Doanh nghiệp brei ngak salah bruk mbaok tangin saong bayar sổ BHXH ka urang ngak

  

  

  Tui khoản 5 Paka 21 Hukum BHXH thun 2014 lac: “ Urang pandar urang ngak hu trách nhiệm pambuak saong jabat BHXH bayar sổ BHXH ka urang ngak, xác nhận tukvak blei BHXH tuk urang ngak padeih bruk tui harak pambuak bruk atau padeih bruk tui quy định di hukum”.

  Langiu di nan, tui Khoản 3 Paka 47 Hukum lao động thun 2012 ndem ka bruk di urang pandar urang ngak tuk padeih bruk tui harak pambuak bruk ngak yau ini: “ Urang pandar urang ngak brei ngak salah bruk xác nhận saong bayar veik sổ BHXH saong dom harak gar karei bo urang pandar urang ngak khik di urang ngak.”

  Tui quy định di hukum ye ayut padeih bruk tui harak pambuak bruk njauk quy định di hukum bo cong ty oh bayar sổ BHXH ka ayut nan lac suan quy định di hukum.

  Paka 15, Nghị định ka 24/2018/NĐ-CP quy định thẩm quyền langyah bruk khiếu nại gah bruk ngak, bruk salamat, labik ngak bruk hacih sa-at yau ini: “Urang pandar urang ngak hu thẩm quyền langyah khiếu nại mbang camereip ngan saong quyết định, bruk ngak, bruk salamat, labik ngak bruk hacih sa-at di drei tuk njauk urang khiếu nại.

  Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh saong Xã hội, labik jabat urang pandar urang ngak brei langyah khieu nại mbang ka dua ngan saong bruk khieu nại gah bruk ngak, salamat, vệ sinh lao động tuk urang khiếu nại oh njauk hatai haong bruk langyah mbang camereip tui quy định di Paka 23 atau abih tuvak tui Paka 20 Nghị định ini bo khiếu nại oh hu langyah”.

  Yau nan, ong Ali njauk nao tal cong ty piah iew cong ty bayar sổ BHXH ka ong tui njauk hukum. Meyah công ty oh bayar sổ BHXH, ong hu quyền ngak harak khieu nại iew cong ty langyah. Meyah cong ty oh langyah ye ong ngak harak đơn payua Sở Lao động - Thương binh saong Xã hội Ban raya HCM piah daong langyah brei./.

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân