Klau website pablei salih pandap panda điện tử birau hu gah Khik iek darak pasar ban raya HCM pasang iek, langyah. Langiu di bruk pablei salih dom pandap lậu, dom blah website ini oh ka tut angan pablei salih haong jabat khik iek karja hu thẩm quyền tui quy định.

Pablei salih tui jalan điện tử

 

  Kreh bilan 10 meng blaoh, gah Khik iek darak pasar Ban raya HCM pasang iek 3 website lac Shopnhatchaly.com, di labik 220GH, hẻm 220 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, quận 1, thành phố HCM kayua ong Phạm Ngọc Đăng ngak po, duah mboh 100 pandap mỹ phẩm, thực phẩm chức năng blei duak tame kayau Nhật ngak tabiak. Patui di nan,  pasang iek website ruouthuonghieu.com di labik 31C Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3 TP. HCM di Công ty TNHH một thành viên Cái Thùng Gỗ kayua ông Viêng Xay Liêm Smon ngak Yam ndoc, mboh lac: Cong ty  pablei salih oh hu harak pablei salih tui quy định. Daok Website ruoungoai.net di labik 295B đường Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.HCM di  Công ty TNHH Thương mại Rượu Ngoại.Net kayua ong Đặng Thanh Quang ngak Yam ndoc, mboh pablei salih yaok pluh klaok alak vang hu ngan je di dunya blei tame duak, yaok website brei kak 30 trieu jien taong phạt ka bruk padang blah website piah pablei salih oh khan brei jabat karja thau tui njauk hukum. Langiu 3 website njauk taong phạt, 17 websita karei di Ban raya HCM pablei dom janih pandap yau: thực phẩm chức năng, ahar keo, đồng hồ, alak, karei karei…hu gah khik iek darak pasar ban raya HCM pambuak saong Cục Pablei salih angaok blah web điện tử   saong Kinh tế số pasang iek, langyah. Tui ong Nguyễn Mạnh Hùng, Akok Kapol urang blei pandar di  Việt Nam lac: Urang blei pandar khat lahik biak ralo tuk blei pandap tapa mạng min oh thau iew labik halei: “ Khol dahlak yaok thun langyah, taong phạt meng 1 tal 2 ribau bruk pathau gauk, dalam nan hu dom bruk khiếu nại gah pablei salih điện tử, biak ralo bruk rah tabiak karei di gauk, min ralo meng lac tui jalan yaih khan, di blah web pablei salih khan pablei karei tuk ba pandap ka urang ye panmdap karei. Khol dahlak peih bruk pathau khan ka urang pandar piah urang hu thau blaoh plaik njiak, dahlak mboh biak mbuan min kayua urang blei oh sahaneng mboh yau nan ye mbuan njauk urang pachot, pagat.”

Bruk pasang iek dalam chien dich duah thau dom janih pandap pablei ngaok mạng điện tử tui jalan ba tabiak di Mentri Cong thương piah duah thau, chap mek, pacang pakauk sumu, brei langyah tantu bruk pablei salih pandap ja oh thau meng halei mai saong pandap ngak mblah tui di urang pablei angaok blah web  tal abih thun 2020. Ong Trần Hữu Linh, akok Tổng cục khik iek darak pasar brei thau: piah bruk pacang pakauk pablei salih blaik saleik di angaok mạng hu siam njauk brei pambauk dom gah chức năng: “Meyah dom gah chức năng oh hu jalan ngak catang jang ye ini hu jeng dom bruk pablei salih bleik saleik, kayua urak ini pablei salih tamuh tagok bauk, bruk blei tame jeng biak mbuan, urang blei urang pablei  oh hu taom mbaok gauk, oh ka ndem tal bruk urang blei oh ka mboh pandap drei blei dahlau, blaoh bayar, bruk kaka je, ba tal bruk bleik saleik dalam nan biak ralo.”

Jeng tui akok Tổng cục khik iek darak pasar: bruk pasang iek, langyah bruk ngak suan hành chính dalam  pablei salih điện tử pambuak haong dom jalan pathau khan, brei thau hukum piah ngak kadun likuh bruk ngak suan gah pablei pandap dauk, pandap ja, pandap oh thau meng halei saong pandap ngak mblah tui suan quyền sở hữu trí tuệ. Ngak brei salih khang bruk sahaneng di dom pakat, dom gah saong urang pandar ka bruk kanjiak jhak meng pablei salih lậu, pandap ja saong bleik saleik dalam bruk pablei salih điện tử piah dom bruk ngak suan ngan saong patagok KT, xã hội; brei urang blei pandap jia dalam bruk  blei saong pablei trực tuyến, khik caga quyền lợi saong kein laba njauk adat hukum di doanh nghiep, di urang blei; jhul pakhang bruk blei salih ngaok mạng điện tử cak rok siam mekre; tacei pato dom urang, kapol nyaom pablei salih saong urang blei brei ngak tui njauk dom jalan tacei pato, sarak di Karja, oh tame atau pambak tal dom bruk ngak suan hukum./.

Urang lang: Aí Nghiêm -05/11

 

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân