Langik pandiak bhang anek athur kurang ia menyum 

Dom bilan jiak di ni, rilo labik di Ninh Thuận langik pandiak yau pui.  Tui kuhria mboh dahlau, bilan thu thun ni di  tỉnh ni dok dui atah tal kreh bilan 9. Ia di  21 danao tok daok 12% tui padang ngak. Pandiak bhang ngak ka labaih  15 ribau hecta padai Hè Thu thun ni njauk padeih pala drak, ngak ka labaih 72 ribau urang mbuan si aik tame lipa, rilo meng lac urang bangsa takik. Pandiak bhang. jeng ngak ka glai di Ninh Thuận biak mbuan si khuah. 

Ong Đặng Kim Cương, Akaok  Sở ngak nong song patagok palei pala tỉnh Ninh Thuận brei thau:

"Bruk biến đổi khí hậu dalam dom thun jiak di ni lac biak kan kandah. Pandiak bhang thun 2020, meng di akaok thun tal ni bruk khat lihik, mblang taneh njauk padeih pala di  tỉnh Ninh Thuận, bilan  Đông Xuân 2019- 2020 lac  7.873 hecta, bilan Hè Thu 2020 labaih 15 ribau hecta. Khat lahik abih tih  lac  1 ribau  66 tỷ đồng".

Meng thun 2013 tal ni, rai duik mik va bangsa takik dok di dom  huyện Thuận Nam, Bác Aí song  Thuận Bắc oh tani tanat kayua pandiak bhang luac thun, bruk ngak nong gaok biak rilo kan kandah.

Saai Thập Thị Thoảng daok di palei  Văn Lâm 3 dok rong labaih  40 drei pabo (kibas) song labaih  10 drei limo di mblang hamu xã Phước Nam, huyện Thuận Nam brei thau, pandiak bhang ngak ka halau ia thu lagu, tapon athur rong di sang saai dak harei dak lavang lavaih kayua kurang ia song pandap mbang: 

"Sang hulin hu  6 sào padai  di danao Suối Lớn min oh hu ia piah pala,… )

Anak bruk pandiak bhang rah tabiak khang song dui atah UBND tỉnh Ninh Thuận hu tabiak panuac brei thau ka pakat bala kayua pandiak bhang rah tabiak meng harei  15/5/2020 di dalam tỉnh.

Pabak ia ka bilan pandiak bhang tuk halei jeng lac bruk kan kandah di gah  ngak nong tỉnh Ninh Thuận. Langiu di bruk samar ngak salah dom danak dak krong ribong, Ninh Thuận dok padang dom jalan ngak lagaih song langik tasik, rami ramik veik brku ngak nong. Ong Trần Quốc Nam, Phó akaok Ủy ban bhap bini  tỉnh Ninh Thuận brei thau:      

"Tỉnh ủy hu tabiak sarak 05 ka bruk ba dom ilamu  bahrau  tame bruk ngak nong  công nghệ glong,  abih di nyu lac  sarak 09 ka bruk  rami ramik veik bruk ngak nong pambuak song biến đổi khí hậu. Tuk vak tapa, khol hulin  jeng hu peih ngak. Jiah di ni lac sarak dong ka bruk ngak nong song palei pala, dalam nan hu dong salih phun pala angaok thu, patak pataom ia pandar ilamu kỹ thuật, padang mblang hu mek hu tanut  VietGAP" 

Dalam tuk dok cang dom danak dak krong ribong ngak salah, gam song karja pak ni, mik va bangsa takik di Ninh Thuận dok kham pandar dom ilamu kỹ thuật dalam tuk peih jalan ia jang yau iek glang phun pala, anek athur rong piah yam tapa tuk mehu ia, tani tanat rai duik ./.

Urang lang: Hanipha -9/6

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân