Urang taha hu iek glang pren yava biak siam 

Tui nan, kuhria meng harei 1.1.2021, umo padeih hưu di urang ngak dalam  labik ngak bruk bình thường yau ini:

Ngan haong urang ngak lac likei brei ginup 60 thun 3 bilan, hadei di nan yaok thun tagok jang 3 bilan tal tuk ginup 62 thun di thun 2028.

Ngan haong urang ngak lac kamei brei ginup 55 thun 4 bilan, hadei di nan yaok sa thun tagok  jang 4 bilan tal tuk ginup 60 thun di thun thun 2035.

Langiu di nan, urang ngak daok dalam dom bruk yau ala ini meda brei padeih hưu di umo biar jang min oh tapa 5 thun dut haong adat angaok nan di tukvak padeih hưu, oh kuhria bruk hu adat karei:

Hu ginup 15 thun tagok ngak bruk trak, độc hại, mbuan ba tal metai lahik atau bruk biak trak, độc hại, mbuan ba tal metai lahik tui angan bruk ngak kayua Mentri Lao động - Thương binh saong Xã hội patabiak.

Hu ginup 15 thun tagok ngak bruk di bhum palei hu rai diuk biak kan kandah, hu kuhria gam tukvak ngak bruk di labik hu phụ cấp khu vực hệ số 0,7 tagok, dahlau di harei 1.1.2021 (bhum Kinh tế - Xã hội biak kan kandah).

Urang ngak trun pren yava ngak bruk mehg 61% tagok. Hu abih tih tukvak ngak bruk, bruk ngak trak, độc hại, mbuan ba tal metai lahik saong tukvak ngak bruk di bhum palei hu rai diuk biak kan kandah meng ginup 15 thun tagok.

Nghị định 135/2020/NĐ-CP hu b atabiak ngak tui meng harei 1.1.2021./. 

Urang lang: Jasi -8/12 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân