam dom inem krung ilamu pakat negar paha Âng song labik ghieh mekre danao Bà Om.

 

Urak ni, dalam negar hu  2 miuyim ilamu  bangsa  Khmer di tỉnh Sóc Trăng song  tỉnh Trà Vinh. Miuyim ilamu bangsa  Khmer di tỉnh Trà Vinh hu padang ngak meng thun 1995 dok dalam dom inem krung  ilamu pakat negar  paha Âng song labik ghieh mekre danao Bà Om. Ngan song yaok rituh pandap panda hu khik piah, ni oh lac bruk hadah mbaok meta ka urang Trà Vinh, bo dok lac labik khik ramik song pok meyaom ilamu rilo rai di labaih  1,5 triệu urang Khmer Nam bộ.

    Peih ngak danak dak daong khik saong cak rok patagok bruk ngak meng kan di dom bangsa takik di tỉnh Kon Tum, meng thun 2017 tal urak ni, UB bhap bini tỉnh Kon Tum hu brei 2 tỷ 195  triệu đồng piah mBan bangsa tỉnh – jabat khik iek bruk peih ngak danak dak – peih bruk ngak. Tapa nan, rilo bruk ngak meng kan yau ye ngak alak tapai, pak yot, manyim khan baai... hu daong khik saong cak rok patagok. Tal urak ni, mBan bangsa tỉnh padang hu 9 băng, đĩa ka jalan ngak 9 bruk meng kan (manyim khan bai, pak yot, ngak alak tapai, ngak haning, ngak dom alat ragam meng kan, ngak gilai, ngak rup patau, lar am); gam tui di nan daong samar bruk pato  bruk manyim khan bai di bangsa Rơ Măm saong di bangsa Hrê mbuan lahik nao, peih 20 mbang nyaom baai pathau khan, jak ba bruk daong khik saong cak rok patagok tapak di dom tinh, ban, hu 1.446 urang hu mbaok tame, brei 350 khung manyim ka dom baoh sang saong kapul baoh sang hu bruk manyim khan bai.

  Mintri Y tế brei thau lac ngak salah  dịch vụ công trực tuyến tanut  4 song lac  labik camereip ngak salah bruk  pabak dịch vụ ni. Cổng dịch vụ công mintri  Y tế hu peih tabiak harei 13/11/2019 di labik dichvucong.moh.gov.vn lac  cổng trực tuyến pataom tong abih  dom  dịch vụ công trực tuyến di mintri  Y tế, ba mbuan lagaih ka bhap bini, doanh nghiệp peih ngak dom  dịch vụ công song mintri. Di tuk pathau khan ngak salah bruk pabak  tong abih dịch vụ công trực tuyến pakat  4 , Phó Thủ tướng Rajaei  Vũ Đức Đam hu panuac ieu gah  y tế brei ngak salah  panuac sinya suai di abih lac tal harei  31-12-2020 salih tong abih sổ iek ruak meng harak  tapa jalan điện tử piah tui iek cambaih laih  hồ sơ pren yava di yaok urang.

6 bilan akaok thun 2020, kapul Chữ thập đỏ dom tỉnh, ban Tây Nam kraong Hậu ( Cụm pakacah ka 9) hu ngak siam bruk sarak karja tui gah cak rok patagok khang kajap, lagaih haong panuac ieu kakei, bruk ngak chính trị di yaok tỉnh. Kapul Chữ Thập đỏ Cụm pacacah ka 9 hu pasang iek, ngak harak labaih 10.400 labik ngak pahla saong jak ba, daong ka labaih 9.500 labik ngan haong yaom jien jaik 14 tỷ đồng; peih bruk jak ba, alin hadiah 243.600 paok pandap yaom jaik 102 tỷ đồng ka urang kan kathaot, urang njauk jru mek kalih kruac; daong labaih 49.300 urang ngan haong yaom jien labaih 44 tỷ đồng di tuk pahadar bilan ngak pahla. Abih Cụm hu jak ba, taduan hu 64.620 đơn vị darak hu yaom labaih 22,2 tỷ đồng;  peih ngak rilo danak dak ba mai kein laba glaong yau ye: danak dak ''gilang limo ''; pacang caga haong bala langik tasik, sangka prien yava maong tame rahra.

          Sa kapan tong ikan  di urang dok di ban sit  La Gi, tỉnh Bình Thuận dalam tuk tong chap di bhum tasik Phan Thiết chap hu sa drei ikan bao biak prong trak jiak 1 tấn. Tui duah thau, ikan bao nạng hu angan ilamu Manta birostris, ni lac janih ikan  bao prong abih di dunya, dok di tasik  pandiak song jiak pandiak. Hadei di rilo tuk gleih glar cap mek, dom urang tong ikan ni ba hu drei ikan đuối prong tagok kapan. Ikan ni biak prong yau nan ye nyu meblah abih  khoang kapan. Di Việt Nam, meng kan mai ka oh hu urang halei chap hu ikan bao praong, trak yau nan.

Kapul xiếc dane angan Cirque du Soleil di Canada  njauk ngak harak likau daong ngak mbang khat, hadei di tuk jit praong COVID-19 ngak ka urang ba kapul xiếc dane angan di dunya njauk klaak dom danak dak biểu diễn saong cakak trun tal 95% urang ngak bruk. Hu padang tabiak di thun 1984, Cirque du Soleil hu ngak jeng angan je tuk hu dom show trình diễn xiếc bahrrau biak ghieh makre di labaih 300 ban di dunya. Min, kapul xiếc hu jabat di ban Montreal gaok biak rilo kan kandah dalam bruk ngak mbang tuk hu adat brei pa-atah di gauk piah patakik bruk njom mbak di jit COVID-19 hu rilo negar ngak tui meng bilan 3 meng blaoh.

Tui panuac khan "bruk menuac sia dunya thun  2020" kayua  Quỹ Dân số Liên hợp quốc song  Hiệp hội menuac sia  song kein lagaih y tế Hàn Quốc  brei thau, umo atah di Hàn Quốc glong jang Triều Tiên.  Tui nan, umo tah di  Triều Tiên lac  72 thun, dang ka  118 dalam 198 negar hu pasang iek  .  Dalam tuk nan, umo atah di  Hàn Quốc lac 83 thun, dang ka 9 dunya, rilo jang Triều Tiên 11 thun. Um o thun taha tui kuhria di dunya lac  73 thun. Langiu di nan, pagam tal bruk menuac sia,  tong abih menuac sia di Hàn Quốc lac  51,3 triệu urang,  dang ka  28 dunya, min patagok menuac sia  tui kuhria tuk vak  2015-2020 hu  0,2%, beir jang rilo dut song tanut  1,1% di patagok menuac sia dunya

Dalam phiên tòa bahrau peih tabiak di ban Sacramento (Mỹ), urang pametai rilo manuac ngak haduh hatai di dalam bang California di Mỹ dom thun 70-80 di abap dahlau, hu panuac taduan 13 duas pametai manuac gam tui di nan jeng taduan lac ngak yaok pluh bruk cưỡng hiếp saong tame sang urang karei suan hukum. Joseph James DeAngelo, 74 thun, sa urang cảnh sát dahlau dieh, njauk cap khik meng thun 2018, puac mbang pasang iek duah urang ngak tabiak bruk ni dalam labaih 40 thun. Cảnh sát duah mboh urang ngak tabiak kayaua dom mẫu ADN mek hu pak di labik rah tabiak bruk saong duah thau khau tin di dom blah web duah gia phả hu rilo urang pandar. Bruk ngak di urang pametai manuac ni dui atah labaih 1 pluh thun,  dalam vaktu nyu ngak bruk di jabat cảnh sát. Mbang langyah tui hukum tui kuhria hu peih tabiak di harei 17/8 anak tal./.

Urang lang: T.Thảo & H.Pha

 

Trang tin 4/7/2020  06:03:11

  Hiện nay, cả nước chỉ có 2 bảo tàng văn hóa dân tộc Khmer ở tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Trà Vinh. Bảo tàng Văn hóa dân tộc Khmer ở tỉnh Trà Vinh được xây dựng từ năm 1995 nằm trong quần thể khu di tích văn hóa cấp quốc gia chùa Âng và thắng cảnh ao Bà Om. Với hàng trăm hiện vật được lưu giữ, đây không chỉ là niềm tự hào của người Trà Vinh, mà còn là nơi gìn giữ và tôn vinh nét văn hóa nhiều thế hệ của hơn 1,5 triệu đồng bào Khmer Nam bộ.

Thực hiện Đề án Bảo tồn và phát triển nghề truyền thống các DTTS tại chỗ trên địa bàn tỉnh Kon Tum, từ năm 2017 đến nay, UBND tỉnh Kon Tum đã cấp 2 tỷ 195  triệu đồng để Ban Dân tộc tỉnh - cơ quan chủ quản trong việc triển khai Đề án - tổ chức thực hiện. Qua đó, nhiều nghề truyền thống như rượu cần, đan lát, dệt thổ cẩm... được bảo tồn và phát triển. Đến nay, Ban Dân tộc tỉnh xây dựng được 9 băng, đĩa về quy trình sản xuất 9 nghề truyền thống (dệt thổ cẩm, rèn, đan lát, làm rượu cần, chế tác nỏ, chế tác các nhạc cụ âm nhạc truyền thống, đẽo thuyền độc mộc, tạc tượng, gốm); đồng thời hỗ trợ khẩn cấp dạy nghề dệt thổ cẩm của dân tộc Rơ Măm và của dân tộc Hrê có nguy cơ bị mai một, thất truyền; tổ chức 20 hội nghị tuyên truyền, vận động công tác bảo tồn và phát triển nghề trực tiếp tại các địa phương, có 1.446 người tham gia; cấp 350 khung dệt cho hộ gia đình và nhóm hộ gia đình có hoạt động sản xuất nghề dệt thổ cẩm.

Bộ Y tế đã công bố hoàn thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và là đơn vị đầu tiên hoàn thành cung cấp dịch vụ này. Cổng dịch vụ công Bộ Y tế chính thức được khai trương ngày 13/11/2019 tại địa chỉ dichvucong.moh.gov.vn là cổng trực tuyến duy nhất tập trung tất cả các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Y tế, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ công với Bộ. Tại Lễ công bố hoàn thành cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 , Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu  ngành y tế phải hoàn thành lời hứa chậm nhất là đến ngày 31-12-2020 thay thế toàn bộ sổ khám sức khoẻ bằng giấy sang hình thức điện tử để theo dõi cụ thể hồ sơ sức khoẻ của từng người dân.

Sáu tháng đầu năm 2020, Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố Tây Nam sông Hậu ( Cụm thi đua số 9) đã làm tốt công tác chính sách xã hội theo hướng phát triển bền vững, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của từng tỉnh. Hội Chữ Thập đỏ Cụm thi đua số 9 đã khảo sát lập hồ sơ hơn 10.400 địa chỉ nhân đạo và vận động, trợ giúp hơn 9.500 địa chỉ với trị giá gần 14 tỷ đồng; tổ chức vận động, trao tặng 243.600 suất quà trị giá gần 102 tỷ đồng cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam; trợ giúp hơn 49.300 lượt người với số tiền hơn 44 tỷ đồng nhân Tháng Nhân đạo. Toàn Cụm đã vận động, tiếp nhận được 64.620 đơn vị máu trị giá hơn 22,2 tỷ đồng;  triển khai nhiều chương trình, dự án mang lại kết quả tốt như: Dự án ''Ngân hàng bò''; phòng ngừa, ứng phó thảm họa thiên tai; chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng.

Một tàu cá hành nghề lưới giã của ngư dân thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) trong quá trình khai thác vùng biển Phan Thiết đã bất ngờ bắt được một con cá đuối khổng lồ nặng gần 1 tấn. Theo tìm hiểu, cá đuối nạng có tên khoa học Manta birostris, đây là loại cá đuối lớn nhất thế giới, sống ở biển nhiệt đới và cận nhiệt đới. Sau nhiều giờ vật lộn, những ngư dân này đã đưa được con cá đuối khổng lồ lên tàu. Con cá này quá lớn nên gần như nằm chiếm hết cả khoang tàu. Tại Việt Nam, từ trước đến nay chưa ghi nhận trường hợp ngư dân nào bắt được con cá đuối có trọng lượng lớn như vậy.

Đoàn xiếc trứ danh Cirque du Soleil của Canada  đã buộc phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản, sau khi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 khiến nhà điều hành đoàn xiếc lừng danh thế giới này phải hủy bỏ các chương trình biểu diễn và cắt giảm tới 95% nhân sự.ược thành lập vào năm 1984, Cirque du Soleil đã tạo nên tên tuổi khi có những show trình diễn xiếc đương đại đầy mê hoặc tại hơn 300 thành phố trên khắp thế giới. Tuy nhiên, tập đoàn giải trí có trụ sở tại thành phố Montreal đã phải chật vật duy trì hoạt động kinh doanh của mình khi các lệnh phong tỏa để hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19 được nhiều nước áp dụng từ tháng 3 vừa qua.

          Theo báo cáo "Tình hình dân số thế giới năm 2020" do Quỹ Dân số Liên hợp quốc và Hiệp hội dân số và phúc lợi y tế Hàn Quốc  công bố, tuổi thọ kỳ vọng của Hàn Quốc cao hơn Triều Tiên.  Cụ thể tuổi thọ kỳ vọng của Triều Tiên là 72 tuổi, đứng thứ 118 trong tổng số 198 quốc gia được điều tra.  Trong khi đó, tuổi thọ kỳ vọng của Hàn Quốc là 83 tuổi, đứng thứ 9 thế giới, nhiều hơn Triều Tiên 11 tuổi. Tuổi thọ kỳ vọng bình quân thế giới là 73 tuổi. Ngoài ra, liên quan đến dân số,  tổng dân số của Hàn Quốc là 51,3 triệu người, đứng thứ 28 thế giới, nhưng tăng trưởng dân số bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt 0,2%, thấp hơn nhiều lần so với mức 1,1% của tăng trưởng dân số thế giới.

Trong phiên tòa vừa diễn ra tại thành phố Sacramento (Mỹ), nghi phạm giết người hàng loạt gieo rắc nỗi khiếp sợ trên toàn bang California (Ca-li-pho-ni-a) của Mỹ những năm 70-80 của thế kỷ trước, đã thừa nhận 13 tội danh giết người đồng thời thú nhận thực hiện hàng chục vụ cưỡng hiếp và đột nhập trái phép vào nhà người khác. Đối tượng Giô-xép Giêm Đê-an-giê-lô (Joseph James DeAngelo), 74 tuổi, một cựu cảnh sát, bị bắt giữ năm 2018, kết thúc cuộc điều tra truy tìm thủ phạm trong hơn 40 năm. Cảnh sát tìm ra hung thủ nhờ các mẫu ADN thu thập tại hiện trường và so sánh với thông tin trên các trang web tìm gia phả được nhiều người sử dụng. Tội ác của tên sát nhân này kéo dài dai dẳng hơn 1 thập kỷ,  trong thời gian hắn làm việc tại sở cảnh sát. Phiên xét xử chính thức dự kiến diễn ra ngày 17/8 tới./.

Biên soạn Hồng Thủy

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân