Cập nhật ngày: 25/1/2020

Meng hatai sahneng salih bharau, jaik di ini, rilo dam dara urang bangsa takik khang hatai padang mbang ngui saong jak jeng meng dom janih pandap ndung bak yaom glaong meng kan di palei drei. Gam haong bruk ngak kaya meda ka rup drei, dom urang nan daok hu ba bruk ngak ka urang karei duah hu jien. Di harei akaok thun bahrau, da-a mikva saong taong abih gauk duah thau bruk padang mbang ngui ngak kaya meda di dom dam dara bangsa takik daok di dom tỉnh ban tapa kadha vak angaok Tạp chí Dân vận:

Meyah dahlau daih, rilo dam dara urang bangsa takik tuk halei jeng sahneng lac bruk padang mbang ngui oh lac bruk di drei, nan lac sa bruk biak kan, drei oh ginup prein, oh ginup phun jien… ye harei ini, dom hatai sahneng nan hu salih bharau. Kadha caik dalam hatai dom urang nan tuk ini, lac “Padang mbang ngui lac bruk di yaok urang, dom menuac khang hatai ngak jeng bruk salih bharau meng rup drei saong ba pachreih tal dom dam dara karei”.

Yau ye sa-ai Chẩu Thanh Phương, bangsa Tày, daok di huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang padang mbang ngui hu jak jeng meng bruk pandar kreim, la-a piah ngak jeng pandap thủ công mỹ nghệ, pandap lưu niệm,…

Mboh kreim, la-a hu biak rilo nan ye sa-ai Phương mek pandar piah ngak tabiak dom janih pandap yau ye: cung, jam, gai duh atau dom pandap lưu niệm sit piah trang trí yau ye cim, athur, sang kreim, klaok bingu,… bloh alin hadaih ka ayut, sahabat.

Hadei di 1 tukvak hu ayut sahabat pachreih tui, daong brei, tal bilan 5/2018, sa-ai Phương padang Hợp tác xã An Nhiên Phát saong angan ieu lac “Tre Thượng Hà”. Tuk camereip, HTX tok hu 5 urang ngak, tal urak ini hu 16 jeing (thợ) hu jien mek tame tani tanat, yaok urang yaok bilan hu 4 triệu đồng. HTX urak ini hu 15 đại lý praong – sit dalam taneh ia. Dalam nan hu 2 đại lý di TP. Hồ Chí Minh, 6 đại lý di Hà Nội saong 1 đại lý di Đà Nẵng ngak mbang hu laba. Yaok bilan, HTX mek tame hu  meng 70-80 triệu đồng jien phun gam jien laba.

Jeng padang mbang ngui ngak kaya meda lac sa-ai Lưu Thị Hòa, bangsa Cờ Lao daok di ban sit Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Hadei di tuk bac tamat Sang bac Đại học Khoa học Xã hội saong Nhân văn, di Đại học Quốc gia Hà Nội, sa-ai Hòa oh taduan panuac da-a nao ngak bruk ka dom công ty praong hu angan je haong jien bilan meng 12-15 triệu đồng piah mai palei padang mbang ngui.

Yam tapa rilo kan kandah, urak ini sa-ai Hòa lac Chủ nhiệm HTX Nông Lâm nghiệp saong Dịch vụ Thương mại tổng hợp Po Mỷ hu 7 thành viên. 2 cửa hàng pablei dom pandap di bhum glaong Hà Giang daok di Hà Nội yau njam patam, baoh kraoh, baoh kayau saong ia dar ko bạc hà yaok bilan mek tame hu jaik 90 triệu đồng jien pablei pandap.

Oh ta-eng hagait sa-ai Hòa haong sa-ai Phương, di dom puk palei, dom bhum atah bayah, daok hu biak rilo dam dara bangsa takik karei karei padang mbang ngui hu jak jeng meng dom janih pandap saong kaya nong di palei. Kadha ini brei mboh lac, cakrok kaya pandap di puk palei daok lac sa pilih ruah saong 1 jalan njauk haong dam dara bangsa takik.

Gam haong prein khang hu bloh lac dom kaya nong puk palei, ye urak ini dam dara bangsa takik tuk padang mbang ngui jeng hu rilo mbuan lagaih tuk taduan hu bruk sangka brei ngak dahlau meng dom danak dak, dự án daong dam dara bangsa takik padang mbang ngui di Đảng, Karja, di dom Mintri, dom gah, dom kapul nyaom. Kayua yau nan ye, jak jeng oh daok lac bruk biak kan ngan saong dom urang khang hatai ngak tabiak bruk salih bahrau./.

Urang lang: Mousaphuong 25/1

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Yam ndok : Trần Văn Thao
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân